Návrh usnesení - B8-0117/2018Návrh usnesení
B8-0117/2018

NÁVRH USNESENÍ o boji proti kyberkriminalitě

3.1.2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Aldo Patriciello

B8-0117/2018

Návrh usnesení Evropského parlamentu o boji proti kyberkriminalitě

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že internet je dnes nedílnou a nenahraditelnou součástí naší společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že 80 % mladých Evropanů je propojeno prostřednictvím internetového připojení a každý rok se zvyšuje objem internetového obchodování, jehož hodnota odpovídá 8 miliardám dolarů;

C.  vzhledem k tomu, že nárůst transakcí přes internet s sebou nese nárůst internetové trestné činnosti a že v současné době lze odhadovat, že více než milion osob se stalo obětí různých trestných činů, jako např. zneužití odcizených kreditních karet, krádeží identity a závažných kybernetických útoků na instituce a infrastrukturu;

D.  vzhledem k tomu, že EU vypracovala několik textů v boji proti těmto druhům trestných činů, ke kterým dochází každý den, zejména Úmluvu Rady Evropy o počítačové trestné činnosti;

1.  vyzývá Komisi, aby přijala nový návrh nařízení či směrnice, které by členským státům dovolily přijímat opatření umožňující, aby se zejména dospívající pohybovali na internetu bezpečně a aby se zároveň dosáhlo rozvojových cílů, jež jsou stanoveny ve strategii Evropa 2020 a v Digitální agendě pro Evropu.

Poslední aktualizace: 19. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí