Menettely : 2018/2566(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0137/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0137/2018

Keskustelut :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0091

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 47k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.082v01-00
 
B8-0137/2018

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0007/2018 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP))


Jørn Dohrmann, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP))  
B8‑0137/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen kauppaministeriön ratkaisun, jossa espanjalaisille oliiveille määrättiin tulli, koska ministeriön mukaan oliiveja tuodaan alle markkinahinnan unionilta saatujen tukien vuoksi,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan (YMP) mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) [O-000006/2018 – B8‑0007/2018],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että päätös määrätä tasoltaan vaihtelevia tulleja espanjalaisten yritysten tuottamille oliiveille perustuu ajatukseen, että alalle yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa myönnetyt tuet voivat olla yhdysvaltalaisiin tuottajiin kohdistuvaa vilpillistä kilpailua;

B.  ottaa huomioon, että Espanjan viennin kasvulla on ollut vain hyvin vähän vaikutusta kahden yhdysvaltalaisen oliivintuottajan tilanteeseen, ja että kaikkein huolestuttavin näkökohta tässä tapauksessa on se, että Yhdysvaltojen kohteena ovat tietyt yhteisen maatalouspolitiikan mukaiset tukitoimet, vaikka ne täyttävät kaikki vihreän laatikon maksuja koskevat WTO:n kriteerit;

1.  kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen vastustamiseksi, mukaan luettuina kahdenväliset keskustelut Yhdysvaltojen kanssa ja mahdollisuus riitauttaa päätös WTO:ssa;

2.  kehottaa komissiota jatkamaan tuottajien tukemista vihreän laatikon toimenpiteillä, jotka ovat kilpailua vääristämättömiä ja WTO:n vihreän laatikon menettelyssä sallittuja;

3.  kehottaa komissiota antamaan kärsimään joutuneille tuottajille tukea ja apua, jota ne tarvitsevat menettelyjen kestäessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö