Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0138/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0138/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás elleni USA-intézkedésekről (a spanyol olajbogyó kapcsán)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

a B8-0007/2018. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján

Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0137/2018

Eljárás : 2018/2566(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0138/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0138/2018
Elfogadott szövegek :

B8-0138/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás elleni USA-intézkedésekről (a spanyol olajbogyó kapcsán)

(2018/2566(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az USA Kereskedelmi Minisztériuma által hozott átmeneti döntésre, amely annak megállapítása után, hogy az uniós olajbogyó-termesztők által kapott támogatások miatt az olajbogyótermékek piaci ár alatt kerülhetnek be az USA piacára, vámot vetett ki a spanyol olajbogyóra,

–  tekintettel „Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán)” címmel a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a változó százalékú vámtételek kiszabására vonatkozó döntés a spanyol vállalatok által exportált olajbogyótermékek esetében abból a megfontolásból indult ki, hogy az olajbogyó-ágazatnak juttatott támogatások a közös agrárpolitika (KAP) részét képezik, tehát tisztességtelen versenyt valósítanak meg az USA termelőivel szemben;

B.  mivel a döntés – tisztességtelen és önkényes módon – valamennyi uniós mezőgazdasági támogatási programot megkérdőjelezi és esetlegesen érintheti a KAP alapján folyósított kifizetések valamennyi kedvezményezettjét;

C.  mivel a Bizottság több ízben megerősítette, hogy a kiegyenlítő vámra (CVD) vonatkozó vizsgálatok által célba vett támogató intézkedések (alaptámogatási rendszer, promóciós intézkedések, kifizetések fiatal gazdálkodók számára) nem zavarják meg egyes specifikus piacok vagy a nemzetközi kereskedelem árszintjeit;

D.  mivel a KAP vizsgált intézkedései nem termékspecifikusak és így a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodásának 2. cikke alapján kiegyenlíthetők;

E.  mivel a KAP több reformon is átesett annak érdekében, hogy támogató intézkedéseinek többségét hozzáigazítsák a WTO által meghatározott „zöld doboz” követelményeknek, jelenlegi kialakítása pedig maradéktalanul megfelel a WTO-megállapodásoknak;

F.  mivel a spanyol termelőket sújtó gazdasági hatás – amennyiben a vámtarifák állandó jellegűek lesznek – az ágazat becslése szerint 350 és 700 millió EUR közé tehető az elkövetkező 5–10 év során;

G.  mivel az USA maga is jelentős mértékben igénybe vesz „zöld doboz” támogatásokat mezőgazdasága érdekében;

H.  mivel a bejelentett intézkedések azzal fenyegetnek, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján beindítják a kereskedelmi bosszúállás spirálját; mivel ez végeredményben mind az EU, mind az USA termelőinek kárára válna; mivel az események továbbgyűrűzése aláaknázhatja a régóta elfogadott és körültekintően végigtárgyalt WTO-megállapodásokat;

1.  felhívja az USA hatóságait az intézkedések visszavonására és a mindkét fél számára konstruktív megközelítéshez való visszatérésre az említett kérdésben, mindkét kontinens polgárainak kölcsönös hasznára;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy egyesítse erőit a spanyol hatóságokéival az agresszív protekcionista intézkedés által célba vett vállalatok megvédése érdekében;

3.  felhívja a Bizottságot minden szükséges lépés megtételére mind a kétoldalú kapcsolatok szintjén, mind a WTO-ban a KAP – a WTO „zöld doboz” eljárása keretében jóváhagyott – támogatási rendszerének megvédése érdekében;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és az Amerikai Egyesült Államok hatóságainak.

 

Utolsó frissítés: 2018. március 14.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat