Procedure : 2018/2566(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0137/2018

Ingediende teksten :

B8-0137/2018

Debatten :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0091

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 157kWORD 47k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.082v01-00
 
B8-0137/2018

naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8‑0007/2018

ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement


over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP))


Jørn Dohrmann, James Nicholson namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP))  
B8‑0137/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien het besluit van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten, dat besloten heeft invoerrechten op Spaanse olijven te heffen na tot de conclusie te zijn gekomen dat die onder de marktprijs kunnen worden ingevoerd omdat de EU subsidie verleent aan de olijvenindustrie,

–  gezien de vraag aan de Commissie over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), in de context van Spaanse olijven (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het besluit om invoerrechten met een variabel percentage te heffen op door Spaanse bedrijven uitgevoerde olijven gebaseerd is op de overweging dat de steun die de sector in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) krijgt, oneerlijke concurrentie ten aanzien van Amerikaanse producenten zou kunnen vormen;

B.  overwegende dat de toename van de Spaanse export slechts een zeer beperkte invloed heeft gehad op de situatie van twee Amerikaanse olijfproducenten, en het meest zorgwekkende aspect van deze zaak is dat de VS zich richten op bepaalde steunmaatregelen in het kader van het GLB, hoewel deze volledig voldoen aan de criteria van groenedoosbetalingen volgens de WTO;

1.  verzoekt de Commissie al het nodige te doen om deze beslissing te betwisten, onder meer door zich op bilateraal niveau met de VS te onderhouden en de mogelijkheid te verkennen om het besluit bij de WTO aan te vechten;

2.  vraagt de Commissie producenten steun te blijven verlenen met groenedoosmaatregelen, die niet-verstorend werken en toegestaan zijn in het kader van de groenedoosprocedure van de WTO;

3.  verzoekt de Commissie de getroffen producenten van de ondersteuning en begeleiding te voorzien die zij nodig hebben tijdens de procedures;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.

Laatst bijgewerkt op: 14 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid