Postup : 2018/2553(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0093/2018

Předložené texty :

B8-0093/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0042

NÁVRH USNESENÍ
PDF 261kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.402v01-00
 
B8-0093/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o postavení Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě  (2018/2553(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o postavení Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě  (2018/2553(RSP))  
B8-0093/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Agentuře OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě („agentura UNRWA“),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 302 (IV) ze dne 8. prosince 1949 o pomoci palestinským uprchlíkům,

–  s ohledem na společné prohlášení EU a agentury UNRWA ze dne 7. června 2017 o podpoře, kterou bude Evropská unie agentuře UNRWA poskytovat v letech 2017–2020,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že UNRWA je agentura OSN zřízená Valným shromážděním v roce 1949, která dostala mandát poskytovat pomoc a ochranu přibližně 5 milionům registrovaných palestinských uprchlíků; vzhledem k tomu, že služby agentury zahrnují vzdělávání, zdravotní péči, pomoc a sociální služby, infrastrukturu táborů a zlepšování podmínek v nich, ochranu osob a mikrofinancování;

B.  vzhledem k tomu, že mluvčí ministerstva zahraničí Spojených států amerických dne 16. ledna 2018 uvedl, že Spojené státy se zavázaly poskytnout agentuře UNRWA na rok 2018 dobrovolný příspěvek ve výši 60 milionů USD; vzhledem k tomu, že zbývajících 65 milionů USD poskytnuto nebude; vzhledem k tomu, že podle mluvčího by si Spojené státy přály některé změny ve způsobu, jak agentura UNRWA pracuje; vzhledem k tomu, že Spojené státy již vyjádřily potřebu, aby agentura hledala nové dobrovolné zdroje financování a zvýšila sdílení zátěže mezi svými dárci; vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou největším dárcem agentury UNRWA z pozice jediného státu;

C.  vzhledem k tomu, že 60 milionů USD poskytnutých do programového rozpočtu agentury UNRWA napomohlo zachování škol a zdravotnických služeb tím, že se zajistilo, aby učitelé a poskytovatelé zdravotní péče i nadále pobírali plat prostřednictvím operací agentury UNRWA v Jordánsku, na Západním břehu a v Pásmu Gazy;

D.  vzhledem k tomu, že generální komisař UNRWA dne 17. ledna 2018 uvedl, že se agentura potýká s velkou výzvou, má-li si udržet svůj mandát a zachovat klíčové služby, jako je vzdělávání a zdravotní péče pro palestinské uprchlíky;

E.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku uznala dne 7. června 2017 zásadní úlohu této agentury na Blízkém východě: „Díky své neúnavné práci UNRWA podporuje palestinské uprchlíky, poskytuje vzdělání, podporuje socioekonomický rozvoj a stabilitu na Blízkém východě,“ uvedla. „Mezinárodní podpora je pro agenturu UNRWA klíčová:Evropská unie bude do jednoho z pilířů své mírové politiky na Blízkém východě nadále investovat.“

F.  vzhledem k tomu, že dne 31. ledna 2018 přijala Komise nový balíček finanční pomoci ve výši 42,5 milionů EUR ve prospěch Palestinců, včetně významné podpory ve východním Jeruzalémě; vzhledem k tomu, že agentuře UNRWA bylo rovněž poskytnuto 107 milionů EUR; vzhledem k tomu, že Evropská unie je druhým největším dárcem agentury UNRWA;

1.  zdůrazňuje, že činnost UNRWA napomáhá tomu, aby ve všech pěti oblastech její působnosti byly naplňovány základní potřeby nezbytné k zajištění dobrých životních podmínek, ochrany a lidského rozvoje palestinských uprchlíků;

2.  vyjadřuje znepokojení v souvislosti s krizí financování agentury UNRWA; naléhavě vyzývá všechny dárce, aby svým slibům agentuře dostáli;

3  konstatuje, že EU se zavázala, že bude agentuře UNRWA i nadále nápomocna při zajišťování finančních prostředků, aby mohla poskytovat podporu palestinským uprchlíkům; zdůrazňuje, že EU bude podstatně přispívat k financování kvalitního vzdělávání pro 500 000 dětí, primární zdravotní péče pro více než 3,5 milionů pacientů a pomoci více než 250 000 palestinským uprchlíkům, kteří jsou v bezprostředním ohrožení;

4.  vítá skutečnost, že agentura UNRWA má v úmyslu zachovat vnitřní opatření zaměřená na omezování nákladů a další zvyšování účinnosti, a současně hledat další oblasti, v nichž lze posílit efektivitu;

5.  vítá závazek agentury pokračovat v reformním úsilí, jež je zaměřeno na zlepšení jejích řídicích struktur a posílení transparentnosti, odpovědnosti a interní kontroly; zdůrazňuje, že tyto snahy mají zásadní význam pro zajištění toho, aby prostředky EU byly využívány k zamýšleným účelům a pokroku při dosahování mírových cílů na Blízkém východě; poukazuje na potřebu posílit kontroly, které by zabránily tomu, aby zařízení agentury UNRWA financovaná z prostředků EU byla zneužita hnutím Hamás;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, americké vládě a Kongresu a generálnímu komisaři Agentury Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě.

 

Poslední aktualizace: 7. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí