Procedure : 2018/2566(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0138/2018

Indgivne tekster :

B8-0138/2018

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0091

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 163kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.083v01-00
 
B8-0138/2018

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0007/2018

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP))


Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP))  
B8‑0138/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det amerikanske handelsministeriums foreløbige beslutning, hvormed der lægges en toldafgift på spanske oliven ud fra en betragtning om, at de subsidier, som olivenproducenterne i EU modtager, betyder, at olivenprodukterne kan importeres til USA under markedspris,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen med titlen "USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven)" (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at beslutningen om at indføre varierende toldsatser på olivenprodukter, der eksporteres af spanske virksomheder, er baseret på den betragtning, at den fælles landbrugspolitiks støtte til denne sektor kan udgøre illoyal konkurrence over for de amerikanske producenter;

B.  der henviser til, at denne beslutning på urimelig og vilkårlig vis sætter spørgsmålstegn ved alle EU's landbrugsstøtteprogrammer og dermed berører alle modtagere af støtte under den fælles landbrugspolitik;

C.  der henviser til, at Kommissionen ved flere lejligheder har bekræftet, at de støtteforanstaltninger, der er omfattet af antisubsidieundersøgelserne (grundbetalingsordninger, salgsfremmende foranstaltninger, betalinger til unge landbrugere) ikke forstyrrer prisniveauet på specifikke landbrugsmarkeder eller i international handel;

D.  der henviser til, at foranstaltningerne under den fælles landbrugspolitik ikke er produktspecifikke og derfor ikke er udligningsberettigede i henhold til artikel 2 i Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om subsidier og udligningsforanstaltninger;

E.  der henviser til, at den fælles landbrugspolitik har gennemgået flere reformer for at tilpasse de fleste støtteforanstaltninger til kravene i WTO's grønne boks, og at den er nu udformet således, at den er i fuld overensstemmelse med WTO-aftalerne;

F.  der henviser til, at de økonomiske konsekvenser for spanske olivenproducenter, såfremt disse satser bliver permanente, af branchen anslås til at ligge på mellem 350 mio. EUR og 700 mio. EUR i løbet af de næste fem til ti år;

G.  der henviser til, at USA også gør væsentlig brug af grønne boks-subsidier til landbruget;

H.  der henviser til, at der er risiko for, at de bebudede foranstaltninger vil udløse en spiral af handelsmæssige gengældelsesforanstaltninger på begge sider af Atlanten; der henviser til, at dette i sidste ende vil være til skade for EU's og USA's producenter; der henviser til, at der er risiko for, at denne eskalering vil bringe veletablerede og omhyggeligt forhandlede WTO-aftaler i fare;

1.  opfordrer de amerikanske myndigheder til at trække foranstaltningerne tilbage og at genetablere den gensidigt konstruktive tilgang på dette område til gensidig gavn for borgerne på begge kontinenter;

2.  opfordrer Kommissionen til at gøre fælles front med de spanske myndigheder i forsvaret af de virksomheder, der er ofre for dette protektionistiske angreb;

3.  opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, såvel på bilateralt niveau som inden for WTO, for at forsvare den fælles landbrugspolitiks støtteordning, der er godkendt under WTO's grønne boks;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og USA's myndigheder.

 

Seneste opdatering: 14. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik