Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0140/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0140/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a vállalati társadalmi felelősségvállalásról

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Anthea McIntyre az ECR képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2018/2633(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0140/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0140/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0140/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása a vállalati társadalmi felelősségvállalásról

(2018/2633(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), különösen az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdésére, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvre,

–  tekintettel a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Unióban tevékenykedő vállalatok versenyképességéről, szerkezetalakításáról, áttelepítéséről és bezárásáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel „A vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló 2011–2014-es bizottsági stratégia: eredmények, hiányosságok és jövőbeli kihívások” című dokumentumra,

–  tekintettel „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011–2014)” című, 2011. október 25-i bizottsági közleményre (COM(2011)0681),

–  tekintettel a „»Felelősségteljes vállalkozások« csomag” című, 2011. október 25-i bizottsági közleményre (COM(2011)0685),

–  tekintettel az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” című bizottsági dokumentumra,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) égisze alá tartozó Európai Szerkezetátalakítási Figyelő (ERM) „Szerkezetátalakítás után: munkaerőpiacok, munkakörülmények és életelégedettség” című, 2012-es jelentésére, valamint a „Szerkezetátalakítás a recesszióban” című, 2009-es jelentésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Bizottság fogalommeghatározása szerint a vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) „a vállalatoknak a társadalomra gyakorolt hatásuk iránti felelőssége”, amelyben „a vállalkozók olyan szociális és környezetvédelmi célokhoz igazítják mindennapi üzleti tevékenységeiket, amelyek teljesítését önkéntesen, törvényi kötelezettség nélkül vállalják”;

B.  mivel ipari szerkezetváltás idején egyensúlyt kell teremteni a versenyképesség és a társadalmi felelősségvállalás között;

C.  megállapítja, hogy az európai vállalatok között továbbra is elterjedt a CSR-politikák kidolgozásának gyakorlata, hiszen számos vállalat önkéntes jelleggel, fokozatosan beépíti a CSR-t vállalati stratégiájába, akár az előttük álló kihívások leküzdése vagy a kockázatok kezelése érdekében, akár üzleti lehetőségként, akár azért, hogy versenyelőnyt szerezhessen;

D.  mivel a következő évtizedekben a tagállamok jelentős gazdasági kihívásokkal néznek szembe a gyorsan változó és egyre nagyobb kihívásokat támasztó globális piacon; mivel elengedhetetlen, hogy a tagállamok továbbra is együttműködjenek az iparral annak érdekében, hogy az előttük álló gazdasági kihívásokkal való szembenézés céljából javítsák a termelékenység és az innováció szintjét;

E.  mivel az Unió növekedési és versenyképességi menetrendje szempontjából elengedhetetlen minden tagállamban egy fenntartható, erős és versenyképes ipari alap fenntartása;

1.  szolidaritását fejezi ki a közelmúltbeli bezárások által érintett társaságok alkalmazottai és alvállalkozói, valamint az érintett régiók iránt;

2.  úgy véli, hogy egy vállalat társadalmi felelősségvállalásának értékelése során figyelembe kell venni azt, hogy a vállalat hogyan bánik alkalmazottaival és beszállítóival, különösen a kkv-kkal;

3.  hangsúlyozza, hogy a munkakörülményekre vonatkozó hatályos jogszabályok betartása és az alkalmazottak folyamatos készségfejlesztésére irányuló programok kialakítása a CSR elengedhetetlen eleme;

4.  úgy véli, hogy a CSR nem csupán a társadalom egészének javát szolgálja, hanem segíti a vállalatokat a róluk kialakított kép javításában, ezzel lehetővé téve számukra, hogy hosszú távon is gazdaságilag életképesek legyenek;

5.  elismeri, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) olyan eszköz, melynek célja, hogy egyedi, egyszeri, rövid távú választ adjon az elbocsátott munkavállalók munkaerőpiaci visszailleszkedésének elősegítése érdekében;   

6.  kiemeli a fenntartható és felelős beruházások jelentőségét, valamint azt az erősödő tendenciát, hogy a vállalatok szociális és környezeti információkat is figyelembe vesznek beruházási döntéseik meghozatalakor; úgy véli, hogy a Bizottságnak szerepet kell játszania a fenntartható és felelős beruházások koncepciójának előmozdításában a bevált gyakorlatok megosztása, valamint az egymástól való tanulás révén, melyek segíthetnek a vállalatoknak megérteni a CSR stratégiai megközelítésével járó kihívásokat és potenciális üzleti előnyöket;

7.  hangsúlyozza, hogy a sikeres CSR-stratégia részeként a vállalatoknak együtt kellene működniük a tagállamok oktatási rendszereivel oly módon, hogy javítják a szinergiákat az egyetemekkel és a munkaerőpiaccal, például tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek bevezetésével és innovációs klaszterek kialakításával;

8.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy még inkább mozdítsák elő a CSR vállalatok általi önkéntes alkalmazását és fejlesztését, egyben biztosítva számukra a rugalmasságot, hogy saját konkrét körülményeiknek és alkalmazottaik igényeinek megfelelően továbbra is maguk alakíthassák saját CSR-stratégiáikat;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

Utolsó frissítés: 2018. március 15.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat