RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 153kWORD 47k
6.2.2018
PE616.041v01-00
 
B8-0118/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


vereteemantide vastase võitluse kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek vereteemantide vastase võitluse kohta  
B8-0118/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et alates Kimberley protsessi käivitamisest 2002. aastal ei ole vereteemantidega kauplemise vastane võitlus edenenud, samuti ei ole see protsess aidanud parandada teemantide tootmise ja nendega kauplemise jälgitavust;

B.  arvestades, et termin „vereteemandid“ on liiga kitsas, sest tähistab ainult töötlemata kividega kauplemist, millest saavad otsest kasu asjaomastes riikides seadusliku valitsuse vastu võitlevad relvarühmitused, kuid see termin ei hõlma laste kaevandatud kive ega lõigatud ja lihvitud kive;

C.  arvestades, et kaks kolmandikku kogu maailma teemantidest toodetakse Aafrikas ning arvestades, et on oluline kindlustada terves Aafrikas rahu ja areng, eelkõige rändevoogude vähendamiseks;

D.  arvestades, et teemantide kaevandamine on keskkonnale väga kahjulik;

1.  kutsub komisjoni üles kaasama kõiki Euroopa Liidu liikmesriike Kimberley protsessi reformimisse ja teemandikaubanduse korrastamisse.

Viimane päevakajastamine: 21. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika