Postup : 2018/2541(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0119/2018

Predkladané texty :

B8-0119/2018

Rozpravy :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0055

NÁVRH UZNESENIA
PDF 252kWORD 50k
21.2.2018
PE616.739v01-00
 
B8-0119/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (2018/2541(RSP))


Claude Moraes v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (2018/2541(RSP))  
B8‑0119/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odôvodnený návrh Komisie z 20. decembra 2017 v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii týkajúci sa zásad právneho štátu v Poľsku: návrh rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 20. decembra 2017 týkajúce sa zásady právneho štátu v Poľsku(2), ktoré je doplnením odporúčaní Komisie (EÚ) 2016/1374, (EÚ) 2017/146 a (EÚ) 2017/1520,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie o predložení veci Súdnemu dvoru Európskej únie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – 2017/2219 – Poľsko – Porušenie právnych predpisov Únie zákonom, ktorým sa mení zákon o organizácii všeobecných súdov(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2017 o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku(4) a na svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo svojom uznesení z 15. novembra 2017 o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku uvádza, že súčasná situácia v Poľsku predstavuje zreteľné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ;

1.  víta rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2017 aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku a podporuje výzvu Komisie adresovanú poľským orgánom, aby riešili uvedené problémy;

2.  vyzýva Radu, aby urýchlene prijala opatrenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ;

3.   vyzýva Komisiu a Radu, aby ho pravidelne a v plnom rozsahu informovali o dosiahnutom pokroku a opatreniach prijímaných v každej etape postupu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Poľska, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

(1)

COM(2017)0835.

(2)

C(2017)9050.

(3)

SEC(2017)0560.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0442.

Posledná úprava: 22. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia