Prijedlog rezolucije - B8-0140/2018Prijedlog rezolucije
B8-0140/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o društveno odgovornom poslovanju

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Anthea McIntyre u ime Kluba zastupnika ECR-a

Postupak : 2018/2633(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0140/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0140/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0140/2018

Rezolucija Europskog parlamenta o društveno odgovornom poslovanju

(2018/2633(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Ugovor o Europskoj uniji (UEU), a posebno članak 5. stavak 3. UEU-a i Protokol (br. 2) o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o društveno odgovornom poslovanju (DOP),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o konkurentnosti, restrukturiranju, prijenosu i zatvaranju poduzeća u EU-u,

–  uzimajući u obzir strategiju Komisije za društveno odgovorno poslovanje za razdoblje 2011.–2014.: postignuća, nedostaci i budući izazovi,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 25. listopada 2011. pod nazivom „Obnovljena strategija EU-a 2011.–2014. za društveno odgovorno poslovanje” (COM(2011)0681),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 25. listopada 2011. naslovljenu „Paket za odgovorna poduzeća” (COM(2011)0685),

–  uzimajući u obzir Komisijin „Program za nove vještine i radna mjesta”,

–  uzimajući u obzir izvješće Europskog centra za praćenje restrukturiranja (ERM) Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta iz 2012. pod naslovom „Nakon restrukturiranja: tržišta rada, radni uvjeti i zadovoljstvo životom” i izvješće ERM-a iz 2009. pod naslovom „Restrukturiranje u recesiji”,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da Komisija društveno odgovorno poslovanje (DOP) definira kao „odgovornost poduzeća za njihov učinak na društvo” i objašnjava da se DOP „odnosi na poduzeća koja u okviru svojih svakodnevnih poslovnih aktivnosti dobrovoljno čine više od onog što se zakonom zahtijeva kako bi ostvarila društvene ciljeve i ciljeve u pogledu okoliša”;

B.  budući da je u razdobljima industrijskih promjena potrebno uspostaviti ravnotežu između konkurentnosti i društvene odgovornosti;

C.  primjećuje da je razvoj politika DOP-a među europskim poduzećima i dalje u punom zamahu i da brojna poduzeća dobrovoljno integriraju DOP u svoje strategije poduzeća, u cilju rješavanja izazova s kojima se suočavaju, radi upravljanja rizicima, shvaćajući to kao poslovnu priliku ili kako bi bila konkurentnija;

D.  budući da će se u narednim desetljećima države članice suočiti sa znatnim gospodarskim izazovima na svjetskom tržištu koje se brzo mijenja i koje predstavlja sve veći izazov; budući da je od ključne važnosti da države članice nastave surađivati s industrijom na poboljšanju razine produktivnosti i inovacija kako bi odgovorile na gospodarske izazove s kojima su suočene;

E.  budući da je održavanje održive, snažne i konkurentne industrijske baze u svim državama članicama ključno za program rasta i konkurentnosti EU-a;

1.  izražava solidarnost s radnicima i izvođačima poduzeća i regija zahvaćenih nedavnim zatvaranjima;

2.  smatra da je pri ocjenjivanju društvene odgovornosti poduzeća potrebno uzeti u obzir postupanje tog poduzeća prema radnicima i dobavljačima, posebno MSP-ovima;

3.  ističe da je ključan element DOP-a da se poduzeće pridržava postojećeg zakonodavstva o radnim uvjetima i da uspostavi programe za kontinuirani razvoj vještina zaposlenika;

4.  smatra da DOP ne koristi samo društvu u cjelini, već pomaže i poduzećima da poprave sliku o sebi, što im omogućuje da budu dugoročno gospodarski održiva;

5.  uviđa da je Europski fond za prilagodbu globalizaciji instrument kojim se želi dati konkretan, jednokratan i kratkoročan odgovor kako bi se olakšala ponovna integracija otpuštenih radnika na tržište rada;   

6.  naglašava važnost održivih odgovornih ulaganja i rastuću tendenciju poduzeća da u svoje odluke o ulaganjima integriraju informacije o društvu i okolišu; smatra da bi Komisija mogla imati ulogu u promicanju ideje održivog odgovornog ulaganja uz pomoć razmjene najboljih praksi i zajedničkog učenja, što poduzećima može pomoći da razumiju i izazove i potencijalne poslovne koristi razvoja strateškog pristupa DOP-u;

7.  ističe da bi se kao dio uspješne strategije DOP-a poduzeća trebala aktivirati u okviru obrazovnih sustava u državama članicama potičući bolje sinergije sa sveučilištima i tržištem rada, primjerice uvođenjem programa naukovanja i razvojem inovacijskih klastera;

8.  poziva Komisiju i države članice da dodatno potiču poduzeća da dobrovoljno prihvate i razvijaju DOP, omogućujući im pritom fleksibilnost kako bi nastavila oblikovati vlastiti pristup DOP-u u skladu sa svojim specifičnim okolnostima i potrebama svojih zaposlenika;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti