FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 46k
3.1.2018
PE616.040v01-00
 
B8-0117/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om bekæmpelsen af cyberkriminalitet


Aldo Patriciello

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om bekæmpelsen af cyberkriminalitet  
B8‑0117/2018/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at internettet er blevet en integreret og nødvendig del af vores samfund;

B.  der henviser til, at 80 % af unge europæere er indbyrdes forbundne via internettet, og at der hvert år er en stigning i onlinehandelen, hvis værdi for øjeblikket udgør 8 mia. USD;

C.  der henviser til, at stigningen i antallet af internettransaktioner har medført en forøgelse af kriminelle aktiviteter på nettet, som til dato har resulteret i mere end en million ofre, der er blevet udsat for en bred vifte af forbrydelser, f.eks. stjålne kreditkort, som sælges til meget lave priser, identitetstyveri og alvorlige internetangreb mod institutioner og infrastrukturer;

D.  der henviser til, at EU har udarbejdet en lang række tekster med henblik på at bekæmpe disse former for kriminalitet, som finder sted hver dag, navnlig Europarådets konvention om cyberkriminalitet;

1.  opfordrer Kommissionen til at vedtage et nyt forslag til forordning eller direktiv, der giver medlemsstaterne mulighed for at indføre mekanismer, som gør det muligt for især unge at surfe sikkert på internettet og samtidig gør det muligt at nå de udviklingsmål, der er fastsat i Europa 2020-strategien og i den digitale dagsorden for Europa.

 

Seneste opdatering: 19. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik