Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0094/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0094/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a venezuelai helyzetről

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2018/2559(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0094/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0094/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0094/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről

(2018/2559(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ 1945-ös Alapokmánya I. fejezete 1. cikkének (2) bekezdésére, amelynek kifejezett célja, hogy „a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson”,

–  tekintettel a be nem avatkozásnak az ENSZ Alapokmányában rögzített alapelvére,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére, melyek értelmében „minden népnek joga van az önrendelkezésre”, és „amely jog alapján szabadon meghatározhatják politikai rendszerüket és szabadon biztosíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezményre,

–  tekintettel a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (CELAC), valamint az Európai Unió állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóin elfogadott biregionális nyilatkozatokra, melyek közül az elsőre 1999-ben került sor Rio de Janeiróban, és beleértve a 2013. január 27-i csúcstalálkozón adott nyilatkozatot is, amelyben az aláírók ismételten megerősítették az ENSZ Alapokmányában foglalt valamennyi cél és alapelv, illetve amelletti elkötelezettségüket, hogy támogatnak minden, az államok szuverén egyenlőségének fenntartására irányuló erőfeszítést, és tiszteletben tartják ezen államok területi integritását és politikai függetlenségét,

–  tekintettel a latin-amerikai és karibi békeövezetről szóló kiáltványra, melyet a 2014. január 28–29-én Havannában (Kuba), 2015-ben Belénben (Costa Rica) és 2016-ban Quitóban (Ecuador) tartott CELAC-csúcstalálkozókon fogadtak el,

–  tekintettel a Mercosur, az UNASUR és a CELAC által a venezuelai helyzettel kapcsolatban tett korábbi nyilatkozatokra, különösen azokra, amelyek elutasítják az Egyesült Államok egyoldalú kényszerintézkedéseit a Venezuelai Bolivári Köztársasággal szemben,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Venezueláról szóló korábbi nyilatkozataira,

–  tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel arra, hogy a Venezuelai Bolivári Köztársaságot beválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába, valamint tekintettel az Emberi Jogi Tanács Venezueláról szóló legutóbbi rendszeres egyetemes helyzetértékelésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormánya több alkalommal is elítélte a külső beavatkozást, az országban folytatott destabilizációs és félretájékoztató kampányokat, a közvélemény manipulációját, valamint az ellenzék bizonyos frakciói által az ország szuverenitása, függetlensége, békéje és demokratikus stabilitása, és a venezuelai nép ellen gerjesztett erőszakot;

B.  mivel az Európai Unió számos nyilatkozatot tett azzal a céllal, hogy beavatkozzon és befolyásolja a venezuelai belső helyzetet;

C.  mivel 2016 májusában Nicolás Maduro elnök kérésére és kezdeményezésére felállították a Dél-amerikai Nemzetek Uniójának egy bizottságát, egy UNASUR-bizottságot azzal a céllal, hogy fokozzák a venezuelai kormány és az ellenzék közötti, a nemzet számára alapvető fontosságú kérdések megoldásáról szóló párbeszéd előmozdítására irányuló erőfeszítéseket;

D.  mivel 2017 decembere óta a venezuelai kormány és az ellenzék bizonyos részei magas rangú nemzetközi megfigyelők és a dominikai elnök jelenlétében párbeszédet folytattak a Dominikai Köztársaságban, hogy megoldást találjanak a venezuelai politikai válságra;

E.  mivel jelenleg a tárgyalások újabb fordulója zajlik ugyanezen a helyszínen;

F.  mivel el kell kerülni minden olyan fellépést, amely kihat a venezuelaiak közti párbeszéd és béke felé vezető út megtalálására irányuló diplomáciai erőfeszítésekre;

G.  mivel az egyoldalú kényszerintézkedések ellentétesek az elfogadott nemzetközi joggal; mivel az ENSZ és különösen az egyoldalú kényszerintézkedéseknek az emberi jogok élvezetére gyakorolt negatív hatásaival foglalkozó ENSZ-különmegbízott már régebben többször hangsúlyozta ezt; mivel a szankciók zavart okoznak minden államban, és amikor ártanak a gazdaságnak, pusztító hatást gyakorolhatnak a fejlődő országok polgáraira;

H.  mivel a konfliktusok és belső helyzetek békés rendezésének minden országban a párbeszéd az alapja; mivel a tagállamoknak a konstruktív párbeszédet kell ösztönözniük a venezuelai kormánnyal, hogy megoldásokat találjanak az országban fennálló konkrét problémákra;

I.  mivel az összes fontos politikai döntést, így a rendkívüli választások kiírására vonatkozó döntést is nemzeti párbeszéd keretében kell meghozni, összhangban a venezuelai joggal és az alkotmánnyal;

J.  mivel az ilyen választásokon való részvételnek egyenlő, méltányos és átlátható feltételek mellett kell megvalósulnia, egy kiegyensúlyozott Nemzeti Választási Tanács felügyelete alatt, valamennyi résztvevő számára megfelelő garanciákkal, beleértve a független nemzetközi megfigyelők jelenlétét is;

K.  mivel tartanak attól, hogy a mindkét oldalról jövő állandó konfrontáció dinamikája gátolja egy olyan stabilitást hozó megoldás elfogadását, amelyet az ország demokratikusan legitimál;

1.  határozottan elítéli a folyamatos külső beavatkozást és a Venezuelai Bolivári Köztársaság ellen alkalmazott politikai, gazdasági és társadalmi destabilizációt;

2.  hangsúlyozza, hogy a Venezuelai Bolivári Köztársaság szuverenitása elleni beavatkozó stratégiák folyamatos alkalmazása semmilyen módon nem segíti elő a párbeszéd és béke lehetőségének megteremtését;

3.  újból megerősíti, hogy a venezuelai embereknek jogukban áll szuverén módon, függetlenül és békésen dönteni fejlődésük útjáról, minden külső beavatkozástól vagy nyomástól mentesen, és hogy a jelenlegi többszörös válságra megoldást, illetve politikai stabilitást csak békés tárgyalások útján lehet találni;

4.  emlékeztet az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO), a Latin-amerikai és Karib-térségi Gazdasági Bizottság (CEPAL) és az ENSZ független szakértőinek jelentéseire, miszerint Venezuelában nincs úgynevezett humanitárius válság;

5.  elítéli az állítólagos „venezuelai humanitárius válsággal” kapcsolatos vádakat, melyeket azok terjesztenek, akiknek célja a külső beavatkozás erősítése és a beavatkozásnak kedvező kampány alátámasztása;

6.  elítéli az Egyesült Államok és az EU azon döntését, hogy folyamatosan szankciókkal sújtja Venezuelát és népét;

7.  hangsúlyozza, hogy a harmadik országokkal folytatott párbeszéd semmiképpen sem vezethet a népek önrendelkezési jogával kapcsolatos korlátozások bevezetéséhez;

8.  elfogadja a latin-amerikai és karibi békeövezetről szóló kiáltványban foglalt alapelveket és sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben e kiáltványt a CELAC-országokkal ápolt kapcsolataiban, beleértve azt a kötelezettségvállalást is, hogy nem avatkoznak be közvetetten vagy közvetlenül semelyik másik ország belügyeibe sem és tiszteletben tartják a nemzeti szuverenitás, valamint a népek egyenlő jogainak és önrendelkezéshez való jogának elveit;

9.  emlékeztet Venezuelának a latin-amerikai népek javát szolgáló együttműködési és integrációs folyamat létrehozásában és megszilárdításában játszott szerepének jelentőségére; hangsúlyozza, hogy jelentős előrelépés történt a latin-amerikai emberek javát szolgáló regionális integráció és együttműködés terén;

10.  úgy véli, hogy Venezuela politikai és társadalmi stabilitása döntő tényező az egész régió békéjének megőrzésében;

11.  elutasít minden olyan nemzetközi felhívást, amely eltér az ENSZ Alapokmányában rögzített céloktól és elvektől, melyek között szerepel az alapvetően az államok belső ügyei közé tartozó ügyekbe való be nem avatkozás tiszteletben tartása a világ minden országában, kontinensén és régiójában, nem feledkezve meg arról sem, hogy ezek az elvek szerepelnek az uniós szerződésekben is;

12.  támogatja a venezuelai hatóságok, a demokratikus ellenzék és a venezuelai nép arra irányuló erőfeszítéseit, hogy saját maguk találják meg a választ az előttük álló politikai és gazdasági kihívásokra, és hogy előmozdítsák a venezuelai nemzeti párbeszéd megszilárdítását, hogy javítsák az életkörülményeket és Venezuela gazdasági és társadalmi fejlődését;

13.  üdvözli a Dominikai Köztársaságban jelenleg zajló párbeszédet, maradéktalanul támogatja az EU és más politikusok, például a korábbi spanyol miniszterelnök, José Luis Rodríguez Zapatero közvetítésre irányuló erőfeszítéseit, és reményét fejezi ki arra nézve, hogy minden nemzeti és nemzetközi szereplő támogatja ezt a folyamatot;

14.  a helyzet stabilizálása érdekében határozottan ajánlja egy gazdaságpolitikáról szóló nemzeti megállapodás e politikai párbeszédbe történő belefoglalását;

15.  felhívja mind a belföldi, mind az országon kívüli valamennyi szereplőt, hogy legyenek óvatosak és türelmesek és tartózkodjanak az olyan erőszakos és arra felszólító cselekedetektől, amelyek tovább destabilizálnák és végül tönkretennék az országot;

16.  felszólítja a Venezuelán kívüli politikai szereplőket, hogy ne használják fel az országban fennálló helyzetet nemzeti politikai célokra;

17.  elismeri a venezuelai nép ahhoz való jogát, hogy saját belső szabályainak és eljárásainak, valamint alkotmányának megfelelően vegyen részt az elnökválasztáson;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és hatóságainak, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint a latin-amerikai regionális szerveknek, köztük a Dél-amerikai Nemzetek Uniójának (UNASUR), a Bolivarista Szövetség Amerikánk Népeiért (ALBA) szervezetnek és a Latin-amerikai és Karibi Államok Közösségének (CELAC).

Utolsó frissítés: 2018. február 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat