Prijedlog rezolucije - B8-0118/2018Prijedlog rezolucije
B8-0118/2018

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o borbi protiv „krvavih dijamanata”

  6.2.2018

  podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

  Sophie Montel, Florian Philippot

  B8-0118/2018

  Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o borbi protiv „krvavih dijamanata”

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

  A.  budući da od pokretanja Procesa Kimberley 2002. godine nije ostvaren nikakav napredak u borbi protiv „krvavih dijamanata” te da on nije omogućio bolju sljedivost proizvodnje i trgovine dijamantima;

  B.  budući da je definicija „krvavih dijamanata” previše ograničavajuća te obuhvaća samo trgovinu neobrađenim kamenjem kojom se direktno financira naoružane skupine koje se bore protiv legitimnih vlasti dotičnih zemalja, čime se isključuju dijamanti izvađeni dječjim radom te rezano i polirano kamenje;

  C.  budući da dvije trećine svjetske proizvodnje dijamanata dolazi iz Afrike te da je važno osigurati mir i razvoj na čitavom kontinentu kako bi se smanjili migracijski tokovi;

  D.  budući da je vađenje dijamanata vrlo štetno za okoliš;

  1.  traži od Komisije da uključi sve države članice Europske unije kako bi se revidirao Proces Kimberley i unaprijedila trgovina dijamantima.

  Posljednje ažuriranje: 21. veljače 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti