NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 47k
6.2.2018
PE616.041v01-00
 
B8-0118/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o boji proti tzv. krvavým diamantom


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o boji proti tzv. krvavým diamantom  
B8-0118/2018

Európsky parlament,

–  zo zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od zriadenia Kimberleyského procesu v roku 2002 je boj proti tzv. krvavým diamantom na mŕtvom bode a keďže tento proces neumožnil lepšiu sledovateľnosť produkcie a obchodu s diamantmi;

B.  keďže vymedzenie tzv. krvavých diamantov je príliš reštriktívne a obmedzuje sa len na obchod s neopracovanými kameňmi, ktorý priamo financuje ozbrojené skupiny bojujúce proti legitímnym vládam príslušných krajín, čo vylučuje diamanty vyťažené deťmi a brúsené a leštené kamene;

C.  keďže v Afrike sa sústreďujú dve tretiny svetovej produkcie diamantov a keďže treba zabezpečiť mier a rozvoj na celom kontinente, aby sa znížili najmä migračné toky;

D.  keďže ťažba diamantov má veľmi negatívny vplyv na životné prostredie;

1.  vyzýva Komisiu, aby zapojila všetky členské štáty Európskej únie s cieľom reformovať Kimberleyský proces a ozdraviť obchod s diamantmi.

Posledná úprava: 20. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia