Prijedlog rezolucije - B8-0094/2018Prijedlog rezolucije
B8-0094/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Venezueli

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Postupak : 2018/2559(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0094/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0094/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0094/2018

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Venezueli

(2018/2559(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Glavu I. članak 1. stavak 2. Povelje UN-a iz 1945. i ondje određen cilj koji glasi: „razvijati prijateljske odnose među narodima, utemeljene na poštovanju načela ravnopravnosti i samoodređenja naroda, i poduzimati druge prikladne mjere za učvršćenje svjetskog mira”,

–  uzimajući u obzir načelo nemiješanja utvrđeno u Povelji UN-a,

–  uzimajući u obzir članak 1. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i članak 1. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, u kojima stoji da „svi narodi imaju pravo na samoodređenje” te da „na temelju tog prava oni slobodno određuju svoj politički status i osiguravaju svoj gospodarski, društveni i kulturni razvoj”,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961.,

–  uzimajući u obzir sve izjave između dviju regija koje su na sastancima na vrhu usvojili šefovi država i vlada EU-a i Zajednice latinskoameričkih i karipskih država (CELAC) od njihovog prvog sastanka u Rio de Janeiru 1999., uključujući izjavu sa sastanka na vrhu od 27. siječnja 2013. u kojoj potpisnice potvrđuju svoju posvećenost svim ciljevima i načelima sadržanima u Povelji Ujedinjenih naroda, kao i svoju odluku o podupiranju svih nastojanja kojima se želi očuvati suverena jednakost svih država te poštovati njihov teritorijalni integritet i politička neovisnost,

–  uzimajući u obzir Proglašenje Latinske Amerike i Kariba područjem mira, dogovoreno na sastancima na vrhu CELAC-a koji su održani u Havani 28. i 29. siječnja 2014., u Belénu (Kostarika) 2015. i u Quitu (Ekvador) 2016.,

–  uzimajući u obzir prethodne izjave o stanju u Venezueli koje su dale organizacije Mercosur, UNASUR i CELAC, te posebno izjave kojima se odbacuju jednostrane prisilne mjere koje SAD provodi protiv Bolivarijanske Republike Venezuele,

–  uzimajući u obzir prethodne izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Venezueli,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Venezueli,

–  uzimajući u obzir izbor Bolivarijanske Republike Venezuele za članicu Vijeća UN-a za ljudska prava i zaključke o Venezueli iz najnovijeg univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je vlada Bolivarijanske Republike Venezuele u više navrata osudila vanjsko uplitanje, destabilizaciju, dezinformacijske kampanje, manipulaciju javnim mnijenjem i nasilje koje promiču neki dijelovi oporbe, a koje je usmjereno protiv suverenosti, nezavisnosti, mira i demokratske stabilnosti te zemlje i protiv venezuelskog naroda;

B.  budući da je EU objavio nekoliko izjava u cilju uplitanja i utjecanja na unutarnje stanje u Venezueli;

C.  budući da je u svibnju 2016. na zahtjev i inicijativu predsjednika Nicolása Madura osnovan odbor Unije južnoameričkih država (UNASUR) namijenjen ulaganju dodatnih napora u promicanju dijaloga između venezuelske vlade i oporbe u cilju rješavanja temeljnih pitanja za taj narod;

D.  budući da se od prosinca 2017. u Dominikanskoj Republici između vlade Venezuele i dijelova oporbe vodi dijalog, u prisutnosti visokopozicioniranih međunarodnih promatrača i dominikanskog predsjednika, u cilju pronalaženja rješenja političke krize u Venezueli;

E.  budući da se ondje trenutačno vodi novi krug razgovora;

F.  budući da bi trebalo izbjegavati svaki čin koji utječe na diplomatske napore za pronalaženje puta prema dijalogu i miru među građanima Venezuele;

G.  budući da su jednostrane prisilne mjere u suprotnosti s uspostavljenim međunarodnim pravom; budući da je UN, a posebno njegov posebni izvjestitelj o negativnom učinku jednostranih mjera prisile na uživanje ljudskih prava, to u više navrata naglasio; budući da sankcije uzrokuju poremećaje u svakoj državi, a kada negativno utječu na gospodarstvo, mogu imati razoran učinak na državljane zemalja u razvoju;

H.  budući da je dijalog temelj za mirno rješavanje sukoba i unutarnjeg stanja u svim zemljama; budući da države članice moraju poticati konstruktivan dijalog s venezuelskom vladom kako bi se pronašla rješenja za konkretne probleme koji trenutačno postoje u toj zemlji;

I.  budući da bi se sve velike političke odluke, kao što je odluka o raspisivanju prijevremenih izbora, trebale donositi u okviru nacionalnog dijaloga u skladu s venezuelskim pravom i ustavom;

J.  budući da se sudjelovanje na tim izborima treba odvijati pod jednakim, poštenim i transparentnim uvjetima, pod nadzorom Državnog izbornog povjerenstva čiji je sastav uravnotežen i uz dostatna jamstva za sve sudionike, uključujući uz prisutnost neovisnih međunarodnih promatrača;

K.  budući da se općenito strahuje da dinamika stalnog sukoba s obje strane onemogućuje pronalazak rješenja kojim bi se stanje stabiliziralo i koje bi dobilo demokratski legitimitet cijele zemlje;

1.  oštro osuđuje stalna vanjska uplitanja i političku, gospodarsku i socijalnu destabilizaciju Bolivarijanske Republike Venezuele;

2.  ističe da insistiranje na primjeni strategije uplitanja u suverenitet Bolivarijanske Republike Venezuele ni na koji način na pomaže u stvaranju prostora za dijalog i mir;

3.  ponovno potvrđuje pravo venezuelskog naroda da suvereno, neovisno i mirno odlučuje o svojem razvojnom putu bez ikakvih vanjskih uplitanja ili pritisaka te da se rješenje brojnih postojećih kriza i postizanje političke stabilnosti može ostvariti samo mirnim pregovorima;

4.  podsjeća na izvješća Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO), Ekonomske komisije za Latinsku Ameriku i Karibe (CEPAL) i neovisnih stručnjaka UN-a o tome da takozvana humanitarna kriza u Venezueli ne postoji;

5.  odbacuje tvrdnje o navodnoj humanitarnoj krizi u Venezueli onih koji nastoje povećati vanjsko uplitanje i koji se zalažu za kampanju kojom se promiče intervencija u toj državi;

6.  osuđuje odluku SAD-a i EU-a da nastave nametati sankcije Venezueli i njezinom narodu;

7.  ističe da rezultat dijaloga s trećim zemljama ni u kojem slučaju ne smije biti ograničenje prava naroda na samoodređenje;

8.  podržava načela iz Proglašenja Latinske Amerike i Kariba područjem mira te potiče cijelu međunarodnu zajednicu da u potpunosti poštuje to Proglašenje u okviru odnosa sa zemljama CELAC-a, u što se ubraja i zabrana izravnog ili neizravnog uplitanja u unutarnje poslove drugih zemalja i pridržavanje načela nacionalne suverenosti, ravnopravnosti naroda i njihova prava na samoodređenje;

9.  podsjeća na važnost uloge Venezuele u stvaranju i jačanju procesa suradnje i integracije u korist naroda Latinske Amerike; naglašava važan napredak ostvaren u regionalnoj integraciji i suradnji u korist naroda Latinske Amerike;

10.  mišljenja je da je politička i društvena stabilnost Venezuele odlučujući faktor za osiguranje mira u cijeloj regiji;

11.  odbacuje sve međunarodne pozive koji odstupaju od ciljeva i načela Povelje UN-a, prema kojima će se u svim državama ili regijama i na svim kontinentima u svijetu bezuvjetno poštovati načela nemiješanja u pitanja koja u suštini spadaju u nacionalnu nadležnost neke države, imajući na umu da su ta načela sadržana u Ugovorima EU-a;

12.  podržava napore venezuelskih vlasti, demokratske oporbe i venezuelskog naroda da sami pronađu odgovore na svoje političke i gospodarske izazove te da promiču konsolidaciju nacionalnog dijaloga u Venezueli u cilju poboljšanja životnih uvjeta te gospodarskog i društvenog razvoja te zemlje;

13.  pozdravlja aktualni dijalog u Dominikanskoj Republici, potpuno podržava posredovanje EU-a i ostalih političara, uključujući bivšeg španjolskog premijera Joséa Luisa Rodrígueza Zapatera, te izražava nadu da će svi nacionalni i međunarodni akteri podržati taj proces;

14.  snažno preporučuje da se u taj politički dijalog uključi nacionalni sporazum o ekonomskoj politici kako bi se stanje stabiliziralo;

15.  poziva sve aktere u zemlji i izvan nje da i dalje budu razboriti i strpljivi te da se suzdrže od bilo kakvih nasilnih radnji i poziva na nasilje kojima bi se zemlja dodatno destabilizirala i navela na krivi put;

16.  poziva političke aktere izvan Venezuele da stanje u toj zemlji ne koriste u svoje nacionalne političke svrhe;

17.  priznaje pravo naroda Venezuele da sudjeluje u predsjedničkim izborima u skladu sa svojim unutarnjim pravilima i postupcima te u skladu sa svojim ustavom;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i tijelima Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i regionalnim tijelima Latinske Amerike, uključujući Uniju južnoameričkih država (UNASUR), Bolivarijansku Alijansu Naroda Amerike (ALBA) i Zajednicu latinoameričkih i karipskih država (CELAC).

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti