Menettely : 2018/2527(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0095/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0095/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0040

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 182kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.404v01-00
 
B8-0095/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta (2018/2527(RSP))  
B8‑0095/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa, erityisesti 24. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n ja Turkin välisistä suhteista(1) ja 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman toimittajien tilanteesta Turkissa(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan, jonka mukaan sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lopullisia tuomioita asioissa, joiden osapuolina ne ovat,

–  ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, mukaan lukien erityisesti vallanjako, demokratia, ilmaisunvapaus ja vapaa tiedonvälitys, ihmisoikeudet, vähemmistöjen oikeudet ja uskonvapaus, yhdistymisvapaus ja vapaus rauhanomaiseen mielenosoitukseen, ovat Euroopan unionin jäsenyyttä koskevien Kööpenhaminan arviointiperusteiden mukaan neuvotteluprosessin ytimessä,

–  ottaa huomioon ilmaisunvapautta koskevan oikeuden, joka on vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, joiden sopimusvaltio Turkki on,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 26. lokakuuta 2017 antaman lausunnon Turkissa meneillään olevista ihmisoikeustapauksista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Turkin hallitus on jatkanut poikkeustilaa kuudennen kerran heinäkuun 2016 jälkeen; ottaa huomioon, että Turkin perustuslain mukaan poikkeustila voidaan julistaa enintään kuudeksi kuukaudeksi;

B.  ottaa huomioon, että jatkuva poikkeustila on luonut de facto presidenttijohtoisen järjestelmän ja vakiinnuttanut presidentti Erdoğanin yksinvaltiuden; ottaa huomioon, että opposition mukaan hallitseva Oikeus ja kehitys -puolue (AKP) aikoo jatkaa poikkeustilaa marraskuuhun 2019, jolloin on määrä järjestää presidentinvaalit;

C.  ottaa huomioon, että vallankaappausyrityksen jälkeen ihmisoikeustilanne on heikennyt eksponentiaalisesti, kun pääasiassa kolmeen ryhmään kuuluvia ihmisiä on painostettu, ahdisteltu oikeudellisesti, pidätetty ja vainottu: kaikki, joiden epäillään kuuluvan Gülen-liikkeeseen, kurdiliikkeiden valitut edustajat ja tukijat sekä nykyistä hallitusta arvostelevien kansalaisjärjestöjen johtajat ja aktivistit;

D.  ottaa huomioon, että kukaan ei ole säästynyt presidentti Erdoğanin puhdistuksilta, joissa keinoina ovat poliisin ja tuomioistuinten harjoittama ahdistelu, mielivaltaiset pidätykset, matkustuskiellot ja monet muut rajoittavat toimenpiteet ja joiden kohteeksi joutuu suuri määrä ihmisiä, joihin kuuluu virkamiehiä, tutkijoita, tavallisia kansalaisia, toimittajia, lakimiehiä, kirjailijoita, taiteilijoita jne.; ottaa huomioon, että myös tuomareita ja syyttäjiä on asetettu syytteeseen ja vangittu oikeusvaltioperiaatteen kunnioituksen heiketessä entisestään;

E.  ottaa huomioon, että yli 16 kuukautta poikkeustilan julistamisen jälkeen sortoon liittyvät luvut ovat hämmästyttäviä; ottaa huomioon, että opposition mukaan erotettujen virkamiesten lukumäärä on saavuttanut 125 000, pidätettyjen määrä on 50 500, ja 169 000 ihmistä on joutunut oikeustoimien kohteeksi;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen julkaiseman raportin mukaan Turkki rikkoi vuonna 2017 ihmisoikeuksia 2 988 tapauksessa, ja se kuuluu ihmisoikeuksia eniten rikkoviin maihin Euroopassa;

G.  ottaa huomioon, että vapaiden tiedotusvälineiden liikkumatila Turkissa on jatkuvasti kutistunut ja siitä on tullut toimittajien työskentelyn kannalta yksi pahimmista maista; ottaa huomioon, että vallankaappausyrityksen jälkeen on kielletty kuusi uutistoimistoa, 50 sanomalehteä, 18 televisiokanavaa, 29 kustantamoa, 20 aikakauslehteä, 22 radioasemaa ja 1 520 yhdistystä; ottaa huomioon, että 145 toimittajaa on pidätetty ja 2 500 jäänyt työttömäksi tiedotusvälineiden sulkemisen johdosta;

H.  ottaa huomioon, että poikkeustilan aikana tehtyjä päätöksiä tarkastelemaan perustettu tilapäinen komissio ei ole riippumaton, koska sen jäsenten nimittämisestä vastaavat samat viranomaiset, jotka ovat vastuussa erottamisista ja sulkemisista, eikä se ole toistaiseksi onnistunut saavuttamaan mitään kouraantuntuvia tuloksia;

I.  ottaa huomioon, että oikeusvaltion periaate maassa horjuu; ottaa huomioon, että neljä erillistä ensimmäisen asteen tuomioistuinta kieltäytyi hallituksen poliittisen painostuksen tuloksena panemasta täytäntöön Turkin perustuslakituomioistuimen määräystä, jolla määrättiin vapauttamaan Mehmet Altan ja Sahin Alpay perustuslakituomioistuimen todettua, että näiden toimittajien oikeuksia oli rikottu; ottaa huomioon, että tapaus, jossa alempi oikeusaste ohittaa perustuslakituomioistuimen, on laillisesti epäjohdonmukainen, ja ottaa huomioon, että lakiasiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tämä vaarantaa vakavasti koko Turkin oikeusjärjestelmän;

J.  ottaa huomioon, että Turkin poliittiseen oppositioon kohdistuu rajua ahdistelua ja valituilla virkamiehillä on yhä enemmän vaikeuksia; ottaa huomioon, että joukko valittuja kaupunginjohtajia on erotettu ja korvattu sisäministerin nimittämillä henkilöillä, ja virkamiehiä ja parlamentin jäseniä on joutunut oikeudellisen ahdistelun kohteeksi, ja heitä on pidätetty ja tuomittu pitkiin rangaistuksiin; ottaa huomioon, että oppositiota edustavaa Kansojen demokraattista puoluetta (HDP) vastaan hyökätään jatkuvasti, ja sen yhteispuheenjohtajat Figen Yüksekdağ ja Selahattin Demirtaş, yhdeksän lainsäätäjää, 80 kaupunginjohtajaa ja tuhansia jäseniä on vangittu;

K.  ottaa huomioon, että HDP:n edustajan Osman Baydemirin mukaan noin 10 000 HDP:n kannattajaa, mukaan luettuina puolueeseen yhdistettyjä kaupunginjohtajia ja kaupunkien virkamiehiä, on pidätetty epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen;

L.  ottaa huomioon, että Leyla Zanalta, joka on Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon saaja ja ensimmäinen kurdeja Turkin parlamentissa edustanut nainen, on riistetty hänen asemansa parlamentin jäsenenä parlamentissa järjestetyllä äänestyksellä sillä perusteella, että hän ei vannonut virkavalaansa perustuslain 81 artiklan mukaisesti ja oli ollut poissa 212 istunnosta tultuaan valituksi marraskuussa 2015; ottaa huomioon, että erottamisperusteet vaikuttavat teennäisiltä ja äänestys äärimmäisen poliittiselta;

M.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusasianajaja ja Turkin Amnestyn puheenjohtaja Taner Kılıç on ollut tutkintavankeudessa kesäkuusta 2017 ja syytettynä ”aseistetun terroristijärjestön jäsenyydestä”, ja jos hänet todetaan syylliseksi, hänet tuomitaan 15 vuodeksi vankeuteen; ottaa huomioon, että muutamia tunteja sen jälkeen, kun istanbulilainen tuomioistuin päätti vapauttaa Kılıçin ehdoitta tutkintavankeudesta, syyttäjä valitti päätöksestä ja toinen tuomioistuin hyväksyi tämän valituksen, jolloin Kılıç palautettiin vankilaan, vaikka häntä vastaan ei ollut mitään todisteita;

N.  ottaa huomioon, että 25. joulukuuta 2017 järjestetyssä kuulemisessa turkkilainen tuomari määräsi neljä Cumhuriyet-sanomalehden toimittajaa ja johtajaa, joista jotkut olivat olleet vangittuina jo 14 kuukauden ajan, pidettäväksi edelleen vankilassa; ottaa huomioon, että oikeudenkäyntiä ovat kauttaaltaan leimanneet menettelyrikkomukset ja puolustautumisoikeuden kunnioittamisen puute;

O.  ottaa huomioon, että syytettyinä tai kiinniotettuina on myös unionin kansalaisia, mukaan luettuna Deniz Yücel, joka on tähän mennessä viettänyt vankilassa melkein vuoden ilman syytteitä, sekä toimittaja Ayla Albayrak, joka tuomittiin ”terroristisen propagandan” tuottamisesta Turkissa ja tuomittiin poissaolevana yli kahdeksi vuodeksi vankeuteen;

P.  ottaa huomioon, että kaksi tutkijaa, Nuriye Gülmen ja Semih Özakça aloittivat nälkälakon vastustaakseen virkamiesten mielivaltaisia joukkoirtisanomisia mutta joutuivat lopettamaan 320 nälkälakkopäivän jälkeen, koska heidän terveytensä oli kärsinyt peruuttamattomasti; ottaa huomioon, että myös heidän asianajajansa on asetettu syytteeseen ja pidätetty;

Q.  ottaa huomioon, että Osman Kavala, joka on kansainvälisen rauhan ja sovinnon aloitteen perustaja ja yksi Turkin taide- ja kulttuurialan näkyvimmistä ja kunnioitetuimmista hahmoista, pidätettiin lokakuussa 2017 ja asetettiin syytteeseen ”perustuslaillisen järjestyksen horjuttamisesta” ilman minkäänlaisten todisteiden esittämistä tuomioistuimessa;

R.  ottaa huomioon, että Turkin hallitus iskee kaikkiin, jotka vastustavat tai arvostelevat Turkin armeijan operaatiota, jolla pyritään ottamaan hallintaan Afrinin kurdialue Luoteis-Syyriassa; ottaa huomioon, että maassa on Afrinin hyökkäyksen arvostelun johdosta pidätetty yli 300 henkilöä, jotka on asetettu syytteeseen ”terroristisen propagandan” levittämisestä ja joiden joukossa on kirjailijoita, toimittajia, opiskelijoita sekä HDP:n paikallisjohtajia ja parlamenttiedustajia; ottaa huomioon, että Afrinia koskevia uutisia julkaisevia internetsivustoja on suljettu;

S.  ottaa huomioon, että 30. tammikuuta 2018 Turkin poliisi pidätti 11 Turkin lääkäriyhdistyksen (TTB) keskusneuvoston jäsentä ja teki etsintöjä heidän kodeissaan ja työpaikoillaan ”terroristijärjestön propagandan levittämisen” sekä ”kaunaan ja vihamielisyyteen yllyttämisen” perusteella; ottaa huomioon, että TTB on vaatinut lopettamaan Turkin armeijan ”Olive Branch” -operaation Afrinissa;

1.  on vakavasti huolissaan perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen meneillään olevasta heikkenemisestä Turkissa; arvostelee päätöstä pidentää poikkeustilaa – jota on käytetty tekosyynä toisinajattelun murskaamiselle ja vastustajiin kohdistuville hyökkäyksille, mukaan luettuina poliitikot, toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat ja aktivistit – ja johon vedoten ohitetaan monessa tapauksessa parlamentaarinen valvonta tai valtiosääntötuomioistuimen seuranta poikkeussäädöksillä; kehottaa Turkin hallitusta olemaan pidentämättä poikkeustilaa;

2.  kehottaa Turkin viranomaisia varmistamaan kaikissa olosuhteissa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien noudattamisen kansainvälisten ihmisoikeusnormien sekä Turkin ratifioimien kansainvälisten sopimusten mukaisesti;

3.  tuomitsee mielivaltaisten pidätysten sekä oikeudellisen ja hallinnollisen ahdistelun käyttämisen siihen, että tuhansia ihmisoikeuksien puolustajia, riippumattomien kansalaisjärjestöjen jäseniä, tutkijoita, toimittajia ja kaikkia hallitusta vastustavia henkilöitä vainotaan;

4.  vaatii Turkin hallitusta kunnioittamaan syyttömyysolettamaa ja korostaa, että tutkintavankeuden käyttämisen on noudatettava Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta; kehottaa Turkin viranomaisia perusteellisesti tutkimaan syytökset, jotka koskevat vankien vakavaa huonoa kohtelua, josta lukuisat ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet, ja vaatii ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneiden henkilöiden asettamista täyteen vastuuseen ja heidän rankaisemistaan; on vakavasti huolissaan vangitsemisolosuhteista maassa;

5.  kehottaa Turkin hallitusta vapauttamaan kaikki laittomasti pidätetyt henkilöt ja henkilöt, joita on pidetty tutkintavankeudessa sallittua pitempään ja perusteettomasti, sekä luopumaan heitä vastaan nostetuista syytteistä;

6.  kehottaa Turkin hallitusta tarjoamaan kaikille rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi joutuneille henkilöille asianmukaista ja tehokasta korvausta ja laillisuuden valvontaa oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti; toteaa, että meneillään olevan poikkeustilan mukaisesti pidätetyillä kansalaisilla ei ole oikeutta oikeusapuun ensimmäisten viiden pidätyspäivän aikana, ja pahoittelee sitä, että pidätettyjen oikeutta asianajajaan on rajoitettu jyrkästi;

7.  kehottaa Turkin hallitusta muuttamaan kiireellisesti poikkeustilan aikaisia käytäntöjä käsittelevää tutkintakomissiota siten, että siitä tulee vakaa, riippumaton ja täysin toimivaltainen elin, joka pystyy käsittelemään kaikki tapaukset yksilöllisesti, käsittelemään saamansa valtavan hakemusmäärän tehokkaasti ja takaamaan, että laillisuusvalvontaa ei viivytetä epäasianmukaisesti;

8.  vaatii, että Turkin hallitus lakkaa puuttumasta oikeusjärjestelmän toimintaan ja lopettaa tuomareiden ja syyttäjien painostamisen irtisanomisilla tai pidätyksillä tai omaisuuden takavarikoinneilla sekä palauttaa ja panee täytäntöön kaikki oikeudelliset takuut, joilla taataan oikeuslaitoksen riippumattomuuden täysi kunnioittaminen;

9.  tuomitsee tuoreen päätöksen, jolla Leyla Zanalta riistetään parlamentin jäsenen asema; tuomitsee myös aikaisemmat päätökset, joilla sama tehtiin viidelle muulle HDP:n parlamenttiedustajalle; toistaa suhtautuvansa solidaarisesti legitiimisti valittuihin Turkin parlamentin jäseniin, jotka joutuvat pidätysten ja ahdistelun kohteeksi; kehottaa Turkin hallitusta kunnioittamaan näiden parlamentin jäsenten valtuutusta ja heidän oikeuttaan asianmukaiseen puolustautumiseen tuomioistuimessa;

10.  tuomitsee paikallisesti valittujen edustajien mielivaltaisen korvaamisen, joka heikentää Turkin demokraattista rakennetta ja on vastoin äänestäjien tahtoa; kehottaa hallitusta palauttamaan kaikki tehtävistään poistetut paikallisesti valitut edustajat paikoille, joihin heidät on laillisesti valittu;

11.  tuomitsee vahvasti ilmaisunvapauden vakavan heikkenemisen ja rikkomiset sekä tiedotusvälineiden vakavat loukkaukset, mukaan luettuna tiedotusvälineiden sivustojen ja sosiaalisen median suhteeton kieltäminen, tiedotusvälineiden sulkeminen ja toimittajien pidätykset; muistuttaa, että vapaa ja moniarvoinen lehdistö, mukaan luettuna vapaa ja avoin internet, on kaikkien demokratioiden keskeinen komponentti, ja kehottaa Turkin hallitusta kunnioittamaan tätä;

12.  tuomitsee Ankaran kuvernöörin viraston 19. marraskuuta 2017 antaman lausunnon, joka koskee päätöstä kieltää määräämättömäksi ajaksi kaikki hlbti-järjestöjen järjestämät tapahtumat; on huolissaan siitä, että tätä ennen Istanbulin Pride-marssi ja muita Pride-marsseja on kielletty kolmasti peräkkäin; pitää valitettavana, että lausunnon jälkeen myös muut alueet ovat kieltäneet hlbti-tapahtumia; korostaa, että tämä on vakava sananvapauden ja kokoontumisvapauden loukkaus, ja toteaa, että näistä vapauksista säädetään Turkin perustuslain 26, 33 ja 34 artiklassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 ja 21 artiklassa; kehottaa Turkin viranomaisia kumoamaan kiellon viipymättä ja palauttamaan sananvapauden ja kokoontumisvapauden;

13.  kehottaa EU:n Ankaran-edustustoa ottamaan yhdessä jäsenvaltioiden lähetystöjen kanssa vetovastuun tarjotakseen koordinointiapua ja tarvittaessa julkista taustatukea ihmisoikeuksien puolustajille erityisesti tarkkailemalla ja valvomalla oikeudenkäyntejä, pyytämällä lupaa vankilavierailuihin ja antamalla lausuntoja, joita osoitetaan Turkin viranomaisille kaikilla tasoilla;

14.  uskoo, että Turkin ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien (toimittajat, tutkijat, taiteilijat, kirjailijat jne.) tukeminen on elintärkeää maan tulevaisuudelle ja unionin uskottavuudelle; kehottaa jälleen komissiota ottamaan huomioon Turkin tilanteen kehityksen liittymistä valmistelevan tukivälineen määrärahoja tarkistettaessa ja arvioimaan käytännön vaihtoehtoja Turkin kansalaisyhteiskunnan tukemisen lisäämiseksi; korostaa, että mitään varoja ei pitäisi ohjata hankkeisiin, joita hallinnoivat suoraan Turkin ministeriöt, jotka ovat osallisina tai vastuussa oikeusvaltion purkamisesta, kuten oikeusministeriö;

15.  pitää edelleen tärkeänä, että rakennetaan uudelleen luottavainen, avoin ja rakentava poliittinen vuoropuhelu Turkin kanssa, mutta uskoo, että tällaisen vuoropuhelun hedelmällisyyden edellytyksenä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista on parannettava; muistuttaa, että Euroopan parlamentin valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa on edelleen keskeinen foorumi tällaiselle vuoropuhelulle myös ihmisoikeuskysymyksistä;

16.  muistuttaa vaatineensa, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa katkaistaan virallisesti, jos hallituksen ehdottamat ja kansanäänestyksessä hyväksytyt perustuslailliset uudistukset pannaan täytäntöön muutoksitta, koska uusi perustuslaki ei vastaisi Kööpenhaminan arviointiperusteita ja olisi merkki siitä, että Turkin lainsäätäjät eivät enää pyri yhdentymään Euroopan unioniin;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0450.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0423.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö