Postupak : 2018/2559(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0094/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0094/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/02/2018 - 12.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 175kWORD 51k
5.2.2018
PE614.403v01-00
 
B8-0094/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Venezueli  (2018/2559(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Venezueli  (2018/2559(RSP))  
B8-0094/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Glavu I. članak 1. stavak 2. Povelje UN-a iz 1945. i ondje određen cilj koji glasi: „razvijati prijateljske odnose među narodima, utemeljene na poštovanju načela ravnopravnosti i samoodređenja naroda, i poduzimati druge prikladne mjere za učvršćenje svjetskog mira”,

–  uzimajući u obzir načelo nemiješanja utvrđeno u Povelji UN-a,

–  uzimajući u obzir članak 1. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i članak 1. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, u kojima stoji da „svi narodi imaju pravo na samoodređenje” te da „na temelju tog prava oni slobodno određuju svoj politički status i osiguravaju svoj gospodarski, društveni i kulturni razvoj”,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961.,

–  uzimajući u obzir sve izjave između dviju regija koje su na sastancima na vrhu usvojili šefovi država i vlada EU-a i Zajednice latinskoameričkih i karipskih država (CELAC) od njihovog prvog sastanka u Rio de Janeiru 1999., uključujući izjavu sa sastanka na vrhu od 27. siječnja 2013. u kojoj potpisnice potvrđuju svoju posvećenost svim ciljevima i načelima sadržanima u Povelji Ujedinjenih naroda, kao i svoju odluku o podupiranju svih nastojanja kojima se želi očuvati suverena jednakost svih država te poštovati njihov teritorijalni integritet i politička neovisnost,

–  uzimajući u obzir Proglašenje Latinske Amerike i Kariba područjem mira, dogovoreno na sastancima na vrhu CELAC-a koji su održani u Havani 28. i 29. siječnja 2014., u Belénu (Kostarika) 2015. i u Quitu (Ekvador) 2016.,

–  uzimajući u obzir prethodne izjave o stanju u Venezueli koje su dale organizacije Mercosur, UNASUR i CELAC, te posebno izjave kojima se odbacuju jednostrane prisilne mjere koje SAD provodi protiv Bolivarijanske Republike Venezuele,

–  uzimajući u obzir prethodne izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Venezueli,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Venezueli,

–  uzimajući u obzir izbor Bolivarijanske Republike Venezuele za članicu Vijeća UN-a za ljudska prava i zaključke o Venezueli iz najnovijeg univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je vlada Bolivarijanske Republike Venezuele u više navrata osudila vanjsko uplitanje, destabilizaciju, dezinformacijske kampanje, manipulaciju javnim mnijenjem i nasilje koje promiču neki dijelovi oporbe, a koje je usmjereno protiv suverenosti, nezavisnosti, mira i demokratske stabilnosti te zemlje i protiv venezuelskog naroda;

B.  budući da je EU objavio nekoliko izjava u cilju uplitanja i utjecanja na unutarnje stanje u Venezueli;

C.  budući da je u svibnju 2016. na zahtjev i inicijativu predsjednika Nicolása Madura osnovan odbor Unije južnoameričkih država (UNASUR) namijenjen ulaganju dodatnih napora u promicanju dijaloga između venezuelske vlade i oporbe u cilju rješavanja temeljnih pitanja za taj narod;

D.  budući da se od prosinca 2017. u Dominikanskoj Republici između vlade Venezuele i dijelova oporbe vodi dijalog, u prisutnosti visokopozicioniranih međunarodnih promatrača i dominikanskog predsjednika, u cilju pronalaženja rješenja političke krize u Venezueli;

E.  budući da se ondje trenutačno vodi novi krug razgovora;

F.  budući da bi trebalo izbjegavati svaki čin koji utječe na diplomatske napore za pronalaženje puta prema dijalogu i miru među građanima Venezuele;

G.  budući da su jednostrane prisilne mjere u suprotnosti s uspostavljenim međunarodnim pravom; budući da je UN, a posebno njegov posebni izvjestitelj o negativnom učinku jednostranih mjera prisile na uživanje ljudskih prava, to u više navrata naglasio; budući da sankcije uzrokuju poremećaje u svakoj državi, a kada negativno utječu na gospodarstvo, mogu imati razoran učinak na državljane zemalja u razvoju;

H.  budući da je dijalog temelj za mirno rješavanje sukoba i unutarnjeg stanja u svim zemljama; budući da države članice moraju poticati konstruktivan dijalog s venezuelskom vladom kako bi se pronašla rješenja za konkretne probleme koji trenutačno postoje u toj zemlji;

I.  budući da bi se sve velike političke odluke, kao što je odluka o raspisivanju prijevremenih izbora, trebale donositi u okviru nacionalnog dijaloga u skladu s venezuelskim pravom i ustavom;

J.  budući da se sudjelovanje na tim izborima treba odvijati pod jednakim, poštenim i transparentnim uvjetima, pod nadzorom Državnog izbornog povjerenstva čiji je sastav uravnotežen i uz dostatna jamstva za sve sudionike, uključujući uz prisutnost neovisnih međunarodnih promatrača;

K.  budući da se općenito strahuje da dinamika stalnog sukoba s obje strane onemogućuje pronalazak rješenja kojim bi se stanje stabiliziralo i koje bi dobilo demokratski legitimitet cijele zemlje;

1.  oštro osuđuje stalna vanjska uplitanja i političku, gospodarsku i socijalnu destabilizaciju Bolivarijanske Republike Venezuele;

2.  ističe da insistiranje na primjeni strategije uplitanja u suverenitet Bolivarijanske Republike Venezuele ni na koji način na pomaže u stvaranju prostora za dijalog i mir;

3.  ponovno potvrđuje pravo venezuelskog naroda da suvereno, neovisno i mirno odlučuje o svojem razvojnom putu bez ikakvih vanjskih uplitanja ili pritisaka te da se rješenje brojnih postojećih kriza i postizanje političke stabilnosti može ostvariti samo mirnim pregovorima;

4.  podsjeća na izvješća Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO), Ekonomske komisije za Latinsku Ameriku i Karibe (CEPAL) i neovisnih stručnjaka UN-a o tome da takozvana humanitarna kriza u Venezueli ne postoji;

5.  odbacuje tvrdnje o navodnoj humanitarnoj krizi u Venezueli onih koji nastoje povećati vanjsko uplitanje i koji se zalažu za kampanju kojom se promiče intervencija u toj državi;

6.  osuđuje odluku SAD-a i EU-a da nastave nametati sankcije Venezueli i njezinom narodu;

7.  ističe da rezultat dijaloga s trećim zemljama ni u kojem slučaju ne smije biti ograničenje prava naroda na samoodređenje;

8.  podržava načela iz Proglašenja Latinske Amerike i Kariba područjem mira te potiče cijelu međunarodnu zajednicu da u potpunosti poštuje to Proglašenje u okviru odnosa sa zemljama CELAC-a, u što se ubraja i zabrana izravnog ili neizravnog uplitanja u unutarnje poslove drugih zemalja i pridržavanje načela nacionalne suverenosti, ravnopravnosti naroda i njihova prava na samoodređenje;

9.  podsjeća na važnost uloge Venezuele u stvaranju i jačanju procesa suradnje i integracije u korist naroda Latinske Amerike; naglašava važan napredak ostvaren u regionalnoj integraciji i suradnji u korist naroda Latinske Amerike;

10.  mišljenja je da je politička i društvena stabilnost Venezuele odlučujući faktor za osiguranje mira u cijeloj regiji;

11.  odbacuje sve međunarodne pozive koji odstupaju od ciljeva i načela Povelje UN-a, prema kojima će se u svim državama ili regijama i na svim kontinentima u svijetu bezuvjetno poštovati načela nemiješanja u pitanja koja u suštini spadaju u nacionalnu nadležnost neke države, imajući na umu da su ta načela sadržana u Ugovorima EU-a;

12.  podržava napore venezuelskih vlasti, demokratske oporbe i venezuelskog naroda da sami pronađu odgovore na svoje političke i gospodarske izazove te da promiču konsolidaciju nacionalnog dijaloga u Venezueli u cilju poboljšanja životnih uvjeta te gospodarskog i društvenog razvoja te zemlje;

13.  pozdravlja aktualni dijalog u Dominikanskoj Republici, potpuno podržava posredovanje EU-a i ostalih političara, uključujući bivšeg španjolskog premijera Joséa Luisa Rodrígueza Zapatera, te izražava nadu da će svi nacionalni i međunarodni akteri podržati taj proces;

14.  snažno preporučuje da se u taj politički dijalog uključi nacionalni sporazum o ekonomskoj politici kako bi se stanje stabiliziralo;

15.  poziva sve aktere u zemlji i izvan nje da i dalje budu razboriti i strpljivi te da se suzdrže od bilo kakvih nasilnih radnji i poziva na nasilje kojima bi se zemlja dodatno destabilizirala i navela na krivi put;

16.  poziva političke aktere izvan Venezuele da stanje u toj zemlji ne koriste u svoje nacionalne političke svrhe;

17.  priznaje pravo naroda Venezuele da sudjeluje u predsjedničkim izborima u skladu sa svojim unutarnjim pravilima i postupcima te u skladu sa svojim ustavom;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i tijelima Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i regionalnim tijelima Latinske Amerike, uključujući Uniju južnoameričkih država (UNASUR), Bolivarijansku Alijansu Naroda Amerike (ALBA) i Zajednicu latinoameričkih i karipskih država (CELAC).

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti