ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 455kWORD 47k
6.2.2018
PE616.041v01-00
 
B8-0118/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно борбата срещу „кървавите диаманти“


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу „кървавите диаманти“  
B8‑0118/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че от създаването на Кимбърлийския процес през 2002 г. борбата срещу „кървавите диаманти“ е в застой и че процесът не е довел до по-добра проследимост на производството и търговията с диаманти;

Б.  като има предвид, че определението за „кървавите диаманти“ е твърде тясно и се ограничава единствено до търговията с необработени камъни, която се използва за пряко финансиране на въоръжените групировки, които се борят срещу законните правителства на засегнатите държави, което изключва добитите от деца диаманти и шлифованите и полираните диаманти;

В.  като има предвид, че в Африка са концентрирани две трети от световния добив на диаманти, както и че е важно да се гарантират мирът и развитието на целия континент, особено с оглед на намаляването на миграционните потоци;

Г.  като има предвид, че добивът на диаманти е изключително вреден за околната среда;

1.  призовава Комисията да ангажира всички държави членки на Европейския съюз в реформирането на Кимбърлийския процес и „прочистването“ на търговията с диаманти.

Последно осъвременяване: 20 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност