Menettely : 2018/2541(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0119/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0119/2018

Keskustelut :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0055

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 153kWORD 50k
21.2.2018
PE616.739v01-00
 
B8-0119/2018

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


komission päätöksestä käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (2018/2541(RSP))


Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission päätöksestä käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (2018/2541(RSP))  
B8‑0119/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission 20. joulukuuta 2017 antaman, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisen perustellun ehdotuksen oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta Puolassa – ehdotuksen neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta(1),

–  ottaa huomioon oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta Puolassa 20. joulukuuta 2017 annetun komission suosituksen(2), joka täydentää komission suosituksia (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 ja (EU) 2017/1520,

–  ottaa huomioon komission päätöksen nostaa kanne unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan nojalla – 2017/2219 – Puola – unionin oikeuden rikkominen yleisten tuomioistuinten organisaatiosta annettua lakia muuttavan lain johdosta(3),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa(4) sekä aiemmat kyseistä aihetta käsittelevät päätöslauselmansa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa 15. marraskuuta 2017 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa todetaan, että Puolan nykytilanteessa on selvä vaara, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan vakavasti;

1.  panee tyytyväisenä merkille komission 20. joulukuuta 2017 tekemän päätöksen käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta ja tukee komission kehotusta, jonka mukaan Puolan viranomaisten olisi ratkaistava ongelmat;

2.  kehottaa neuvostoa ryhtymään pikaisesti toimiin SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti;

3.   kehottaa komissiota ja neuvostoa tiedottamaan parlamentille yksityiskohtaisesti ja säännöllisesti menettelyn kussakin vaiheessa saavutetusta edistyksestä ja toteutetuista toimista;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle, Puolan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle (Etyj).

(1)

COM(2017) 0835.

(2)

C(2017)9050.

(3)

SEC(2017)0560.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0442.

Päivitetty viimeksi: 22. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö