Návrh uznesenia - B8-0118/2018Návrh uznesenia
B8-0118/2018

  NÁVRH UZNESENIA o boji proti tzv. krvavým diamantom

  6.2.2018

  predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

  Sophie Montel, Florian Philippot

  B8-0118/2018

  Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o boji proti tzv. krvavým diamantom

  Európsky parlament,

  –  zo zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže od zriadenia Kimberleyského procesu v roku 2002 je boj proti tzv. krvavým diamantom na mŕtvom bode a keďže tento proces neumožnil lepšiu sledovateľnosť produkcie a obchodu s diamantmi;

  B.  keďže vymedzenie tzv. krvavých diamantov je príliš reštriktívne a obmedzuje sa len na obchod s neopracovanými kameňmi, ktorý priamo financuje ozbrojené skupiny bojujúce proti legitímnym vládam príslušných krajín, čo vylučuje diamanty vyťažené deťmi a brúsené a leštené kamene;

  C.  keďže v Afrike sa sústreďujú dve tretiny svetovej produkcie diamantov a keďže treba zabezpečiť mier a rozvoj na celom kontinente, aby sa znížili najmä migračné toky;

  D.  keďže ťažba diamantov má veľmi negatívny vplyv na životné prostredie;

  1.  vyzýva Komisiu, aby zapojila všetky členské štáty Európskej únie s cieľom reformovať Kimberleyský proces a ozdraviť obchod s diamantmi.

  Posledná úprava: 20. februára 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia