Procedure : 2018/2566(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0137/2018

Indgivne tekster :

B8-0137/2018

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0091

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 159kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.082v01-00
 
B8-0137/2018

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0007/2018

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om De Forenede Staters angreb på EU's landbrugsstøtte og principperne for den fælles landbrugspolitik i forbindelse med konflikten om spanske oliven (2018/2566(RSP))


Jørn Dohrmann, James Nicholson for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om De Forenede Staters angreb på EU's landbrugsstøtte og principperne for den fælles landbrugspolitik i forbindelse med konflikten om spanske oliven (2018/2566(RSP))  
B8‑0137/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til, at det amerikanske handelsministerium har truffet en beslutning om at lægge en toldafgift på de spanske oliven ud fra en betragtning om, at produktet kan importeres til under markedspris på grund af de tilskud, olivenindustrien modtager i Unionen,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om De Forende Staters angreb på EU's landbrugsstøtte og principperne for den fælles landbrugspolitik i forbindelse med konflikten om spanske oliven (O-000006/2018 — B8‑0007/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at beslutningen om at indføre varierende toldsatser på spanske virksomheders oliven er baseret på den betragtning, at støtten til sektoren inden for den fælles landbrugspolitiks rammer kan udgøre illoyal konkurrence over for de amerikanske producenter;

B.  der henviser til, at stigningen i spansk eksport kun har haft en meget begrænset indvirkning på situationen for de to amerikanske olivenproducenter, og den primære anledning til bekymring i denne sag er, at De Forende Stater retter et angreb mod visse støtteforanstaltninger under den fælles landbrugspolitik, selv om de til fulde opfylder kriterierne for betalinger under den grønne boks i henhold til WTO;

1.  opfordrer Kommissionen til at gøre alt, hvad der er nødvendigt for at anfægte denne afgørelse, herunder indlede et samarbejde på bilateralt niveau med De Forenede Stater og undersøge mulighederne for at anfægte beslutningen i WTO;

2.  opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte producenter med foranstaltning under den grønne boks, som ikke er forvridende, og som er tilladte under WTO's grønne boks;

3.  opfordrer Kommissionen til at give de berørte producenter den støtte og bistand, de har brug for i løbet af procedurerne;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

 

Seneste opdatering: 14. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik