Návrh usnesení - B8-0141/2018Návrh usnesení
B8-0141/2018

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Sýrii

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Postup : 2018/2626(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0141/2018
Předložené texty :
B8-0141/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0141/2018

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii

(2018/2626(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Mogheriniové a komisaře Stylianida ze dne 6. března 2018 o situaci ve východní Ghútě a na jiných místech v Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky jménem EU týkající se Sýrie: masakr ve východní Ghútě musí být okamžitě zastaven,

–  s ohledem na nejnovější zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise s mandátem OSN pro Syrskou arabskou republiku,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 26. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky jménem EU týkající se Sýrie ze dne 21. prosince 2017,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky jménem EU týkající se vyšetřování použití chemických zbraní v Sýrii ze dne 24. listopadu 2017,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně a vysoké představitelky Mogheriniové na plenárním zasedání ze dne 6. února 2018 o situaci v oblasti lidských práv v Turecku a o situaci v Afrínu v Sýrii,

–  s ohledem na strategii EU v Sýrii,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–  s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, včetně rezolucí č. 2401 (2018) a č. 2254 (2015),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že po osmi letech konfliktu se situace v Sýrii i přes formální porážku Islámského státu nadále zhoršuje; vzhledem k tomu, že v posledních měsících bylo více situací zvláště znepokojivých, zejména ve východní Ghútě, v Afrínu a Idlíbu;

B.  vzhledem k tomu, že východní Ghúta, předměstí syrského hlavního města Damašku, kde sídlí téměř 400 000 lidí a které ovládají povstalecké síly, čelí v posledních týdnech obléhání a prudké ofenzivě režimu prezidenta Bašára al-Asada, která za sebou zanechala více než 800 mrtvých a tisíce zraněných; vzhledem k tomu, že při těchto útocích Asadův režim údajně použil chemické zbraně, jelikož řada pacientů ošetřovaných v nemocnici podporované nadací Syrian American Medical Society (SAMS) trpěla příznaky indikujícími vystavení chemickým sloučeninám; vzhledem k tomu, že Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) okamžitě zahájila vyšetřování těchto útoků;

C.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN dne 25. února 2018 jednomyslně přijala rezoluci Rady bezpečnosti č. 2401 o humanitární situaci v Sýrii, jež požaduje okamžité ukončení bojů a nastolení humanitárního příměří na dobu nejméně 30 dnů, aby mohla být bezpečně bez jakýchkoli překážek poskytnuta humanitární pomoc a provedena neodkladná zdravotní evakuace civilistů v lékařské pohotovosti; vzhledem k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin požádal o každodenní pětihodinovou přestávku v projevech nepřátelství v obléhaných oblastech;

D.  vzhledem k tomu, že ozbrojené skupiny ve východní Ghútě se Radě bezpečnosti OSN zavázaly, že budou dodržovat rezoluci Rady bezpečnosti č. 2401 a přijmou příměří, zatímco na druhé straně Asadova vláda se k ničemu nezavázala; vzhledem k tomu, že v praxi dosud při prosazování příměří nedošlo k žádnému pokroku, jelikož Asadův režim pokračuje v ofenzivě a hrubě tak porušuje rezoluci Rady bezpečnosti č. 2401;

E.  vzhledem k tomu, že v pondělí 5. března 2018 byl poprvé od 14. února 2018 povolen humanitárnímu konvoji zmocněnému Organizací spojených národů (ve spolupráci s Mezinárodním výborem Červeného kříže a neziskovou humanitární organizací Syrian Arab Red Crescent) vstup do východní Ghúty; vzhledem k tomu, že i přes toto povolení syrské orgány odvolaly některé dodávky léčiv a zdravotnických potřeb a nepřetržité ostřelování vládními silami znemožnilo dokončení dodávek, neboť 15 ze 46 nákladních vozů v konvoji nemělo možnost plně vyložit důležité humanitární zásoby; vzhledem k tomu, že OSN a její partneři tímto byli nuceni naléhavě evakuovat své humanitární pracovníky;

F.  vzhledem k tomu, že Asadovy akce ve východní Ghútě jsou jen posledním příkladem strategie, která již je používána v jiných oblastech Sýrie a která spočívá v tom, že v oblastech ovládaných převážně opozicí jsou prováděny útoky, jež znemožňují civilnímu obyvatelstvu život, neboť jsou ničeny nemocnice, školy, mešity a veřejná infrastruktura, aby povstalci ztratili vůli či schopnost bojovat a aby civilní obyvatelstvo spolupracovalo s vládnoucím režimem;

G.  vzhledem k tomu, že zároveň došlo k nové eskalaci násilí v guvernorátu Idlíb, kde Asadova vláda a Rusko zesílily bombardování, a ke konfrontaci mezi různými skupinami v terénu, což vedlo k humanitární katastrofě a k dalšímu nárůstu vnitřního vysídlení, kdy údajně více než 250 000 civilistů uprchlo z míst bojů;

H.  vzhledem k tomu, že Turecko oznámilo, že zřídí tábory, v nichž na devíti místech v blízkosti Idlíbu a Afrínu v Sýrii usídlí 170 000 syrských uprchlíků, a že v této oblasti dále na východ má Ankara pod kontrolou severní Sýrii;

I.  vzhledem k tomu, že dne 20. ledna 2018 Turecko zahájilo v okrese Afrín operaci Olive Branch zaměřenou na Kurdy a na syrské demokratické síly v čele s YPG; vzhledem k tomu, že podle Syrského střediska pro sledování stavu lidských práv při bombardování a ostřelování tureckými silami zemřelo nejméně 149 civilistů a stovky jich byly zraněny;

J.  vzhledem k tomu, že turecká operace v Sýrii vyhnala desítky tisíc obyvatel z enklávy Afrín ovládané Kurdy a vedla ke vzniku zneklidňujících zpráv o zabíjení, mučení a mrzačení civilistů v Afrínu; vzhledem k tomu, že 4. března 2018 bylo obsazeno 100 ze 306 vesnic v Afrínu a z prohlášení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana jasně vyplývá, že záměrem Turecka je pokračovat v ofenzivě a vstoupit do středního Afrínu; vzhledem k tomu, že od přijetí rezoluce Rady bezpečnosti č. 2401 turecké ozbrojené síly údajně zesílily své útoky v Afrínu;

K.  vzhledem k tomu, že ženevské rozhovory pod záštitou OSN uvízly na mrtvém bodě a deeskalační zóny dohodnuté v rámci astanského procesu v září 2017 nebyly zřízeny; vzhledem k tomu, že věrohodná politická dohoda dosažená prostřednictvím rozhovorů mezi syrskými stranami pod záštitou OSN zůstává jedinou možností pro mírovou budoucnost v Sýrii;

L.  vzhledem k tomu, že Radě bezpečnosti OSN se nepodařilo obnovit společný vyšetřovací mechanismus OSN a OPCW v listopadu 2017 po vetu Ruska, jež následně v lednu navrhlo vlastní rezoluci zahájit vyšetřování chemických zbraní, kterou nepředložilo k hlasování;

M.  vzhledem k tomu, že evropské sankce jsou v současné době zaměřeny na 257 osob a 67 subjektů v Sýrii; vzhledem k tomu, že tato opatření budou v platnosti do 1. června 2018;

N.  vzhledem k tomu, že druhá ministerská konference na téma podpory budoucnosti Sýrie a okolního regionu (2. bruselská konference) se bude konat 24.–25. dubna 2018 v Bruselu; vzhledem k tomu, že na bruselské konferenci v roce 2017 byly učiněny historické závazky v hodnotě 5,6 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že dvě třetiny těchto závazků pochází z EU a členských států;

O.  vzhledem k tomu, že EU a členské státy jsou v mezinárodní reakci na syrskou krizi vedoucími dárci, neboť od počátku konfliktu společně vyčlenily více než 10 miliard EUR v rámci humanitární, rozvojové, ekonomické a stabilizační pomoci pro Syřany uvnitř Sýrie a v sousedních zemích;

1.  je krajně znepokojen dalším zhoršováním situace v Sýrii, a zejména nárůstem násilí v mnoha částech země, jako je tomu v případě východní Ghúty, Afrínu a Idlíbu, které jsou pouze nejnovějšími epizodami v osmiletém konfliktu, který měl za následek již přes 400 000 úmrtí, více než šest milionů vnitřně vysídlených osob a pět milionů uprchlíků;

2.  vítá jednomyslné přijetí rezoluce Rady bezpečnosti č. 2401 coby nezbytný krok k dodávce tolik potřebné humanitární pomoci, ale lituje, že navzdory výzvám k okamžitému příměří stále pokračuje konflikt ve východní Ghútě, stejně jako v Afrínu a dalších částech Sýrie; jednoznačně odsuzuje přetrvávající ofenzivu ve východní Ghútě, která plně porušuje rezoluci Rady bezpečnosti č. 2401, a neoprávněnou intervenci Turecka v severní Sýrii;

3.  naléhavě vyzývá všechny strany, aby bez prodlení plně uplatňovaly rezoluci Rady bezpečnosti č. 2401 a zaručily bezpečný a neomezený přístup pro humanitární konvoje, zejména v obléhaných oblastech, aby všem, kteří to potřebují, dodaly nezbytné zásoby, včetně léčiv a zdravotnických potřeb, v souladu se zásadou neutrality humanitární pomoci;

4.  připomíná všem stranám konfliktu jejich závazek v rámci mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv chránit civilní obyvatelstvo a občanskou infrastrukturu za všech okolností a základní povinnost zajistit nezbytnou ochranu všem humanitárním organizacím, pracovníkům, zařízením a dalším prostředkům pomoci; důrazně odsuzuje jakékoli použití obléhací taktiky, kvůli které hladoví syrské obyvatelstvo a která brání přístupu humanitární pomoci, jakož i záměrné útoky na nemocnice a jinou občanskou infrastrukturu; vyzývá Asadovu vládu, aby okamžitě ukončila ofenzivu ve východní Ghútě v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti č. 2401 a aby umožnila humanitárním konvojům plný přístup bez jakýchkoli překážek, omezování či zdržování, jako tomu bylo v případě konvoje OSN dne 5. března 2018;

5.  vítá vyšetřování OPCW týkající se údajného použití chemických zbraní ve východní Ghútě; vyjadřuje politování nad neobnovením společného vyšetřovacího mechanismu v listopadu 2017 a vyzývá všechny strany Rady bezpečnosti OSN, aby dosáhly dohody o zřízení nového nezávislého vyšetřovacího mechanismu, který by mohl fungovat nestranně, nezávisle a odborně; bere na vědomí francouzskou iniciativu „Mezinárodní partnerství zaměřené proti beztrestnosti používání chemických zbraní“; důrazně odsuzuje jakékoli použití chemických zbraní;

6.  znovu potvrzuje, že jediné řešení tohoto konfliktu je politické, a to v rámci ženevského procesu pod záštitou OSN a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti č. 2254; vyzývá zvláštního vyslance OSN pro Sýrii, Staffana de Misturu, aby zdvojnásobil své úsilí o opětovné zahájení rozhovorů, které jsou v současné době na mrtvém bodě; domnívá se, že astanská jednání mohou umožnit pokrok v udržitelných ženevských rozhovorech mezi syrskými stranami, ale konstatuje, že deeskalační zóny dohodnuté v Astaně v září 2017 nebyly nikdy zřízeny;

7.  vyzývá tři garanty astanského procesu syrského urovnání k přijetí všech nezbytných opatření, aby účinně navázali na vytvoření deeskalačních zón, které byly stanoveny v astanských rozhovorech, a aby umožnili nastolit příměří uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti č. 2401; dále vyzývá mezinárodní a regionální aktéry, aby jednali v dobré vůli a učinili vše, co je v jejich silách, aby umožnili politické řešení tohoto konfliktu, aniž by zahajovali iniciativy, které by mohly tyto vyhlídky poškodit;

8.  vyzývá Turecko, aby respektovalo rezoluci Rady bezpečnosti č. 2401 a okamžitě začalo dodržovat třicetidenní příměří stanovené v rezoluci za účelem trvalého zastavení neoprávněné ofenzivy v Afrínu a na dalších syrských územích; vyzývá mezinárodní společenství, aby v tomto ohledu vyvinulo tlak na prezidenta Erdogana ohledně operace Olive Branch, která nemá platný právní základ, neboť jejím skutečným geostrategickým cílem není boj proti terorismu ani obrana tureckých hranic, nýbrž zabránění zřízení de facto nezávislého kurdského státu v severní Sýrii;

9.  je šokován zprávou vyšetřovací komise OSN pro Sýrii, která popisuje prudký vzestup násilí v období od července 2017 do ledna 2018; vyjadřuje nejhlubší politování nad systematickým porušováním lidských práv v Sýrii Asadovou vládou a dalšími činiteli a sdílí znepokojení zprávy nad nedostatečnou odpovědností a naprostou beztrestností pachatelů zločinů a porušení práv páchaných všemi stranami konfliktu, včetně údajného použití chemických zbraní; vyzývá Evropskou radu a členské státy, aby vynaložily veškeré úsilí a použily všechny dostupné prostředky, aby zajistily, že pro beztrestnost tu není místo a že ti, kteří mají na svědomí válečné zločiny, porušování lidských práv a porušování mezinárodního humanitárního práva, ponesou za své činy odpovědnost a budou potrestáni;

10.  připomíná Asadově vládě a ostatním stranám, že ani v rámci boje proti terorismu nelze ospravedlnit hromadné potrestání civilního obyvatelstva prostřednictvím obléhání, vyhladovění, nerozlišujícího bombardování a ostřelování a odepření lékařské a humanitární pomoci, a že tyto činy mohou být považovány za válečné zločiny; vyzývá mezinárodní společenství, aby podpořilo, a sám plně podporuje, zahájení nezávislého vyšetřování pod záštitou OSN týkajícího se porušování lidských práv páchaného ve východní Ghútě, Afrínu a Idlíbu;

11.  vítá 2. bruselskou konferenci, kterou bude EU pořádat 24.–25. dubna, coby důležitý krok, který má udržet syrský konflikt jako jednu z priorit mezinárodní agendy; zdůrazňuje, že cílem konference je vyjádřit politickou podporu ženevskému procesu a naději na usmíření v Sýrii a hospodářskou podporu pro strádající Syřany, stejně jako pro země, které poskytují útočiště syrským uprchlíkům;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů a všem stranám zapojeným do konfliktu a aby zajistil překlad tohoto textu do arabštiny.

Poslední aktualizace: 14. března 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí