Procedūra : 2018/2541(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0121/2018

Pateikti tekstai :

B8-0121/2018

Debatai :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Balsavimas :

PV 01/03/2018 - 8.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 392kWORD 47k
21.2.2018
PE616.049v01-00
 
B8-0121/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje (2018/2541(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje (2018/2541(RSP))  
B8-0121/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 20 d. pagrįstą pasiūlymą, teikiamą pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį, dėl teisinės valstybės principo Lenkijoje: pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo (COM(2017)0835),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 28 d. Komisijos pareiškimą dėl savo sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ankstesnėje 2017 m. lapkričio 15 d. rezoliucijoje dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje(1) pažymima, jog „dėl dabartinės padėties Lenkijoje kyla didelis pavojus, kad bus smarkiai pažeistos ES sutarties 2 straipsnyje nurodytos vertybės“;

1.  pažymi, kad Lenkijos Respublika nėra pažeidusi teisinės valstybės principo;

2.  primena, kad Lenkijos Respublikos vyriausybė buvo išrinkta didele balsų dauguma ir ją toliau vis labiau palaiko šalies piliečiai;

3.  mano, kad mėginimas kištis į valstybių narių vidaus reikalus yra nepagrįstas;

4.  iškilmingai dar kartą patvirtina pritariantis pagrindiniams tapatybės ir nacionalinio suverenumo principams, kurie kartu su laisvės principu sudaro nedalomą visumą;

5.  dar kartą patvirtina savo pritarimą ES sutarties 5 straipsnyje įtvirtintam subsidiarumo principui;

6.  mano, kad Komisijos veiksmai Lenkijos Respublikos valdančiosios partijos atžvilgiu yra nepagrįsti ir politiškai motyvuoti;

7.  primena, kad Komisija – tai ne politinis organas, o Sąjungos vykdomasis organas, taigi ji turi griežtai laikytis Sutarčių, visų pirma ES sutarties 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnio;

8.  nepritaria 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimui pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje;

9.  ragina Komisiją ir Tarybą nutraukti 7 straipsnio taikymo procesą;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai, Lenkijos Prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Europos Tarybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0442.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika