PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 234kWORD 47k
6.2.2018
PE616.041v01-00
 
B8-0118/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


”veritimanttien” torjunnasta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ”veritimanttien” torjunnasta  
B8‑0118/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Kimberleyn prosessin perustamisesta vuonna 2002 lähtien ”veritimanttien” torjunta on ollut pysähdyksissä eikä prosessi ole parantanut timanttien tuotannon ja kaupan jäljitettävyyttä;

B.  katsoo, että ”veritimanttien” määritelmä on aivan liian kapea ja se rajoittuu pelkästään hiomattomien kivien kauppaan, jolla rahoitetaan suoraan aseellisia ryhmiä, jotka taistelevat kyseisten main laillisia hallituksia vastaan, jolloin ei oteta huomioon lasten louhimia timantteja eikä hiottuja ja kiillotettuja kiviä;

C.  ottaa huomioon, että kaksi kolmasosaa maailman timanttien tuotannosta on keskittynyt Afrikkaan ja että on tärkeää varmistaa koko mantereen rauha ja kehitys, jotta voidaan erityisesti vähentää muuttoliikettä;

D.  katsoo lisäksi, että timanttien louhiminen on erittäin vahingollista ympäristön kannalta;

1.  kehottaa komissiota yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa uudistamaan Kimberleyn prosessia ja tervehdyttämään timanttikauppaa.

Päivitetty viimeksi: 19. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö