Procedura : 2018/2566(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0137/2018

Teksty złożone :

B8-0137/2018

Debaty :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0091

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 318kWORD 47k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.082v01-00
 
B8-0137/2018

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0007/2018

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))


Jørn Dohrmann, James Nicholson w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))  
B8‑0137/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając decyzję Departamentu Handlu USA, zgodnie z którą na oliwki hiszpańskie nałożono opłaty celne po stwierdzeniu, że produkt ten jest importowany do Stanów Zjednoczonych po cenach niższych niż rynkowe, gdyż producenci oliwek otrzymują dopłaty unijne,

–  uwzględniając pytanie do Komisji dotyczące ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach wspólnej polityki rolnej (w kontekście hiszpańskich oliwek) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że decyzja o nałożeniu opłat celnych o różnej wysokości na oliwki z przedsiębiorstw hiszpańskich wynika ze stwierdzenia, iż pomoc otrzymywana przez ten sektor w ramach WPR może stanowić nieuczciwą konkurencję w stosunku do producentów z USA;

B.  mając na uwadze, że wzrost eksportu z Hiszpanii ma bardzo niewielki wpływ na sytuację dwóch amerykańskich producentów oliwek, a najbardziej niepokojącym aspektem tej sprawy jest to, iż Stany Zjednoczone atakują niektóre środki wsparcia stosowane w ramach WPR, mimo że spełniają one w pełni kryteria płatności kategorii zielonej obowiązujące w WTO;

1.  wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zakwestionowania tej decyzji, w tym w ramach stosunków dwustronnych z USA i przez zbadanie możliwości jej zaskarżenia przed WTO;

2.  wzywa Komisję do dalszego wspierania producentów za pomocą środków kategorii zielonej, które nie powodują zakłóceń i są dozwolone zgodnie z procedurą kategorii zielonej WTO;

3.  wzywa Komisję do zapewnienia zainteresowanym producentom potrzebnego wsparcia i pomocy w trakcie postępowania;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności