Postup : 2018/2541(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0119/2018

Předložené texty :

B8-0119/2018

Rozpravy :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0055

NÁVRH USNESENÍ
PDF 249kWORD 48k
21.2.2018
PE616.739v01-00
 
B8-0119/2018

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (2018/2541(RSP))


Claude Moraes za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (2018/2541(RSP))  
B8-0119/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na odůvodněný návrh Komise podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii týkající se otázky právního státu v Polsku ze dne 20. prosince 2017: návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky(1),

–  s ohledem na doporučení Komise ze dne 20. prosince 2017(2) v otázce právního státu v Polsku komplementární k doporučením Komise (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 a (EU) 2017/1520,

–  s ohledem na rozhodnutí Komise předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie – 2017/2219 – Polsko – Porušení právních předpisů Unie zákonem, kterým se mění zákon o organizaci obecných soudů(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o stavu právního státu a demokracie v Polsku(4) a předchozí usnesení na toto téma,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o stavu právního státu a demokracie v Polsku uvádí, že současná situace v Polsku představuje zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o EU;

1.  vítá rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2017 aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku a podporuje výzvu Komise polským orgánům, aby problémy řešily;

2.  vyzývá Radu, aby přijala okamžitá opatření v souladu s ustanoveními v čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU;

3.   vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v plném rozsahu a pravidelně informovaly o dosaženém pokroku a přijatých opatřeních v každé fázi postupu;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, prezidentovi, vládě a parlamentu Polska, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

(1)

COM(2017)0835.

(2)

C(2017)9050.

(3)

SEC(2017)0560.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0442.

Poslední aktualizace: 23. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí