Procedura : 2018/2566(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0138/2018

Teksty złożone :

B8-0138/2018

Debaty :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0091

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 326kWORD 49k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.083v01-00
 
B8-0138/2018

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0007/2018

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))


Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))  
B8‑0138/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając tymczasową decyzję Departamentu Handlu USA, zgodnie z którą na oliwki hiszpańskie nałożono opłaty celne po stwierdzeniu, że produkt ten jest importowany do USA po cenach niższych niż rynkowe, gdyż producenci oliwek otrzymują dopłaty unijne,

–  uwzględniając pytanie do Komisji zatytułowane „Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)” (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że decyzja o nałożeniu opłat celnych o różnej wysokości na oliwki z hiszpańskich przedsiębiorstw wynika ze stwierdzenia, że pomoc otrzymywana przez ten sektor w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) może stanowić nieuczciwą konkurencję w stosunku do producentów z USA;

B.  mając na uwadze, że decyzja ta oznacza nieuczciwe i arbitralne zakwestionowanie wszystkich programów wsparcia UE dla rolnictwa i może wpłynąć na wszystkich beneficjentów płatności w ramach WPR;

C.  mając na uwadze, że Komisja kilkakrotnie potwierdziła, iż środki będące przedmiotem postępowania w sprawie ceł wyrównawczych (system płatności podstawowej, działania promocyjne, pomoc dla młodych rolników) nie wpływają na poziom cen na poszczególnych rynkach rolnych i nie zakłócają handlu międzynarodowego;

D.  mając na uwadze, że środki w ramach WPR objęte postępowaniem wyjaśniającym nie odnoszą się do konkretnych produktów, a więc nie podlegają środkom wyrównawczym zgodnie z art. 2 Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych;

E.  mając na uwadze, że WPR uległa transformacji dzięki szeregowi reform w celu dostosowania większości środków wsparcia do wymogów kategorii zielonej WTO i jest obecnie pomyślana tak, by była w pełni zgodna z porozumieniami WTO;

F.  mając na uwadze, że skutki gospodarcze, jakie poniosą hiszpańscy producenci oliwek, o ile cła pozostaną w mocy, sektor oszacował na kwotę między 350 a 700 mln EUR w najbliższych 5–10 latach;

G.  mając na uwadze, że USA również w znacznej mierze stosują w rolnictwie dotacje kategorii zielonej;

H.  mając na uwadze, że zapowiedziane środki mogą wywoływać eskalację retorsji handlowych po obu stronach Atlantyku; mając na uwadze, że ostatecznie zaszkodzi to producentom zarówno z UE, jak i z USA; mając na uwadze, że eskalacja ta zagraża ugruntowanym i starannie wynegocjowanym porozumieniom WTO;

1.  wzywa władze USA do wycofania podjętych działań i do przywrócenia obopólnie konstruktywnego podejścia w tej kwestii z wzajemną korzyścią dla obywateli obu kontynentów;

2.  wzywa Komisję do połączenia sił z władzami hiszpańskimi w celu ochrony przedsiębiorstw, przeciw którym skierowano ten silnie protekcjonistyczny środek;

3.  zwraca się do Komisji, by w obronie systemu wsparcia w ramach WPR – usankcjonowanego przez WTO poprzez zaliczenie go do wsparcia kategorii zielonej – podjęła wszelkie niezbędne działania, zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i na forum WTO;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i władzom Stanów Zjednoczonych.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności