Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0118/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0118/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kovos su kruvinųjų deimantų reiškiniu

6.2.2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0118/2018

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kovos su kruvinųjų deimantų reiškiniu

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi nuo pat Kimberley proceso pradžios 2002 m. kova su kruvinųjų deimantų reiškiniu yra užstrigusi ir kadangi procesas nesudarė sąlygų geresniam deimantų gavybos ir prekybos jais atsekamumui;

B.  kadangi kruvinųjų deimantų apibrėžtis yra pernelyg ribota ir apima tik prekybą neapdirbtais brangakmeniais, iš kurios tiesiogiai finansuojamos ginkluotos grupuotės, kovojančios su teisėtomis atitinkamų šalių vyriausybėmis, tačiau į ją nepatenka vaikų iškasti deimantai ir supjaustyti bei poliruoti akmenys;

C.  kadangi du trečdaliai pasaulio deimantų išgaunama Afrikoje ir kadangi svarbu užtikrinti taiką visame žemyne ir jo vystymąsi, kad būtų, be kita ko, sumažinti migracijos srautai;

D.  kadangi deimantų gavyba daro labai didelę žalą aplinkai;

1.  ragina Komisiją suburti visas Europos Sąjungos valstybes nares siekiant reformuoti Kimberley procesą ir kontroliuoti prekybą deimantais.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 19 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika