Forslag til beslutning - B8-0118/2018Forslag til beslutning
B8-0118/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om bekæmpelse af "bloddiamanter"

6.2.2018

jf. forretningsordenens artikel 133

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0118/2018

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af "bloddiamanter"

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at bekæmpelsen af "bloddiamanter" er gået i stå siden oprettelsen af Kimberley-processen i 2002, og at processen ikke gør det muligt at forbedre sporbarheden af produktionen af og handelen med diamanter;

B.  der henviser til, at definitionen på "bloddiamanter" er alt for restriktiv og begrænset til handelen med rå sten, som direkte finansierer væbnede grupper, der kæmper mod lovlige regeringer i de berørte lande, men ikke diamanter, som er udvundet af børn, og slebne og polerede sten;

C.  der henviser til, at Afrika tegner sig for to tredjedele af verdens diamantproduktion, og at det er vigtigt at sikre fred og udvikling på hele kontinentet, især med henblik på at reducere migrationsstrømmene;

D.  der henviser til, at diamantudvinding er meget skadelig for miljøet;

1.  opfordrer Kommissionen til at inddrage alle Den Europæiske Unions medlemsstater i arbejdet med at reformere Kimberley-processen og sanere handelen med diamanter.

Seneste opdatering: 21. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik