ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 453kWORD 47k
3.1.2018
PE616.040v01-00
 
B8-0117/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно борбата с киберпрестъпността


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно борбата с киберпрестъпността  
B8‑0117/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че интернет се превърна в неделима и незаменима част от нашето общество;

Б.  като има предвид, че 80% от младите европейци са свързани помежду си посредством интернет и че всяка година се увеличава онлайн търговията, чиято стойност се равнява на 8 милиарда долара;

В.  като има предвид, че увеличението на онлайн сделките води до увеличение на криминалните дейности онлайн и че в наши дни можем да преброим повече от един милион души, станали жертва на различни видове престъпления, например продажба за смешно ниски суми на откраднати кредитни карти, кражба на самоличност и мащабни кибератаки срещу институции и инфраструктури;

Г.  като има предвид, че ЕС е изготвил редица текстове за борба с такива престъпления, които се извършват всеки ден, в частност Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство;

1.  призовава Комисията да приеме ново предложение за регламент или директива, даващо възможност на държавите членки да приемат мерки, които преди всичко помагат на младите хора да използват безопасно интернет и същевременно спомагат за постигането на целите за развитие, заложени в стратегията „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

 

Последно осъвременяване: 19 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност