Návrh uznesenia - B8-0141/2018Návrh uznesenia
B8-0141/2018

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Sýrii

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Postup : 2018/2626(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0141/2018
Predkladané texty :
B8-0141/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0141/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii

(2018/2626(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Mogheriniovej a komisára Stylianidesa o situácii vo východnej Ghúte a inde v Sýrii zo 6. marca 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky z 23. februára 2018 v mene EÚ o Sýrii: Masaker vo východnej Ghúte musí okamžite prestať,

–  so zreteľom na najnovšiu správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýrsku arabskú republiku s mandátom OSN,

–  so zreteľom na zasadnutie Rady pre zahraničné veci z 26. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie o Sýrii, ktoré v mene EÚ predniesla vysoká predstaviteľka 21. decembra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vyšetrovaní použitia chemických zbraní v Sýrii, ktoré v mene EÚ predniesla vysoká predstaviteľka 24. novembra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP Mogheriniovej o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku a o situácii v sýrskom Afrine, ktoré predniesla na plenárnom zasadnutí konanom 6. februára 2018,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ pre Sýriu,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–  so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN vrátane rezolúcií č. 2401(2018) a č. 2254 (2015),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po ôsmich rokoch konfliktu sa situácia v Sýrii naďalej zhoršuje, a to i napriek oficiálnej porážke Islamského štátu; keďže v uplynulých mesiacoch nastalo viacero obzvlášť znepokojujúcich situácií, predovšetkým vo východnej Ghúte, Afrine a Idlibe;

B.  keďže východná Ghúta, predmestie sýrskeho hlavného mesta Damašku, kde býva takmer 400 000 ľudí a ktoré prevažne kontrolujú jednotky vzbúrencov, čelila v posledných týždňoch obliehaniu a zúrivým útokom vládnych síl prezidenta Baššára al- Asada, pri ktorých zahynulo viac ako 800 ľudí a tisícky osôb boli zranené; keďže pri týchto útokoch Asadov režim údajne použil chemické zbrane, lebo veľa pacientov, ktorí boli ošetrení v nemocnici podporovanej nadáciou Syrian American Medical Society (SAMS), trpelo príznakmi naznačujúcimi vystavenie účinkom chemických zlúčenín; keďže Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) okamžite začala vyšetrovanie útokov;

C.  keďže 25. februára 2018 Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne prijala rezolúciu Bezpečnostnej rady (rezolúcia BR OSN) č. 2401 o humanitárnej situácii v Sýrii a vyzvala na okamžité ukončenie bojov a zavedenie humanitárneho prímeria v trvaní minimálne 30 dní s cieľom bezpečne dopraviť humanitárnu pomoc bez prekážok a vykonať naliehavú lekársku evakuáciu civilistov v núdzových zdravotných situáciách; keďže ruský prezident Vladimír Putin vyzval, aby sa boje v obliehaných oblastiach denne prerušili na päť hodín;

D.  keďže ozbrojené skupiny vo východnej Ghúte poskytli Bezpečnostnej rade OSN prísľub, že budú dodržiavať rezolúciu BR OSN č. 2401 a rešpektovať prímerie, zatiaľ čo na druhej strane Asadova vláda takýto záväzok neprijala; keďže doposiaľ sa na dotknutých územiach nedosiahol žiadny pokrok pri vykonávaní prímeria, pretože Asadova vláda pokračuje vo svojich útokoch, čo predstavuje zjavné porušenie rezolúcie BR OSN č. 2401;

E.  keďže v pondelok 5. marca 2018, po prvýkrát od 14. februára 2018, humanitárny konvoj, ktorý si prenajala OSN (v spolupráci s výborom Červeného kríža a Sýrsko-arabským červeným polmesiacom), dostal povolenie vstúpiť do východnej Ghúty; keďže napriek povoleniu sýrske orgány vzali časť lekárskeho a zdravotníckeho materiálu určeného na dodanie a pokračujúce bombardovanie zo strany vládnych síl znemožnilo dokončenie dodávky, pretože v prípade 15 zo 46 nákladných vozidiel v konvoji nebolo možné úplne vyložiť dôležité dodávky humanitárneho materiálu; keďže OSN a jej partnermi boli preto nútení naliehavo evakuovať svojich humanitárnych pracovníkov;

F.  keďže Asadove akcie vo východnej Ghúte sú iba najnovším príkladom stratégie už použitej v iných oblastiach Sýrie, ktorá spočíva v masívnych útokoch na oblasti, ktoré sú v rukách opozície, s cieľom urobiť život civilného obyvateľstva neznesiteľným v dôsledku zničenia nemocníc, škôl, mešít a verejnej infraštruktúry, aby povstalci stratili chuť a schopnosť bojovať a civilné obyvateľstvo sa povzbudilo k spolupráci s vládou;

G.  keďže zároveň došlo k novej eskalácii násilia v provincii Idlib, kde Asadova vláda a Rusko zintenzívnili bombardovanie, ako aj k stretom rôznych zúčastnených strán na mieste, čo malo za následok humanitárnu katastrofu a ďalší nárast vnútorného vysídľovania, pričom pred bojmi údajne utieklo viac ako 250 000 civilistov;

H.  keďže Turecko oznámilo, že vybuduje tábory, v ktorých umiestni 170 000 sýrskych utečencov, v deviatich lokalitách blízko sýrskych miest Idlib a Afrin a v oblasti ďalej na východ v severnej Sýrii, ktorú kontroluje Ankara;

I.  keďže 20. januára 2018 Turecko začalo operáciu Olivová ratolesť zameranú proti Kurdom a Sýrskym demokratickým silám, na čele ktorých stoja Jednotky ľudovej obrany (YPG), v okrese Afrin; keďže podľa sýrskeho strediska pre ľudské práva najmenej 149 civilistov zahynulo pri bombardovaní a ostreľovaní, ktoré podnikli turecké jednotky, a stovky osôb boli zranené;

J.  keďže turecké operácie v Sýrii spôsobili vysídlenie desiatok tisícov obyvateľov Kurdmi kontrolovanej enklávy Afrin a viedli k objaveniu sa znepokojujúcich správ o úmrtí civilistov a ich mučení a zmrzačovaní v Afrine; keďže od 4. marca 2018 bolo obsadených 100 zo 306 obcí v oblasti Afrin a vyhlásenia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana naznačujú jasný zámer Turecka pokračovať v útokoch a preniknúť do centrálnej časti oblasti Afrin; keďže podľa správ od prijatia rezolúcie BR OSN č. 2401 turecké ozbrojené sily zintenzívnili svoje útoky v Afrine;

K.  keďže ženevské rozhovory pod vedením OSN sa ocitli na mŕtvom bode a v astanskom procese stanovené zóny deeskalácie, ako sa dohodlo v septembri 2017, neboli vytvorené; keďže dôveryhodná politická dohoda dosiahnutá rokovaniami medzi sýrskymi stranami pod záštitou OSN je naďalej jedinou možnosťou pre mierovú budúcnosť v Sýrii;

L.  keďže Bezpečnostná rada OSN nebola schopná obnoviť v novembri 2017 spoločný vyšetrovací mechanizmus OSN – OPCW po vete Ruska, ktoré naopak v januári navrhlo vlastnú rezolúciu s cieľom začať vyšetrovanie použitia chemických zbraní, ktorú nepredložilo na hlasovanie;

M.  keďže v súčasnosti je cieľom európskych sankcií 257 osôb a 67 subjektov v Sýrii; keďže opatrenia sú v platnosti do 1. júna 2018;

N.  keďže druhá ministerská konferencia o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu (konferencia Brusel 2) sa uskutoční 24. až 25. apríla 2018 v Bruseli; keďže počas konferencie konanej v Bruseli v roku 2017 sa prijali historické záväzky v hodnote 5,6 miliardy EUR; keďže dve tretiny týchto záväzkov prijali EÚ a jej členské štáty;

O.  keďže EÚ a jej členské štáty sú hlavnými darcami v rámci medzinárodnej reakcie na krízu v Sýrii, pričom od začatia konfliktu sa spoločne vynaložilo viac ako 10 miliárd EUR na humanitárnu, rozvojovú, hospodársku a stabilizačnú pomoc pre Sýrčanov v Sýrii a susedných krajinách;

1.  je mimoriadne znepokojený ďalším zhoršovaním situácie v Sýrii a najmä prudkým nárastom násilia v mnohých častiach krajiny, ako je prípad východnej Ghúty, Afrinu a Idlibu predstavujúci práve najnovšiu kapitolu osemročného konfliktu, ktorý má za následok už viac ako 400 000 mŕtvych, viac ako šesť miliónov vnútorne vysídlených osôb a viac ako päť miliónov utečencov;

2.  víta jednomyseľné prijatie rezolúcie BR OSN č. 2401 ako dôležitý krok smerom k zabezpečeniu veľmi potrebnej humanitárnej pomoci, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že napriek výzvam na okamžité prímerie naďalej dochádza k stretom vo východnej Ghúte, ako aj v Afrine a iných častiach Sýrie; dôrazne odsudzuje pokračujúcu ofenzívu Asadovej vlády vo východnej Ghúte, čo je v úplnom rozpore s rezolúciou BR OSN č. 2401, a nezákonný zásah Turecka v severnej Sýrii;

3.  naliehavo žiada všetky strany, aby v plnom rozsahu vykonávali rezolúciu BR OSN č. 2401 a zabezpečili bezpečný a nerušený prístup pre humanitárne konvoje, najmä v obliehaných oblastiach, s cieľom doručiť kritické dodávky vrátane lekárskych a zdravotníckych potrieb všetkým, ktorí ich potrebujú, v súlade so zásadou neutrality humanitárnej pomoci;

4.  pripomína všetkým stranám konfliktu ich povinnosť, ktorá im vyplýva z medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv, vždy chrániť civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru, ako aj ich základnú zodpovednosť za zabezpečenie potrebnej ochrany všetkých humanitárnych organizácií, personálu, zariadení a iných prostriedkov pomoci; dôrazne odsudzuje akékoľvek použitie taktiky obliehania, v dôsledku ktorej sýrski civilisti trpia hladom a ktorá bráni prístupu humanitárnej pomoci, ako aj úmyselné útoky na nemocnice a inú civilnú infraštruktúru; vyzýva Asadovu vládu, aby v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2401 okamžite ukončila ofenzívu vo východnej Ghúte a umožnila neobmedzený prístup pre humanitárne konvoje bez ich blokovania, obmedzovania alebo zastavovania, ako bol prípad konvoja OSN z 5. marca 2018;

5.  víta vyšetrovanie, ktoré vedie OPCW, týkajúce sa údajného použitia chemických zbraní vo východnej Ghúte; vyjadruje poľutovanie nad nepredĺžením spoločného vyšetrovacieho mechanizmu v novembri 2017 a vyzýva všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN, aby dosiahli dohodu o vytvorení nového nezávislého vyšetrovacieho mechanizmu, ktorý by mohol fungovať nestranným, nezávislým a profesionálnym spôsobom; berie na vedomie francúzsku iniciatívu týkajúcu sa medzinárodného partnerstva proti beztrestnosti používania chemických zbraní; dôrazne odsudzuje akékoľvek použitie chemických zbraní;

6.  potvrdzuje, že konflikt možno vyriešiť jedine politickou cestou v rámci ženevského procesu pod vedením OSN a v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2254; vyzýva osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Staffana de Misturu, aby zdvojnásobil svoje úsilie o obnovenie rokovaní, ktoré sa v súčasnosti ocitli na mŕtvom bode; domnieva sa, že astanské rozhovory môžu uľahčiť dosiahnutie pokroku pri trvalých rokovaniach sýrskych strán v Ženeve, poznamenáva však, že v astanskom procese stanovené zónami deeskalácie, ako sa dohodlo v septembri 2017, neboli nikdy vytvorené;

7.  vyzýva troch ručiteľov astanského procesu o Sýrii, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že zóny deeskalácie stanovené v astanských rozhovoroch sa skutočne vytvoria, a na uľahčenie vykonávania prímeria, ako sa predpokladá v rezolúcii BR OSN č. 2401; okrem toho vyzýva medzinárodných a regionálnych aktérov, aby konali v dobrej vôli a urobili všetko, čo je v ich silách, v záujme podpory politického riešenia konfliktu bez podnikania iniciatív, ktoré by mohli takéto vyhliadky narušiť;

8.  vyzýva Turecko, aby rešpektovalo rezolúciu BR OSN č. 2401 a okamžite začalo dodržiavať 30-dňové prímerie ustanovené v tejto rezolúcii, a to s cieľom trvalo zastaviť jeho nezákonné útoky v Afrine a na iných sýrskych územiach; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby v tejto súvislosti vyvinulo tlak na prezidenta Erdogana, keďže operácia Olivová ratolesť nemá platný právny základ a jej skutočným geostrategickým cieľom nie je boj proti terorizmu alebo ochrana hranice Turecka, ale zabránenie vytvorenia fakticky nezávislého kurdského štátu na severe Sýrie;

9.  je šokovaný správou vyšetrovacej komisie OSN o Sýrii, ktorá vypovedá o prudkom náraste násilia medzi júlom 2017 a januárom 2018; čo najdôraznejšie odsudzuje systematické porušovanie práv, ktorého sa v Sýrii dopustili Asadova vláda a ostatní aktéri, a pripája sa k obavám vyjadreným v správe nad nedostatočným vyvodzovaním zodpovednosti a úplnou beztrestnosťou páchateľov trestných činov a nad porušovaním práva, ktorého sa dopustili všetky strany konfliktu, vrátane údajného použitia chemických zbraní; vyzýva Európsku radu a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie a využili všetky dostupné prostriedky s cieľom zabezpečiť, že sa zabráni beztrestnosti a že osoby, ktoré sú zodpovedné za vojnové zločiny, porušovanie ľudských práv a porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, sa budú zodpovedať za svoje činy a budú zodpovedajúcim spôsobom potrestané;

10.  pripomína Asadovej vláde a iným stranám, že aj v rámci boja proti terorizmu neexistuje žiadne odôvodnenie kolektívneho trestania civilného obyvateľstva prostredníctvom obliehania, vyhladovania a nerozlišujúceho bombardovania a ostreľovania a odmietnutia zdravotníckej a humanitárnej pomoci a že takéto opatrenia možno považovať za vojnové zločiny; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo začatie nezávislého vyšetrovania OSN týkajúceho sa prípadov porušovania práva vo východnej Ghúte, Afrine a Idlibem, a sám takéto vyšetrovanie plne podporuje;

11.  víta druhú bruselskú konferenciu pod záštitou EÚ, ktorá sa uskutoční 24. – 25. apríla, ako dôležitý krok pri zabezpečení toho, že sýrsky konflikt zostane hlavným bodom medzinárodnej agendy; zdôrazňuje, že cieľom konferencie je vyjadriť politickú podporu ženevskému procesu a vyhliadkam na dosiahnutie zmierenia v Sýrii, ako aj ekonomickú podporu pre Sýrčanov v núdzi a tie krajiny, ktoré prijali sýrskych utečencov;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, Organizácii Spojených národov a všetkým stranám zapojeným do konfliktu a aby zabezpečil preklad tohto textu do arabčiny.

Posledná úprava: 14. marca 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia