Postup : 2018/2541(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0121/2018

Předložené texty :

B8-0121/2018

Rozpravy :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 253kWORD 48k
21.2.2018
PE616.049v01-00
 
B8-0121/2018

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (2018/2541(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky za skupinu ENF

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (2018/2541(RSP))  
B8-0121/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na odůvodněný návrh podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii týkající se otázky právního státu v Polsku ze dne 20. prosince 2017: Návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky (COM(2017)0835),

–  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 28. února 2018 o svém rozhodnutí aktivovat čl. 7 odst. 1 SEU v souvislosti se situací v Polsku,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve svém předchozím usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o stavu právního státu a demokracie v Polsku(1) uvádí, že současná situace v Polsku představuje jednoznačné riziko závažného porušování hodnot uvedených v článku 2 SEU;

1.  konstatuje, že Polská republika neporušila zásady právního státu;

2.  připomíná, že vláda Polské republiky byla zvolena velkou většinou hlasů a že se nadále těší vysoké podpoře občanů;

3.  domnívá se, že jakákoli snaha o zasahování do vnitřních záležitostí členských států je neopodstatněná;

4.  se vší vážností znovu prohlašuje, že se hlásí k vyšším principům identity a národní suverenity, které jsou nerozdělitelně spjaty s principem svobody;

5.  znovu důrazně potvrzuje svou oddanost zásadě subsidiarity zakotvené v článku 5 SEU;

6.  domnívá se, že Komise se na vládní stranu Polské republiky zaměřuje neopodstatněné a z politických důvodů;

7.  připomíná, že Komise není politickým, nýbrž exekutivním orgánem Unie, a musí tedy přísně dodržovat ustanovení Smluv, zejména článek 5 SEU a článek 6 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

8.  zamítá rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2017 aktivovat čl. 7 odst. 1 SEU v souvislosti se situací v Polsku;

9.  vyzývá Komisi a Radu, aby postup aktivace článku 7 ukončily;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě, prezidentovi, vládě a parlamentu Polska, vládám a parlamentům členských států a Radě Evropy.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0442.

Poslední aktualizace: 23. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí