FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 46k
28.2.2018
PE616.061v01-00
 
B8-0129/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om fremme af arbejdstagernes deltagelse i virksomhedernes ledelse


Salvatore Domenico Pogliese

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om fremme af arbejdstagernes deltagelse i virksomhedernes ledelse  
B8‑0129/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det uden en effektiv arbejdstagerdeltagelse i virksomhedernes strategiske valg vil være vanskeligt at sætte skub i beskæftigelsen og styrke den europæiske økonomi;

B.  der henviser til, at fremme af arbejdstagerdeltagelsen i virksomhedernes ledelse vil være til gavn for virksomhedernes sociale ansvar og gøre arbejdskraften til subjekt frem for objekt i økonomien;

C.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle for sociale rettigheder mindede om, at inddragelse af arbejdstagerne i virksomhedernes ledelse og beslutningstagning var en forudsætning for at kunne udnytte nye former for arbejdstilrettelæggelse og foregribe økonomiske forandringer;

D.  der understreger, at Den Europæiske Union i henhold til artiklerne 5, 114, 115, 151 og 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan støtte og supplere medlemsstaternes aktiviteter vedrørende arbejdstagerinddragelse;

1.   opfordrer Kommissionen til at foreslå en pakke af lovgivningsmæssige foranstaltninger i hele Unionen for at fremme en større inddragelse af arbejdstagerne i virksomhedernes ledelse.

Seneste opdatering: 16. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik