Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0138/2018Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0138/2018

  MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar il-miżuri mill-Istati Uniti dwar l-appoġġ tal-UE għall-farms fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B8-0007/2018
  skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura

  Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca f'isem il-Grupp S&D

  Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0137/2018

  Proċedura : 2018/2566(RSP)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  B8-0138/2018
  Testi mressqa :
  B8-0138/2018
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  B8-0138/2018

  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-miżuri mill-Istati Uniti dwar l-appoġġ tal-UE għall-farms fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol)

  (2018/2566(RSP))

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra d-deċiżjoni interim meħuda mid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti, li impona tariffa fuq iż-żebbuġ Spanjol wara li kkonkluda li s-sussidji li l-produtturi taż-żebbuġ irċevew fl-UE fissru li l-prodotti taż-żebbuġ jistgħu jiġu importati fl-Istati Uniti taħt il-prezz tas-suq,

  –  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni bit-titolu "L-attakk tal-Istati Uniti kontra l-appoġġ agrikolu tal-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol)" (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

  –  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  A.  billi d-deċiżjoni li jiġu imposti tariffi b'perċentwali li jvarjaw fuq prodotti taż-żebbuġ esportati minn kumpaniji Spanjoli hija bbażata fuq il-kunsiderazzjoni li l-għajnuna lis-settur taż-żebbuġ mogħtija fil-qafas tal-Politika Agrikola Komuni (KAP) tista' tikkostitwixxu kompetizzjoni inġusta fir-rigward tal-produtturi tal-Istati Uniti;

  B.  billi din id-deċiżjoni tipperikola, b'mod inġust u arbitrarju, il-programmi kollha ta' appoġġ għall-agrikoltura u tista' taffettwa lill-benefiċjarji kollha tal-PAK;

  C.  billi l-Kummissjoni kkonfermat f'diversi okkażjonijiet li l-miżuri ta' appoġġ fil-mira tal-investigazzjonijiet dwar id-dazju kompensatorju (CVD) (l-iskema ta' pagamenti ta' bażi, il-miżuri ta' promozzjoni, il-pagamenti għall-bdiewa żgħażagħ) ma jfixklux il-livelli ta' prezzijiet fi swieq agrikoli speċifiċi jew fil-kummerċ internazzjonali;

  D.  billi l-miżuri tal-PAK taħt investigazzjoni mhumiex speċifiċi għall-prodott u għalhekk mhux kumpensabbli skont l-Artikolu 2 tal-Ftehim dwar is-Sussidji u l-Miżuri ta' Kumpens tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO);

  E.  billi l-PAK ġiet ittrasformata permezz ta' bosta riformi sabiex il-biċċa l-kbira tal-miżuri ta' appoġġ jiġu adattati għar-rekwiżiti tal-kaxxa l-ħadra tad-WTO u issa hija mfassla biex tiżgura konformità sħiħa mal-ftehimiet tad-WTO;

  F.  billi l-impatt ekonomiku fuq il-produtturi taż-żebbuġ Spanjoli, jekk dawn it-tariffi jsiru permanenti, huwa stmat mis-settur li huwa bejn EUR 350 u 700 miljun matul il-ħames sa għaxar snin li ġejjin;

  G.  billi l-Istati Uniti wkoll tagħmel użu sinifikanti tas-sussidji tal-kaxxa l-ħadra fl-agrikoltura;

  H.  billi l-miżuri mħabbra jirriskjaw li jagħtu bidu għal spiral ta' ritaljazzjonijiet kummerċjali fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku; billi dan fl-aħħar mill-aħħar ikun ta' ħsara għall-produtturi tal-UE u tal-Istati Uniti; billi din l-eskalazzjoni tpoġġi fir-riskju ftehimiet tad-WTO stabbiliti żmien ilu u negozjati b'attenzjoni kbira;

  1.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Istati Uniti jirtiraw il-miżuri u jistabbilixxu mill-ġdid approċċ kostruttiv b'mod reċiproku f'dan il-qasam għall-benefiċċju reċiproku taċ-ċittadini taż-żewġ kontinenti;

  2.  Jistieden lill-Kummissjoni tingħaqad mal-awtoritajiet Spanjoli biex jipproteġu l-kumpaniji fil-mira ta' din il-miżura protezzjonista b'mod aggressiv;

  3.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-passi kollha neċessarji, kemm fil-livell bilaterali kif ukoll fi ħdan id-WTO, biex tiddefendi s-sistema ta' appoġġ tal-PAK, li ġiet approvata fil-qafas tal-proċedura tal-kaxxa ħadra tad-WTO.

  4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kumissjoni u lill-awtoritajiet tal-Istati Uniti.

  Aġġornata l-aħħar: 14 ta' Marzu 2018
  Avviż legali - Politika tal-privatezza