Postup : 2018/2566(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0137/2018

Předložené texty :

B8-0137/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.13

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0091

NÁVRH USNESENÍ
PDF 251kWORD 47k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.082v01-00
 
B8-0137/2018

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0007/2018

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP))


Jørn Dohrmann, James Nicholson za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP))  
B8-0137/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí ministerstva obchodu USA, jímž se zavádí clo na španělské olivy na základě tvrzení, že tento produkt se do USA dováží pod tržní cenou, což je způsobeno finanční podporou, které se mu dostává v rámci EU,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci společné zemědělské politiky (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (O-000006/2018 – B8–0007/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o uložení variabilního procentuálního cla na produkty z oliv vyvážených španělskými podniky vychází z úvahy, že tomuto odvětví se dostává finanční podpory v rámci SZP, což by mohlo představovat nekalou hospodářskou soutěž vůči výrobcům z USA;

B.  vzhledem k tomu, že nárůst dovozu ze Španělska má pouze velmi omezené dopady na dva producenty oliv v USA, a že hlavním znepokojujícím aspektem tohoto případu je skutečnost, že USA se zaměřuje na určitá podpůrná opatření v rámci společné zemědělské politiky (SZP), ačkoli tato opatření zcela splňují kritéria tzv. zelené kategorie podpor podle WTO.

1.  vyzývá Komisi, aby udělala vše, co je nutné k napadnutí tohoto rozhodnutí včetně zapojení se do dvoustranných jednání s USA a prozkoumání možnosti napadení rozhodnutí na úrovni WTO;

2.  vyzývá Komisi, aby i nadále pokračovala v podpoře producentů pomocí opatření obsažených v tzv. zelené kategorii, která nic nenarušují a jsou povolena v rámci tzv. zelené kategorie Světové obchodní organizace;

3.  vyzývá Komisi, aby poskytla dotčeným producentům podporu a pomoc, kterou potřebují v průběhu řízení;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

Poslední aktualizace: 14. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí