ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 47k
6.2.2018
PE616.041v01-00
 
B8-0118/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bestrijding van de handel in "conflictdiamanten"


Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bestrijding van de handel in "conflictdiamanten"  
B8‑0118/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat sinds de oprichting van het Kimberleyproces, in 2002, de bestrijding van de handel in "conflictdiamanten" is vastgelopen en het proces niet heeft geleid tot een betere traceerbaarheid van de productie van en de handel in diamanten;

B.  overwegende dat de definitie van "conflictdiamanten" veel te restrictief is en zich alleen beperkt tot de handel in ruwe diamanten waarmee gewapende groeperingen rechtstreeks worden gefinancierd in hun strijd tegen de legitieme regeringen van de betrokken landen, met uitsluiting van door kinderen gewonnen diamanten, gezaagde en gepolijste diamanten;

C.  overwegende dat in Afrika twee derde van de wereldproductie van diamanten plaatsvindt en het belangrijk is te zorgen voor vrede op en ontwikkeling van het gehele continent, met name met het oog op het terugdringen van de migratiestromen;

D.  overwegende ten slotte dat de winning van diamant bijzonder schadelijk is voor het milieu;

1.  verzoekt de Commissie alle lidstaten van de Europese Unie te betrekken bij de hervorming van het Kimberleyproces en het gezond maken van de diamanthandel.

Laatst bijgewerkt op: 14 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid