Návrh usnesení - B8-0138/2018Návrh usnesení
B8-0138/2018

NÁVRH USNESENÍ o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0007/2018
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu,

Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0137/2018

Postup : 2018/2566(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0138/2018
Předložené texty :
B8-0138/2018
Přijaté texty :

B8-0138/2018

Usnesení Evropského parlamentu o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami)

(2018/2566(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na předběžné rozhodnutí ministerstva obchodu USA, jímž se zavádí clo na španělské olivy na základě závěru, že podpora, již v EU dostávají producenti oliv, znamená, že by se produkty z oliv mohly do USA dovážet pod tržní cenou,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi „Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o uvalení variabilních procentních celních sazeb na produkty z oliv, které vyvážejí španělské podniky, vychází z úvahy, že podpora odvětví oliv poskytovaná v rámci společné zemědělské politiky (SZP) by mohla představovat nekalou hospodářskou soutěž vůči producentům z USA;

B.  vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí nespravedlivě a svévolně zpochybňuje veškeré programy EU na podporu zemědělství a mohlo by potenciálně postihnout všechny příjemce plateb ze SZP;

C.  vzhledem k tomu, že Komise při různých příležitostech potvrdila, že podpůrná opatření, na něž se zaměřuje šetření o uložení vyrovnávacího cla (režim základních plateb, propagační opatření, platby pro mladé zemědělce) nenarušují cenové hladiny na konkrétních zemědělských trzích ani v mezinárodním obchodu;

D.  vzhledem k tomu, že opatření v rámci SZP, která jsou předmětem šetření, se nevztahují na konkrétní produkty, a tudíž nejsou napadnutelná podle článku 2 Dohody Světové obchodní organizace (WTO) o subvencích a vyrovnávacích opatřeních;

E.  vzhledem k tomu, že SZP prošla několika reformami s cílem přizpůsobit většinu podpůrných opatření požadavkům WTO na zelenou kategorii podpor („green box“) a nyní je pojata tak, aby byla plně v souladu s dohodami WTO;

F.  vzhledem k tomu, že hospodářský dopad na španělské producenty oliv, pokud by tyto celní sazby zůstaly trvalé, se v tomto odvětví odhaduje na 350 až 700 milionů EUR v průběhu příštích pěti až deseti let;

G.  vzhledem k tomu, že Spojené státy také významně využívají zelenou kategorii podpor v zemědělství;

H.  vzhledem k tomu, že u oznámených kroků hrozí riziko, že roztočí spirálu odvetných obchodních opatření na obou stranách Atlantiku; vzhledem k tomu, že by to nakonec poškodilo producenty EU i Spojených států; vzhledem k tomu, že tato eskalace ohrožuje dlouhodobě zavedené a pečlivě vyjednané dohody WTO;

1.  vyzývá orgány USA, aby tato opatření zrušily a obnovily oboustranně konstruktivní přístup v této oblasti, ve prospěch občanů obou kontinentů;

2.  vyzývá Komisi, aby spojila síly se španělskými orgány s cílem chránit podniky, na něž se toto agresivní protekcionistické opatření zaměřuje;

3.  vyzývá Komisi, aby v zájmu obrany podpůrného systému SZP, jenž byl schválen v rámci zelené skupiny podpor (green box) Světové obchodní organizace, podnikla veškeré nezbytné kroky na bilaterální úrovni i na úrovni WTO;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a orgánům Spojených států.

 

Poslední aktualizace: 14. března 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí