Postup : 2018/2626(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0142/2018

Předložené texty :

B8-0142/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0090

NÁVRH USNESENÍ
PDF 287kWORD 58k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0139/2018
12.3.2018
PE616.087v01-00
 
B8-0142/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,


o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP))


Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP))  
B8‑0142/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 18. května 2017 o strategii EU v Sýrii(1),

–  s ohledem na úmluvy OSN o lidských právech, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–  s ohledem na ženevské komuniké z roku 2012,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Sýrie, zejména na rezoluci č. 2401 (2018) ze dne 24. února 2018 a rezoluci č. 2139 (2014) ze dne 22. února 2014,

–  s ohledem na závěry Rady o Sýrii, včetně závěrů ze dne 3. dubna 2017, kterými byla přijata strategie EU pro Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Sýrii,

–  s ohledem na zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku, která byla zřízena Radou pro lidská práva OSN (UNHCR), a na rezoluce UNHCR o Sýrii, včetně rezoluce ze dne 5. března 2018 o zhoršování situace v oblasti lidských práv ve východní Ghútě,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A-71/248 ze dne 21. prosince 2016, kterou se stanoví mezinárodní nestranný a nezávislý mechanismus na pomoc při vyšetřování a stíhání osob odpovědných v souladu s mezinárodním právem za nejvážnější zločiny spáchané v Syrské arabské republice od března 2011,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že válka v Sýrii se stala jednou z nejhorších humanitárních krizí v novodobé historii a nadále má pro syrské obyvatelstvo zničující důsledky; vzhledem k tomu, že tento konflikt, který podporují a prohlubují vnější aktéři, má stále větší dopad na stabilitu v širším regionu i ve vzdálenějších oblastech;

B.  vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu, který vypukl v roce 2011, zahynulo v Sýrii přes 400 000 osob, převážně civilistů; vzhledem k tomu, že 13,1 milionu osob zoufale potřebuje humanitární pomoc, včetně více než 6 milionů vysídlených osob a více než 2,9 milionu osob v obléhaných a těžko dosažitelných oblastech, včetně palestinských uprchlíků; vzhledem k tomu, že více než 5 milionů Syřanů muselo hledat útočiště v zahraničí, především v sousedním Libanonu, Jordánsku a Turecku;

C.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva jsou válčící strany povinny přijmout náležitá opatření na ochranu civilistů a civilní infrastruktury; vzhledem k tomu, že všechny strany konfliktu, především syrský režim a jeho ruští a íránští spojenci, se dopouštějí závažného porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN pro Sýrii, generální tajemník OSN a vysoký komisař OSN pro lidská práva prohlásili, že v Sýrii jsou páchány zločiny proti lidskosti a válečné zločiny;

D.  vzhledem k tomu, že násilnosti páchané během syrského konfliktu zahrnují mimosoudní zabíjení, mučení a špatné zacházení, násilná zmizení, hromadné a svévolné zatýkání, cílené i nahodilé útoky na civilisty, kolektivní tresty, útoky na zdravotnické pracovníky a odpírání potravin a vody; vzhledem k tomu, že Asadův režim nese údajně odpovědnost za popravy oběšením, mučení a mimosoudní zabíjení v masivním rozsahu v zajišťovacích zařízeních, ale i za chemické útoky proti civilním cílům; vzhledem k tomu, že tyto zločiny zůstávají nepotrestány;

E.  vzhledem k tomu, že riziko regionální eskalace zůstává vysoké se vzrůstajícím zapojením regionálních aktérů, včetně Turecka, které dne 20. ledna 2018 zahájilo vojenskou ofenzívu proti kurdským silám v severní provincii Afrín, a Izraele, který dne 7. února 2018 vedl letecké údery proti syrským vojenským cílům; vzhledem k tomu, že americká administrativa oznámila v únoru 2018 svůj úmysl ponechat své jednotky v Sýrii na neurčito;

F.  vzhledem k tomu, že i když míra násilí v některých částech země možná poklesla, v jiných oblastech pokračují silné boje, zejména ve dvou, většinou džihádisty kontrolovaných oblastech, východní Ghútě a Idlíbu; vzhledem k tomu, že Asadův režim s podporou ruských a íránských spojenců vede v těchto enklávách těžkou vojenskou ofenzívu a bombardování, které mají za následek stovky civilních obětí; vzhledem k tomu, že síly ve východní Ghútě byly Asadovým režimem obviněny, že ostřelovaly civilní části Damašku; vzhledem k tomu, že humanitární situace 400 000 osob ve východní Ghútě, která je již více než pět let obsazena, se za poslední týdny značně zhoršila v důsledku bezhlavého ostřelování a cílených útoků proti nemocnicím a dalším cílům z oblasti civilní infrastruktury; vzhledem k tomu, že byly údajně použity chemické zbraně;

G.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN přijala dne 24. února 2018 rezoluci č. 2401, která požaduje, aby všechny strany syrského konfliktu okamžitě přerušily nepřátelské akce zejména na 30 po sobě následujících dní po celé Sýrii, a umožnily tak dodávky humanitární pomoci a evakuaci kriticky nemocných a zraněných osob; vzhledem k tomu, že rezoluce potvrdila, že přerušení nepřátelských akcí se netýká vojenských operací proti bojovým skupinám, jako je IS, al-Káida, al-Núsra a další, které RB OSN označila za teroristické skupiny;

H.  vzhledem k tomu, že Asadův režim s podporou svých spojenců zjevně ignoroval rezoluci RB OSN č. 2401, vystupňoval bombardování a získal další kontrolu nad oblastí, která je podle jeho tvrzení v rukou teroristů; vzhledem k tomu, že Rusko následně navrhlo pětihodinové přerušení vojenských operací s cílem umožnit přístup a dodávku humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že první kamion s pomocí dorazil do východní Ghúty dne 5. března 2018, kdy byla ještě pod palbou, a vzhledem k tomu, že mezinárodní výbor Červeného kříže oznámil, že Rusko blokuje dodávky zdravotnického materiálu; vzhledem k tomu, že humanitární potřeby osob, které se ocitly v pasti, jsou nadále vysoké a nenaplněné;

I.  vzhledem k tomu, že „ženevská“ jednání po svém 9. kole ve Vídni ve dnech 25. a 26. ledna 2018 stále nevedla k žádnému pokroku, pokud jde o řešení konfliktu; vzhledem k tomu, že dne 4. května 2017 Rusko, Írán a Turecko dosáhly v Kazachstánu dohody o zřízení čtyř zón deeskalace (včetně východní Ghúty), která byla poté často porušována; vzhledem k tomu, že na kongresu o syrském národním dialogu, který se konal dne 30. ledna 2018 v Soči, bylo oznámeno vytvoření ústavního výboru, s nímž však nesouhlasily všechny zúčastněné strany;

J.  vzhledem k tomu, že EU je největším poskytovatelem humanitární pomoci v Sýrii i v sousedních zemích, přičemž od počátku krize na ni vyčlenila již více než 9 miliard EUR;

K.  vzhledem k tomu, že Rada schválila dne 3. dubna 2017 strategii EU pro Sýrii, která stanoví šest klíčových cílů: ukončení války na základě skutečné politické transformace; podpora smysluplného a inkluzivního přechodu; řešení humanitárních potřeb nejzranitelnějších Syřanů; prosazování demokracie, lidských práv a svobody projevu posílením syrských organizací občanské společnosti; vymáhání odpovědnosti za válečné zločiny a podpora odolnosti syrského obyvatelstva a společnosti;

L.  vzhledem k tomu, že druhá ministerská konference o podpoře budoucí Sýrie a celého regionu se bude konat v Bruselu ve dnech 24. a 25. dubna 2018 za předsednictví vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a OSN; vzhledem k tomu, že cílem konference bude i nadále soustředit pozornost mezinárodního společenství na Sýrii;

M.  vzhledem k tomu, že v únoru 2018 oznámila globální koalice proti ISIS a jeho spojencům vedená Spojenými státy, že osvobodila více než 98 % území, jež bylo dříve kontrolováno ze strany ISIS, a 7,7 milionu Iráčanů a Syřanů, kteří byli dříve pod vládou ISIS; vzhledem k tomu, že koalice oznámila, že v období od srpna 2014 do ledna 2018 provedla celkem 29 070 útoků; vzhledem k tomu, že tým koalice, který vyhodnocuje počet civilních obětí, oznámil, že ke konci září 2017 evidoval 786 nechtěných civilních obětí; vzhledem k tomu, že nevládní organizace Airwars odhaduje, že při akcích koalice zahynulo doposud přibližně 9 300 civilistů;

N.  vzhledem k tomu, že nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise pro Sýrii oznámila dne 1. února 2018, že syrské demokratické síly internovaly severně od měst Rakká a Hasaka 80 000 vnitřně vysídlených osob, včetně žen a dětí, s cílem prověřit je ohledně možného napojení na ISIS, a dospěly k názoru, že „v mnoha případech tato internace uvedených osob představuje svévolné zbavení svobody a nezákonné zadržování tisíců osob“;

O.  vzhledem k tomu, že ředitel syrského národního bezpečnostního úřadu Ali Mamlúk, uvedený na sankčním seznamu EU, se údajně v Římě setkal s italským ministrem vnitra a ředitelem Agentury pro informace a vnější bezpečnost, čímž došlo k očividnému porušení rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP ze dne 9. května 2011 o restriktivních opatřeních proti Sýrii;

P.  vzhledem k tomu, že zpráva společnosti Conflict Armament Research z prosince 2017 financovaná z prostředků EU a nazvaná „Zbraně islámského státu“ uváděla, že Bulharsko a Rumunsko opakovaně vyvážely velké množství zbraní a munice do USA a do Saúdské Arábie a v některých případech byl tento materiál přesunut k nestátním skupinám v Sýrii a Iráku, čímž došlo k přímému porušení konkrétních závazků, pokud jde o zákaz reexportu; vzhledem k tomu, že zpráva uváděla, že tyto nepovolené transfery představují „významný zdroj zbraní a munice pro ISIS“; vzhledem k tomu, že tyto opakované a systematické transfery jsou v rozporu s ustanoveními v osvědčeních od konečných uživatelů, a vzhledem k tomu, že členské státy jsou podle kritéria číslo sedm právně závazného společného postoje Rady 2008/944/SZBP o vývozu zbraní povinny zohlednit tato porušení závazků při budoucím rozhodování o udělování vývozních licencí;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad prudkým zhoršením konfliktu v Sýrii, k němuž došlo v posledních týdnech, spolu s dalšími zásahy zvenčí, s vnitřní fragmentací a brutálním zabíjením civilistů, a to i v oblasti východní Ghúty a Afrínu;

2.  vyjadřuje politování nad nedostatečným pokrokem v politickém řešení syrského konfliktu; připomíná, že není možné žádné udržitelné vojenské řešení konfliktu, ale vyzývá všechny účastníky, aby v plném rozsahu dodržovali rezoluce RB OSN, které vyžadují okamžité ukončení nepřátelských akcí, ukončení obléhání, zpřístupnění celé země pro humanitární pomoc bez jakýchkoli zábran a ochranu humanitárních pracovníků všemi zúčastněnými stranami; v tomto ohledu zdůrazňuje nutnost vytvořit mechanismus monitorování, ověřování příměří a podávání zpráv vedený OSN;

3.  opakovaně a co nejdůrazněji odsuzuje zvěrstva a rozšířené porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva silami Asadova režimu za podpory jeho spojenců a nevládními ozbrojenými skupinami; vyzývá všechny účastníky, aby umožnili bezpodmínečný přístup nezávislého monitoringu na všechna místa, kde dochází k zadržování osob, a propustili všechny zadržované děti, ženy, starší osoby a osoby se zdravotním postižením;

4.  odsuzuje vpád tureckých jednotek do severní Sýrie, který představuje porušení mezinárodního práva; vyzývá tureckou vládu, aby okamžitě stáhla své jednotky a sehrála konstruktivní úlohu v syrském konfliktu, což je i v tureckém národním zájmu;

5.  trvá na tom, že diplomatické iniciativy vedené Ruskem by neměly podkopávat úsilí OSN o dosažení politického řešení; v této souvislosti opakovaně potvrzuje, že ženevský proces vedený OSN je i nadále prvořadý, a podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN Staffana de Mistury o zajištění skutečné politické změny v souladu s rezolucemi OSN; opakovaně upozorňuje na význam zahrnutí žen do procesu řešení konfliktu v souladu s rezolucí RB OSN č. 1325; trvá také na tom, že je důležité zapojit syrskou občanskou společnost a všechny etnické a náboženské menšiny do rozhovorů o budoucnosti Sýrie a do správní struktury;

6.  nadále je znepokojen zmizením ochránkyně lidských práv a laureátky Sacharovovy ceny Razan Zaitouneh, která byla údajně unesena v prosinci 2013 v městě Dúma ozbrojenou skupinou Džaíš al-Islám; vyzývá k vytvoření pracovní skupiny EU, která by koordinovala a posílila úsilí o zjištění místa jejího pobytu a zajistila její propuštění;

7.  vyjadřuje znepokojení nad situací osob navracejících se do oblastí, jako je Rakká, včetně oblastí dobytých zpět od ISIS, které jsou zamořeny výbušninami pozůstalými z války; vyzývá k tomu, aby těmto osobám byla věnována pozornost, včetně stabilizace dotčených oblastí a prevence opětovného výskytu ISIS;

8.  vyzývá členské státy, aby poskytovaly praktickou podporu při provádění strategie EU pro Sýrii, která představuje solidní a komplexní základ pro posílené kroky EU ve fázi konfliktu i po jeho skončení;

9.  vyjadřuje svou podporu místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie v její aktivní intenzivní pomoci regionálním a místním aktérům v konfliktu a také jejím snahám o nalezení společného základu pro dosažení míru nutného pro zahájení rozprav o budoucnosti Sýrie;

10.  vítá důraz, který strategie EU pro Sýrii klade na podporu odolnosti syrského obyvatelstva; zdůrazňuje, že syrská občanská společnost bude hrát velmi důležitou úlohu při opětovném budování sociální soudržnosti a společenského kapitálu, při podpoře smíření a při poskytování základních služeb v Sýrii; vyzývá EU a členské státy, aby intenzivněji podpořily budování kapacit syrského lidu a občanské společnosti, včetně aktérů, kteří prosazují lidská práva, rovnost (včetně rovnosti pohlaví a práv menšin), demokracii a zmocnění občanů, a to pokud možno na územích mimo kontrolu Asadova režimu a skupin, které RB OSN označuje jako teroristické, a práv syrských uprchlíků žijících v exilu v tomto regionu nebo v Evropě; v tomto ohledu vyzývá k silnější podpoře mírových a demokratických syrských organizací občanské společnosti a ochránců lidských práv, včetně podpory prostřednictvím fondu MADAD, nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru a evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

11.  vyzývá EU a její členské státy, aby rozšířily dosavadní oblast působnosti fondu MADAD tak, aby umožnil rychlejší poskytování pomoci v Sýrii v oblasti nápravy a pomoci na úrovni domácností a místních komunit; zdůrazňuje, že syrští občané by měli mít možnost stanovit si vlastní priority a potřeby v procesu nápravy, a vyzývá EU a její členské státy, aby vyčlenily příslušné prostředky na lokalizované, tematicky upřesněné a genderově citlivé průzkumy potřeb nápravy, zdůrazňuje, že hodnocení musí být nezávislé na syrské vládě a mělo by být dokončeno před zahájením projektu;

12.  očekává nadcházející bruselskou konferenci na podporu budoucnosti Sýrie a celého regionu; zdůrazňuje, že humanitární potřeby budou po mnoho následujících let vysoké, a naléhavě žádá EU a členské státy, aby zaručily, že budou dlouhodobě plnit závazky v oblasti humanitárních potřeb syrského lidu a budou připraveny na úsilí o obnovu, které bude následovat po politické dohodě schválené OSN; naléhavě žádá EU a členské státy, aby zajistily smysluplnou účast aktérů syrské občanské společnosti před bruselskou konferencí, během ní a po ní;

13.  vítá odhodlání EU k dalšímu poskytování humanitární pomoci sousedním zemím Sýrie, které jsou útočištěm pro miliony uprchlíků; vyzývá nicméně členské státy, aby projevily větší odhodlání ve věci sdílení odpovědnosti, a umožnily tak uprchlíkům, kteří prchají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedících území prostřednictvím přesídlení, programů přijímání uprchlíků z humanitárních důvodů, zjednodušených postupů pro slučování rodin či flexibilnějších pravidel pro vydávání víz;

14.  vyzývá EU a její členské státy, aby přísně respektovaly zásadu nenavracení a aby veřejně vystupovaly proti probíhajícímu nucenému navracení Syřanů, kteří se v současné době nacházejí v zemích sousedících se Sýrií; vyzývá EU a její členské státy, aby výslovně odmítaly jakékoli dohody, v jejichž rámci by Asadův režim přebíral zpět syrské uprchlíky výměnou za pomoc při rekonstrukci;

15.  rozhodně odsuzuje beztrestnost pachatelů závažných trestných činů v Sýrii; domnívá se, že nevyvození odpovědnosti připravuje půdu pro páchání dalších zvěrstev a dále prohlubuje utrpení obětí; proto trvá na tom, že je nutné volat všechny pachatele k odpovědnosti a odškodňovat oběti;

16.  trvá na tom, aby EU podnikala v této oblasti více kroků, včetně přijetí strategie odpovědnosti EU za zvěrstva páchaná v Sýrii, která by odrážela i důležitou úlohu členských států v tomto ohledu, a vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby v této záležitosti hrála aktivnější úlohu;

17.  opakuje svou výzvu EU a členským státům, aby v úzké koordinaci s podobně smýšlejícími zeměmi posoudily možnost vytvoření tribunálu pro válečné zločiny v Sýrii, dokud nebude případ předán Mezinárodnímu trestnímu soudu; vyzývá členské státy, aby poskytovaly veškerou možnou podporu mezinárodnímu nestrannému a nezávislému mechanismu;

18.  naléhavě vyzývá členské státy, aby učinily veškerá nezbytná opatření, která zajistí, aby byli údajní pachatelé pohnáni k odpovědnosti, především uplatněním zásady univerzální jurisdikce a vyšetřováním a stíháním státních příslušníků členských států EU, kteří nesou za hrůzné zločiny v Sýrii odpovědnost; v tomto ohledu vítá úsilí některých členských států, zejména Německa a Švédska, o vyšetřování krutých zločinů spáchaných v Sýrii a o volání pachatelů k odpovědnosti; bere na vědomí důležitou činnost evropské sítě kontaktních bodů, pokud jde o osoby odpovědné za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, a vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku a GŘ pro spravedlnost a spotřebitele, aby podporovaly síť a zahrnuly ji do budoucích snah týkajících se Sýrie v oblasti odpovědnosti;

19.  naléhavě žádá všechny členské státy, aby zajistily plný soulad s rozhodnutím Rady 2013/255/SZBP o restriktivních opatřeních proti Sýrii, zejména pokud jde o zmrazení majetku osob uvedených v seznamu, a o omezeném přístupu osob, které podporují režim v Sýrii, nebo z něj profitují; vyjadřuje znepokojení nad posledními zprávami o porušování tohoto rozhodnutí a připomíná členským státům jejich závazky podle mezinárodního práva, podle něhož musí zajistit zatčení a zadržení osob podezřelých ze spáchání zvěrstev, které jsou přítomny na jejich území; naléhavě žádá členské státy, aby zvážily přijetí dodatečných cílených opatření proti osobám odpovědným za zločiny spáchané ve východní Ghútě;

20.  je šokována množstvím zbraní a munice vyrobené v EU, která byla nalezena v rukou ISIS v Sýrii a v Iráku; bere na vědomí, že Bulharsko a Rumunsko účinně neuplatňuje společný postoj 2008/944/SZBP o vývozu zbraní, pokud jde o transfery, které jsou v rozporu s osvědčeními od konečných uživatelů; vyzývá členské státy, aby v budoucnu odmítaly podobné transfery, zejména do USA a Saúdské Arábie, a vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, zejména Bulharsko a Rumunsko, aby vysvětlily, jaké kroky byly v této záležitosti podniknuty; vyzývá ESVČ, aby se věnovala těm mnoha případům, které byly v nedávné době odhaleny ve zprávě společnosti Conflict Armament Research, a aby prověřila účinnější metody hodnocení rizika v pracovní skupině pro vývoz konvenčních zbraní (COARM) a na příslušných fórech, včetně respektování právního závazku kritéria č. 7 společného postoje Rady 2008/944/SZBP jako součásti nadcházejícího přezkumu tohoto dokumentu; přijímá rozhodnutí o zahájení vyšetřování této záležitosti;

21.  připomíná, že veškerá opatření přijatá v boji proti ISIS a dalším teroristickým skupinám uznávaným RB OSN musí být přísně v souladu s mezinárodním právem; vyzývá členské státy a jejich spojence, zejména Spojené státy americké, aby při své účasti na mezinárodním koaličním úsilí a v rámci své vojenské spolupráce se stranami konfliktu zajistili transparentnost, odpovědnost a důsledné dodržování mezinárodního humanitárního práva a lidskoprávních norem;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, zvláštnímu vyslanci generálního tajemníka pro Sýrii, členům mezinárodní skupiny na podporu Sýrie a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017) 0227.

Poslední aktualizace: 14. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí