Návrh usnesení - B8-0137/2018Návrh usnesení
B8-0137/2018

  NÁVRH USNESENÍ o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0007/2018
  v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

  Jørn Dohrmann, James Nicholson za skupinu ECR

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0137/2018

  Postup : 2018/2566(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0137/2018
  Předložené texty :
  B8-0137/2018
  Přijaté texty :

  B8-0137/2018

  Usnesení Evropského parlamentu o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států

  (2018/2566(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na rozhodnutí ministerstva obchodu USA, jímž se zavádí clo na španělské olivy na základě tvrzení, že tento produkt se do USA dováží pod tržní cenou, což je způsobeno finanční podporou, které se mu dostává v rámci EU,

  –  s ohledem na otázku položenou Komisi o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci společné zemědělské politiky (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (O-000006/2018 – B8–0007/2018),

  –  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o uložení variabilního procentuálního cla na produkty z oliv vyvážených španělskými podniky vychází z úvahy, že tomuto odvětví se dostává finanční podpory v rámci SZP, což by mohlo představovat nekalou hospodářskou soutěž vůči výrobcům z USA;

  B.  vzhledem k tomu, že nárůst dovozu ze Španělska má pouze velmi omezené dopady na dva producenty oliv v USA, a že hlavním znepokojujícím aspektem tohoto případu je skutečnost, že USA se zaměřuje na určitá podpůrná opatření v rámci společné zemědělské politiky (SZP), ačkoli tato opatření zcela splňují kritéria tzv. zelené kategorie podpor podle WTO.

  1.  vyzývá Komisi, aby udělala vše, co je nutné k napadnutí tohoto rozhodnutí včetně zapojení se do dvoustranných jednání s USA a prozkoumání možnosti napadení rozhodnutí na úrovni WTO;

  2.  vyzývá Komisi, aby i nadále pokračovala v podpoře producentů pomocí opatření obsažených v tzv. zelené kategorii, která nic nenarušují a jsou povolena v rámci tzv. zelené kategorie Světové obchodní organizace;

  3.  vyzývá Komisi, aby poskytla dotčeným producentům podporu a pomoc, kterou potřebují v průběhu řízení;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

  Poslední aktualizace: 14. března 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí