Menetlus : 2018/2566(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0137/2018

Esitatud tekstid :

B8-0137/2018

Arutelud :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hääletused :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0091

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 155kWORD 47k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.082v01-00
 
B8-0137/2018

suuliselt vastatava küsimuse B8-0007/2018 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP))


Jørn Dohrmann, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP))  
B8-0137/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi otsust, millega kehtestati Hispaania oliividele tollitariif, kui oli jõutud järeldusele, et oliive imporditakse liidult saadavate toetuste tõttu alla turuhinna,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et otsus määrata Hispaania ettevõtete oliividele muutuva määraga tollitariif põhineb kaalutlusel, et toetused, mida sektor ühise põllumajanduspoliitika raames saab, võivad tähendada ebaausat konkurentsi USA tootjatele;

B.  arvestades, et Hispaania ekspordi suurenemine on USA kahe oliivitootja olukorda väga vähe mõjutanud, on nimetatud juhtumi kõige murettekitavam aspekt see, et USA on võtnud sihikule teatavad ELi ühise põllumajanduspoliitika kohased toetusmeetmed, kuigi WTO hinnangul vastavad need täielikult nn rohelise kasti maksete (green box payments) kriteeriumidele;

1.  kutsub komisjoni üles tegema kõik vajaliku, et seista vastu sellele otsusele, sh astuma kahepoolsetesse kõnelustesse USAga ja uurima võimalust vaidlustada otsus WTOs;

2.  kutsub komisjoni üles jätkama tootjate toetamist rohelise kasti meetmetega, mis ei ole moonutavad ja on vastavalt WTO rohelise kasti menetlusele lubatud;

3.  kutsub komisjoni üles pakkuma mõjutatud tootjatele toetust ja abi, mida neil on menetluse käigus vaja;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika