Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0117/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0117/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais

3.1.2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Aldo Patriciello

B8-0117/2018

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi internetas tapo neatskiriama ir nepakeičiama mūsų visuomenės dalimi;

B.  kadangi 80 proc. Europos jaunuolių tarpusavyje susisiekia naudodamiesi interneto ryšiu, o internetinės prekybos apimtis kiekvienais metais auga ir šiuo metu siekia 8 mlrd. dolerių;

C.  kadangi padidėjusi internetu sudaromų sandorių apimtis nulėmė tai, kad padidėjo internetu vykdomų nusikaltimų skaičius ir tai, kad iki šiol iš tikrųjų daugiau nei milijonas žmonių patyrė žalą dėl įvairiausių nusikaltimų, įskaitant parduotas pavogtas kredito korteles už juoką keliančias žemas kainas, tapatybės vagystes ir rimtas kibernetines atakas prieš institucijas ir infrastruktūros objektus;

D.  kadangi ES siekdama kovoti su kibernetiniais nusikaltimais, kurie vykdomi kiekvieną dieną, parengė skirtingus dokumentus, pvz., Europos Tarybos konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų;

1.  ragina Komisiją priimti naują pasiūlymą dėl reglamento arba direktyvos, kuris leistų valstybėms narėms priimti priemones, leisiančias visų pirma paaugliams saugiai naršyti po internetą ir kartu pasiekti augimo tikslus, nustatytus strategijoje „Europa 2020“ ir Europos skaitmeninėje darbotvarkėje.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 19 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika