Návrh uznesenia - B8-0117/2018Návrh uznesenia
B8-0117/2018

NÁVRH UZNESENIA o boji proti počítačovej kriminalite

3.1.2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Aldo Patriciello

B8‑0117/2018/2018

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o boji proti počítačovej kriminalite

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže internet sa stal neodlučiteľnou a nenahraditeľnou súčasťou našej spoločnosti;

B.  keďže 80 % mladých Európanov je navzájom prepojených prostredníctvom internetového pripojenia a každý rok sa zvyšuje objem internetového obchodovania, ktorého hodnota zodpovedá 8 miliardám dolárov;

C.  keďže nárast internetových transakcií je sprevádzaný nárastom kriminality na internete a keďže v súčasnosti sa podľa odhadov viac ako milión osôb stal obeťou rôznych trestných činov, ako sú zneužitie odcudzených kreditných kariet, krádež totožnosti a závažné kybernetické útoky na inštitúcie a infraštruktúru;

D.  keďže EÚ vypracovala viacero textov s cieľom bojovať proti týmto druhom trestnej činnosti, ku ktorým dochádza každý deň, najmä Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite;

1.  vyzýva Komisiu, aby prijala nový návrh nariadenia alebo smernice, ktorý by členským štátom umožnil prijať prostriedky, ktoré umožnia – najmä mladým ľuďom – surfovať po internete bezpečne a zároveň dosiahnuť ciele rastu stanovené v stratégii Európa 2020 a v Digitálnej agende pre Európu.

 

Posledná úprava: 19. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia