Rezolūcijas priekšlikums - B8-0117/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0117/2018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par cīņu pret kibernoziedzību

3.1.2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Aldo Patriciello

B8-0117/2018

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret kibernoziedzību

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā internets ir kļuvis par neatņemamu un neaizvietojamu elementu sabiedrības dzīvē;

B.  tā kā 80 % jauno eiropiešu ir savstarpēji savienoti, izmantojot interneta pieslēgumu, un katru gadu palielinās tiešsaistes tirdzniecība, kas ir sasniegusi USD 8 miljardu vērtību;

C.  tā kā interneta darījumu pieaugums līdzi nes noziedzīgas aktivitātes tiešsaistē palielinājumu un uz šo dienu mēs varam konstatēt, ka jau vairāk nekā viens miljons cilvēku ir cietuši no daudz un dažādām noziedzīgām darbībām, piemēram, no zagtu kredītkaršu pārdošanas par niecīgu samaksu, identitātes zādzībām un nopietniem kiberuzbrukumiem iestādēm un infrastruktūrām;

D.  tā kā ES šo ik dienas sastopamo noziedzības veidu apkarošanai ir izstrādājusi dažādus dokumentus, jo īpaši Eiropas Padomes Konvenciju par kibernoziegumiem,

1.  aicina Komisiju pieņemt jaunu priekšlikumu regulai vai direktīvai, kas ļautu dalībvalstīm pieņemt pasākumus, kuri padarītu galvenokārt jauniešu darbības internetā drošas, un vienlaikus ļautu sasniegt stratēģijā “Eiropa 2020” un Eiropas digitalizācijas programmā noteiktos izaugsmes mērķus.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika