PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 47k
3.1.2018
PE616.040v01-00
 
B8-0117/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tietoverkkorikollisuuden torjunnasta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tietoverkkorikollisuuden torjunnasta  
B8‑0117/2018/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että internetistä on tullut erottamaton ja välttämätön osa yhteiskuntaa;

B.  ottaa huomioon, että 80 prosenttia eurooppalaisista nuorista on yhteydessä toisiinsa internetin kautta ja että verkkokauppa kasvaa joka vuosi ja sen arvo on kahdeksan miljardia dollaria;

C.  ottaa huomioon, että internetissä tehtävien kauppojen lisääntymisen myötä myös verkossa tapahtuva rikollinen toiminta kasvaa ja että rikoksen uhreiksi on joutunut jo yli miljoona ihmistä, joihin on kohdistunut laaja kirjo erilaisia rikoksia, esimerkiksi varastettujen luottokorttien myynti polkuhintaan, identiteettivarkaudet ja vakavat verkkohyökkäykset instituutioita ja perusrakenteita vastaan;

D.  toteaa, että EU on laatinut useita asiakirjoja, joilla on pyritty torjumaan tällaisia päivittäin esiintyviä rikoksia ja joista on mainittava erityisesti Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus;

1.  kehottaa komissiota esittämään uuden ehdotuksen asetukseksi tai direktiiviksi, jotta jäsenvaltiot voivat hyväksyä keinoja, joiden avulla internetin käyttäminen saataisiin turvalliseksi etenkin nuorille ja samalla voitaisiin saavuttaa Eurooppa 2020 -strategiassa ja Euroopan digitaalistrategiassa asetetut kehitystavoitteet.

 

Päivitetty viimeksi: 16. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö