Predlog resolucije - B8-0097/2018Predlog resolucije
B8-0097/2018

  PREDLOG RESOLUCIJE o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji

  5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0082/2018

  Postopek : 2018/2527(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0097/2018
  Predložena besedila :
  B8-0097/2018
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0097/2018

  Resolucija Evropskega parlamenta o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji

  (2018/2527(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, zlasti tistih o letnih poročilih o napredku ter resolucij z dne 15. januarja 2015 o svobodi izražanja v Turčiji: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah ter načrten pritisk na medije[1] in z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v Turčiji[2],

  –  ob upoštevanju sklepov Sveta o Turčiji z dne 18. julija 2016,

  –   ob upoštevanju izjav komisarja Sveta Evrope za človekove pravice,

  –  ob upoštevanju letnih poročil Komisije o napredku Turčije,

  –  ob upoštevanju, da je spoštovanje načela pravne države, zlasti svobode izražanja, v samem jedru procesa pristopa k EU,

  –   ob upoštevanju izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 26. julija 2016 o ukrepih, sprejetih ob izrednih razmerah v Turčiji,

  –  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah,

  –  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) in (4) Poslovnika,

  A.  ker sta Evropska unija in Evropski parlament ostro obsodila spodleteli vojaški udar v Turčiji;

  B.  ker je Turčija še vedno država kandidatka za članstvo v Evropski uniji; ker uporaba represivnih ukrepov v izrednih razmerah ni primerna za državo kandidatko ter je v nasprotju z demokratičnimi vrednotami, na katerih temelji EU, in Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah;

  C.  ker so oblasti po državnem udaru aretirale 12 poslancev Velike narodne skupščine Turčije in približno 150 novinarjev, tudi nemškega novinarja Deniza Yücela, kar je največje število aretiranih novinarjev v eni državi na svetu; ker je bilo 40.000 oseb pridržanih, več kot 31.000 oseb še vedno ni na prostosti, 129.000 javnih uslužbencev pa je bodisi še vedno suspendiranih (66.000) bodisi odpuščenih (63.000), proti večini pa do danes še ni bila vložena obtožnica; ker so bili aretirani tudi številni zagovorniki človekovih pravic, med njimi tudi najpomembnejši predstavniki Amnesty International v Turčiji; ker so te aretacije zadale velik udarec političnim svoboščinam in demokraciji v Turčiji;

  D.  ker je turška policija 4. novembra 2016 aretirala sopredsedujoča stranki HDP Selahattina Demirtaşa in Figen Yüksekdağ ter osem drugih strankinih poslancev, potem ko jim je bila po zakonu, izglasovanem 20. maja 2016, odvzeta poslanska imuniteta;

  E.  ker je bilo odstavljenih najmanj 50 demokratično izvoljenih sožupanov, vsaj 40 pa aretiranih, in je vlada imenovala skrbnike, ki vodijo večino občin, v katerih so župani pripadniki stranke HDP;

  F.  ker turška vlada z vztrajnim zatiranjem človekovih pravic kaže, da je zanjo demokratična volja milijonov volivcev nična, in spodkopava že tako šibko dinamiko lokalne demokracije v državi;

  G.  ker so turške oblasti po poskusu državnega udara zaprle tudi zelo veliko medijskih hiš, aretirale kurdske in druge novinarje ter ljudem prepovedale pisno izražanje mnenja o razmerah v Turčiji; ker je konkreten primer tega sojenje novinarjem Cumhuriyeta;

  H.  ker bi morala EU Kurdsko delavsko stranko (PKK) odstraniti s seznama terorističnih organizacij;

  I.  ker Turčija še vedno ni izpolnila meril za liberalizacijo vizumskega režima;

  J.  ker je Turčija zaradi izrednih razmer, uvedenih po poskusu državnega udara julija 2016, ukinila zaščitne ukrepe proti mučenju in grdemu ravnanju; ker osebam, obtoženim terorizma ali vpletenosti v poskus državnega udara, grozi mučenje v policijskih priporih;

  K.  ker veliko osebam v turških zaporih odrekajo pravico dostopa do odvetnika;

  L.  ker peti odstavek pogajalskega okvira za pristopna pogajanja s Turčijo določa, da bo Komisija v primeru hudih in vztrajnih kršitev načel svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravne države priporočila odložitev pogajanj in predlagala pogoje za njihovo nadaljevanje; ker Turčija ne izpolnjuje več zadovoljivo københavnskih meril, saj ne spoštuje vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji; ker bi začasna prekinitev pogajanj pomenila zamrznitev sedanjih pogovorov, brez odpiranja novih poglavij in sprejemanja novih pobud v zvezi s pristopom Turčije k EU;

  M.  ker Turčija z invazijo v Siriji krši merila za države kandidatke;

  1.  ponovno opozarja na svojo zahtevo iz predhodne resolucije o Turčiji, da se zamrznejo pristopna pogajanja in se nadaljujejo šele, ko bo zopet vzpostavljena pravna država;

  2.  obsoja podaljšanje izrednega stanja, ki ga je turška vlada razglasila 5. januarja 2018;

  3.  odločno obsoja turško vojaško posredovanje v severozahodni Siriji ter kršitev ozemeljske celovitosti in suverenosti Sirije, zaradi katere je že na desetine mrtvih in stotine ranjenih, tudi med civilisti; poziva k embargu na izvoz orožja v Turčijo; poziva k takojšnjemu prenehanju invazije in umiku turških enot iz regije Afrin;

  4.  odločno obsoja vse neupravičene ukrepe, sprejete brez pridržkov po poskusu državnega udara julija 2016, zaradi katerih je bilo zaprtih tisoče oseb, vključno z javnimi uslužbenci, sodniki, pravniki, novinarji, akademiki, poslanci stranke HDP, župani in vodstvenimi delavci strank; obsoja tudi vsa začasna pridržanja iz političnih razlogov ali zaradi neutemeljenih obtožb o „poveličevanju teroristične organizacije“; poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi sopredsednikov HDP Selahattina Demirtaşa in Figen Yüksekdağ ter vseh zaprtih politikov, novinarjev, akademikov in zagovornikov človekovih pravic, zlasti predsednika Amnesty International Turčija Tanerja Kiliça, in vseh, ki so pridržani brez dokaza o sodelovanju pri kaznivih dejanjih ali brez obtožb zoper njih;

  5.  je zelo zaskrbljen zaradi razmer na področju pravne države, demokracije in človekovih pravic v Turčiji; poziva Turčijo, naj umiri napeto politično ozračje po državnem udaru, v katerem so okrnjene človekove pravice in temeljne svoboščine, zlasti svoboda govora v medijih in na internetu;

  6.  poziva turško vlado, naj skladno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, pravnim redom EU in prakso držav članic revidira pravni okvir na področju organiziranega kriminala in terorizma ter njegovo razlago s strani sodišč, varnostnih sil in organov pregona, da se v praksi zagotovi pravica do svobode in varnosti, poštenega sojenja, svobode izražanja, zbiranja in združevanja;

  7.  obžaluje, da Turčija migrante in begunsko vprašanje uporablja kot pogajalsko orodje z EU, in poziva vse strani, naj zagotovijo spoštovanje vseh človekovih pravic in mednarodnega prava na področju migrantov in beguncev; poziva EU ter predsednike držav in vlad držav članic, naj prekličejo izjavo EU in Turčije ter razveljavijo dogovor brez pogojevanja postopka liberalizacije vizumov;

  8.  poziva turško vlado, naj varuje človekove pravice vseh ljudi, tudi tistih, ki živijo in delajo v Turčiji in potrebujejo mednarodno zaščito;

  9.  odločno obsoja naraščanje primerov mučenja zapornikov;

  10.  obsoja avtoritaren pristop predsednika Erdoğana, ne le v Turčiji ampak tudi zunaj nje, in poskuse, da bi uvedel omejevalne in zatiralske ukrepe proti turškim državljanom in novinarjem na Cipru, zadnji tak primer je ciprski časopis Afrika;

  11.  kar najostreje obsoja vse teroristične napade v Turčiji in odločno stoji ob strani turškemu prebivalstvu;

  12.  obsoja vse oblike nasilja in poudarja, da je mirna rešitev kurdskega vprašanja pomembna tudi za demokratično prihodnost Turčije in bo dosežena le z vključevanjem vseh zadevnih strani in demokratičnih sil; poziva k ponovnemu začetku pogajanj, da bi našli celovito in trajnostno rešitev kurdskega vprašanja; opozarja na svoje stališče o umiku PKK z evropskega seznama terorističnih organizacij;

  13.  obsoja vsakršno nazadovanje na področju pravic žensk v Turčiji, zlasti pa predlog zakona v turškem parlamentu, ki bi omogočal oprostitev moških, obtoženih posilstva mladoletnic, če se z njimi poročijo; obsoja izjave predsednika Erdoğana, da bo osebe, obtožene posilstva, osvobodil, da bo naredil prostor v zaporih;

  14.  je zaskrbljen zaradi zadnje izjave predsednika Erdoğana, da v Turčiji ni oseb LGBTI; obsoja izjavo urada guvernerja v Ankari z dne 19. novembra 2017 v zvezi z odločitvijo, da se za nedoločen čas prepovedo vsi dogodki, ki jih priredijo organizacije LGBTI; je zaskrbljen, ker prepoved sledi trem zaporednim prepovedim parade ponosa v Istanbulu in drugih parad ponosa v regiji; obžaluje, da so po objavi izjave tudi druge regije prepovedale dogodke LGBTI; poudarja, da to pomeni grobo kršitev pravice do svobode izražanja in svobode zbiranja, ki jo zagotavljajo členi 26, 33 in 34 turške ustave, pa tudi člena 19 in 21 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah; poziva turške oblasti, naj prepoved nemudoma prekličejo in ponovno vzpostavijo pravico do svobode izražanja in svobode zbiranja;

  15.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in države članice, naj nemudoma ukrepajo, da bi prekinile invazijo v severozahodni Siriji, in predlagajo pobude, ki bodo vodile do trajnega miru v Siriji; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj se odzove na te razmere ter zagotovi spoštovanje demokracije in človekovih pravic v Turčiji;

  16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Turčije.

  Zadnja posodobitev: 7. februar 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov