Ontwerpresolutie - B8-0117/2018Ontwerpresolutie
B8-0117/2018

ONTWERPRESOLUTIE over de bestrijding van cybercriminaliteit

3.1.2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Aldo Patriciello

B8‑0117/2018/2018

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bestrijding van cybercriminaliteit

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat internet tegenwoordig een noodzakelijk onderdeel van onze samenleving vormt;

B.  overwegende dat 80% van de Europese jongeren onderling verbonden is via internet en dat elk jaar het online handelsverkeer toeneemt, waarvan de waarde met 8 miljard dollar overeenkomt;

C.  overwegende dat de toename van online transacties ook een stijging van online criminele activiteiten tot gevolg heeft en dat tot nu toe meer dan een miljoen mensen het slachtoffer zijn geworden van een breed scala aan misdrijven, bijvoorbeeld de verkoop tegen spotprijzen van gestolen creditcards, identiteitsdiefstal en ernstige cyberaanvallen gericht tegen instellingen en infrastructuren;

D.  overwegende dat de EU verschillende documenten heeft opgesteld ter bestrijding van dit type misdrijven, die dagelijks worden begaan, in het bijzonder het Verdrag van de Raad van Europa inzake cybercriminaliteit;

1.  verzoekt de Commissie een nieuw voorstel voor een verordening of richtlijn voor te leggen op basis waarvan de lidstaten instrumenten kunnen aannemen waardoor jongeren internet op veilige wijze kunnen gebruiken en tevens de in de Europa 2020-strategie en in de Europese digitale agenda opgenomen ontwikkelingsdoelstellingen kunnen worden gehaald.

 

Laatst bijgewerkt op: 12 februari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid