PROJEKT REZOLUCJI
PDF 306kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wniosku o złagodzenie zaleceń dotyczących biopaliw


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o złagodzenie zaleceń dotyczących biopaliw  
B8‑0131/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze obecny parytet euro i dolara, który jest bardzo niekorzystny dla Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich opodatkowanie paliw przeznaczonych dla pojazdów osiągnęło poziom obciążający budżet i osłabiający siłę nabywczą;

C.  mając na uwadze, że posiadacze samochodów, zwłaszcza na terenach wiejskich, nie mają innej możliwości niż użytkowanie prywatnego pojazdu w życiu zawodowym i codziennym;

1.  domaga się złagodzenia zaleceń dotyczących paliw alternatywnych względem paliw kopalnych, w szczególności biopaliw;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności