FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 151kWORD 41k
6.2.2018
PE616.041v01-00
 
B8-0118/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om bekæmpelse af "bloddiamanter"


Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af "bloddiamanter"  
B8-0118/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at bekæmpelsen af "bloddiamanter" er gået i stå siden oprettelsen af Kimberley-processen i 2002, og at processen ikke gør det muligt at forbedre sporbarheden af produktionen af og handelen med diamanter;

B.  der henviser til, at definitionen på "bloddiamanter" er alt for restriktiv og begrænset til handelen med rå sten, som direkte finansierer væbnede grupper, der kæmper mod lovlige regeringer i de berørte lande, men ikke diamanter, som er udvundet af børn, og slebne og polerede sten;

C.  der henviser til, at Afrika tegner sig for to tredjedele af verdens diamantproduktion, og at det er vigtigt at sikre fred og udvikling på hele kontinentet, især med henblik på at reducere migrationsstrømmene;

D.  der henviser til, at diamantudvinding er meget skadelig for miljøet;

1.  opfordrer Kommissionen til at inddrage alle Den Europæiske Unions medlemsstater i arbejdet med at reformere Kimberley-processen og sanere handelen med diamanter.

Seneste opdatering: 21. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik