Procedūra : 2018/2626(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0142/2018

Pateikti tekstai :

B8-0142/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0090

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 430kWORD 57k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0139/2018
12.3.2018
PE616.087v01-00
 
B8-0142/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Sirijoje (2018/2626(RSP))


Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje (2018/2626(RSP))  
B8‑0142/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2017 m. gegužės 18 d. ES strategiją dėl Sirijos(1),

–  atsižvelgdamas į JT konvencijas dėl žmogaus teisių, kurias pasirašė Sirija,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. Ženevos komunikatą,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2018 m. vasario 24 d. rezoliuciją 2401 ir į 2014 m. vasario 22 d. rezoliuciją 2139,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Sirijos, įskaitant 2017 m. balandžio 3 d. išvadas, kuriomis buvo patvirtinta ES strategija dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė) pareiškimus dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į Nepriklausomo tarptautinės tyrimų komisijos dėl Sirijos, įsteigtos JT žmogaus teisių tarybos (UNHRC), ataskaitas ir UNHRC rezoliucijas dėl Sirijos, įskaitant 2018 m. kovo 5 d. rezoliuciją dėl prastėjančios žmogaus teisių padėties Rytų Gutoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 21 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. A-71/248, kuria įsteigiamas Tarptautinis, nešališkas ir nepriklausomas pagalbos pagal tarptautinę teisę tiriant Sirijos Arabų Respublikoje nuo 2011 m. kovo mėn. įvykdytus pačius sunkiausius nusikaltimus ir vykdant už juos atsakingų asmenų baudžiamąjį persekiojimą mechanizmas (IIIM),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi karas Sirijoje tapo viena didžiausių pastarojo meto laikotarpio humanitarinių krizių ir toliau sukelia pražūtingas pasekmes Sirijos žmonėms; kadangi šis konfliktas, kurį remia ir sunkina išorės subjektai, daro vis didesnį destabilizuojantį poveikį visam regionui ir ne tik;

B.  kadangi nuo konflikto Sirijoje pradžios 2011 m. žuvo daugiau kaip 400 000 gyventojų, daugiausia civilių; kadangi 13,1 mln. žmonių žūtbūt reikalinga humanitarinė pagalba, įskaitant daugiau nei 6 mln. perkeltųjų asmenų ir daugiau nei 2,9 mln. žmonių, esančių nusiaubtose ir sunkiai pasiekiamose teritorijose, įskaitant Palestinos pabėgėlius; kadangi daugiau nei 5 mln. sirų turėjo ieškoti prieglobsčio užsienyje, visų pirma kaimyniniame Libane, Jordanijoje ir Turkijoje;

C.  kadangi pagal tarptautinę teisę kariaujančios šalys yra įpareigotos imtis tinkamų civilių gyventojų ir civilinės infrastruktūros apsaugos priemonių; kadangi visos konflikto šalys ir ypač Sirijos režimas bei jo sąjungininkės Rusija ir Iranas vykdo sunkius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus; kadangi JT Tyrimų komisija dėl Sirijos, JT generalinis sekretorius ir JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras pareiškė, kad Sirijoje padaryta nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų;

D.  kadangi per Sirijos konfliktą padaryti pažeidimai apima neatidėliotiną mirties bausmės vykdymą, kankinimą ir netinkamą elgesį, priverstinį dingimą, masinius ir savavališkus areštus, tikslinius ir nesirinktinai vykdomus išpuolius prieš civilius, kolektyvines bausmes, išpuolius prieš medicinos personalą ir maisto bei vandens tiekimo nutraukimą; kadangi B. al-Assado režimas, kaip pranešama, yra atsakingas už savo kalinimo įstaigose vykdomus masinius pakorimus, kankinimo veiksmus ir žudymus be teismo, taip pat už cheminių išpuolių prieš civilius taikinius naudojimą; kadangi už šiuos nusikaltimus atsakingi asmenys iki šiol nenubausti;

E.  kadangi eskalacijos rizika regione išlieka didelė, be to, vis aktyviau įsitraukia regioniniai veikėjai, įskaitant Turkiją, kuri 2018 m. sausio 20 d. pradėjo karinę agresiją prieš kurdų pajėgas šiaurinėje Afrino provincijoje, ir Izraelį, kuris 2018 m. vasario 7 d. įvykdė oro atakas prieš Sirijos karinius taikinius; kadangi 2018 m. vasario mėn. JAV administracija paskelbė ketinanti neribotą laiką laikyti karius Sirijoje;

F.  kadangi, nors smurto lygos kai kuriose šalies dalyse galėjo sumažėti, tačiau kitus vyksta intensyvios kovos, visų pirma dviejose iš esmės džihadistų kontroliuojamose Rytų Gutos ir Idlibo teritorijose; kadangi B. al-Assado režimas, kurį remia sąjungininkės Rusija ir Iranas, šiose anklavose vykdė plataus masto karinę agresiją ir bombardavimus, nuo kurių žuvo šimtai civilių; kadangi B. al-Assado režimas apkaltino Rytų Guto pajėgas civilių rajonų Damaske apšaudymu; kadangi 400 000 žmonių Rytų Gutoje, kurioje apsiaustis trunka daugiau nei penkerius metus, humanitarinė padėtis per pastarąsias savaites gerokai pablogėjo dėl stipriai padidėjusių nesirenkamų bombardavimų ir tyčinių atakų prieš ligonines ir kitą civilinę infrastruktūrą; kadangi, kaip pranešama, buvo naudojami cheminiai ginklai;

G.  kadangi JT Saugumo Tarybos (JT ST) 2018 m. vasario 24 d. priimta rezoliucija 2401, kurioje reikalaujama, kad visos Sirijos konflikto šalys nedelsiant ne trumpiau kaip 30 dienų iš eilės visoje Sirijoje nutrauktų karo veiksmus, kad būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą ir evakuoti sunkiai sergančius ir sužalotus žmones; kadangi rezoliucijoje patvirtinta, kad karo veiksmų nutraukimas netaikomas karo operacijoms, kurios vykdomos prieš tokias karines grupuotes kaip „Da’esh“, „Al Qaeda“, „Al Nusra“ ir kitos JT ST nurodytos teroristų grupuotės;

H.  kadangi B. al-Assado režimas, turėdamas savo sąjungininkų paramą, akivaizdžiai nepaisė JT ST rezoliucijos 2401 ir pradėjo savo bombardavimus bei toliau kontroliavo teritoriją, kurią, kaip teigia režimas, yra užėmę teroristai; kadangi Rusija vėliau pasiūlė penkių valandų karinių operacijų nutraukimo pauzę, per kurią būtų suteikta humanitarinė pagalba; kadangi pirmasis pagalbos sunkvežimis į Rytų Gutą atvyko 2018 m. kovo 5 d. ir buvo apšaudytas, ir kadangi Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas pranešė, kad Rusija blokavo medicinos atsargų tiekimą; kadangi į spąstus patekusių gyventojų humanitariniai poreikiai yra dramatiškai dideli ir nepatenkinti;

I.  kadangi Ženevoje vykstančios derybos net ir po 2018 m. sausio 25 ir 26 d. Vienoje įvykusio 9-ojo raundo iki šiol nedavė konkrečių rezultatų bandant rasti konflikto sprendimo būdą; kadangi 2017 m. gegužės 4 d. Rusija, Iranas ir Turkija pasiekė susitarimą Kazachstane, kuriuo nustatytos keturios deeskalavimo zonos; kadangi per Sirijos nacionalinio dialogo kongresą, kuris 2018 m. sausio 30 d. įvyko Sočyje, paskelbta apie sukurtą Konstitucinį komitetą, kuriam nepritarė visos šalys;

J.  kadangi ES yra didžiausia humanitarinės pagalbos teikėja Sirijoje ir kaimyninėse šalyse, nes nuo krizės pradžios įsipareigojo skirti daugiau nei 9 mlrd. EUR;

K.  kadangi 2017 m. balandžio 3 d. Taryba priėmė ES strategiją dėl Sirijos, kurioje nustatyti šeši pagrindiniai tikslai: nutraukti karą vykdant tikrą politinį pereinamąjį procesą; skatinti prasmingą ir įtraukų pereinamąjį procesą; patenkinti pažeidžiamiausių Sirijos gyventojų humanitarinius poreikius; skatinti demokratiją, žmogaus teises ir žodžio laisvę stiprinant Sirijos pilietinės visuomenės organizacijas; skatinti atsakomybę už karo nusikaltimus ir teikti paramą siekiant didinti Sirijos gyventojų ir visuomenės atsparumą.

L.  kadangi antrajai ministrų konferencijai paramos Sirijai ir regionui ateityje klausimais, kuri įvyks 2018 m. balandžio 24 ir 24 d. Briuselyje, pirmininkaus Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė ir JT; kadangi konferencijos tikslas –išlaikyti tarptautinės bendruomenės dėmesį Sirijai;

M.  kadangi 2018 m. vasario mėn. JAV vadovaujama pasaulinė koalicija prieš „Da’esh“ ir jos sąjungininkus, kaip pranešta, išlaisvino daugiau nei 98 proc. teritorijos, kurią anksčiau kontroliavo „Da’esh“, taip pat 7,7 mln. irakiečių ir sirų, kurie buvo tapę „Da’esh“ režimo įkaitais; kadangi koalicija pranešė, kad ji 2014 m. rugpjūčio – 2018 m. sausio mėn. įvykdė iš viso 29 070 smūgių; kadangi koalicijos civilių aukų vertinimo grupė pranešė, kad 2017 m. rugsėjo pabaigoje netyčinių civilių aukų buvo 786; kadangi pagal NVO „Airwars“ skaičiavimus tikėtina, kad iki 9 300 civilių mirė per koalicijos vykdomus veiksmus;

N.  kadangi 2018 m. vasario 1d. Nepriklausoma tarptautinė tyrimų komisija dėl Sirijos pranešė, kad šiaurės Rakoje ir al Chasakoje Sirijos demokratinės pajėgos internavo 80 000 viduje perkeltų asmenų, įskaitant moteris ir vaikus, kad patikrintų jų galimus ryšius su IS / „Da’esh“ ir padarė išvadą, kad „daugeliu atvejų nuolatinis šių asmenų internavimas reiškia savavališką laisvės atėmimą ir neteisėtą tūkstančių asmenų sulaikymą“;

O.  kadangi Sirijos nacionalinio saugumo biuro vadovas Ali Mamloukas, kuris yra įtrauktas į ES sankcijų sąrašą, kaip pranešama, Romoje susitiko su Italijos vidaus reikalų ministru ir Informacijos ir išorės saugumo agentūros direktoriumi, taip pažeisdamas 2011 m. gegužės 9 d. Tarybos sprendimą 2011/273/BUSP dėl Sirijai taikomų ribojamųjų priemonių;

P.  kadangi ES finansuojamoje „Conflict Armament Research“ parengtoje 2017 m. gruodžio mėn. ataskaitoje „Islamo valstybės ginklai“ nustatyta, kad Bulgarija ir Rumunija į JAV ir Saudo Arabiją ne kartą eksportavo didelį kiekį ginklų ir amunicijos, ir tam tikrais atvejais perdavė nevalstybinėms grupuotėms Sirijoje ir Irake, taip netiesiogiai pažeisdamos konkrečius su draudimu reeksportuoti susijusius įsipareigojimus; kadangi ataskaitoje nurodyta, kad šie nesankcionuoti perdavimai yra „svarbus IT ginklų ir amunicijos šaltinis“; kadangi šie pakartotiniai ir sisteminiai perdavimai prieštaravo su galutinio naudotojo sertifikate nurodytoms sąlygoms ir kadangi valstybės narės pagal teisiškai privalomos Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP dėl ginklų eksporto septintą kriterijų, ateityje priimdamos sprendimus dėl eksporto licencijavimo, yra įpareigotos atsižvelgti į šiuos įsipareigojimo pažeidimus;

1.  išreiškia savo didelį susirūpinimą dėl pastarosiomis savaitėmis be perstojo stiprėjančio konflikto Sirijoje, įskaitant tolesnį išorės dalyvių įsitraukimą, vidinę fragmentaciją ir brutalius civilių žudymus, be kita ko, Rytų Gutoje ir Afrine;

2.  griežtai smerkia tai, kad nedaroma pažanga ieškant politinio Sirijos konflikto sprendimo būdo; primena, kad nė vienas karinis konflikto sprendimo būdas nėra patikimas, be to, ragina visas šalis visapusiškai laikytis JT ST rezoliucijų, kuriose reikalaujama nedelsiant nutraukti karo veiksmus, panaikinti visas apsiaustis, užtikrinti visapusišką ir netrukdomą humanitarinės pagalbos teikimą visoje šalyje, taip pat ragina visas šalis apsaugoti humanitarinę pagalbą teikiančius darbuotojus; šiuo atžvilgiu pažymi, kad būtina nustatyti JT vadovaujamą ugnies nutraukimo stebėsenos, patikrinimo ir ataskaitų teikimo mechanizmą;

3.  dar kartą ir kuo griežčiausiai smerkia žiaurumus ir plačiai paplitusius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos įvykdė B. al-Assado režimo pajėgos, padedant jo sąjungininkėms, taip pat nevalstybinės ginkluotos grupuotės; ragina visas šalis suteikti nepriklausomiems stebėsenos ekspertams galimybes be jokių sąlygų patekti į visas sulaikymo vietas ir paleisti į laisvę visus sulaikytus vaikus, moteris, vyresnio amžiaus asmenis ir neįgaliuosius;

4.  smerkia Turkijos karių įsiveržimą į šiaurės Siriją, kuriuo pažeidžiama tarptautinė teisė; ragina Turkijos vyriausybę nedelsiant išvesti savo karius ir atlikti konstruktyvų vaidmenį Sirijos konflikte, nes toks vaidmuo atitinka ir Turkijos nacionalinius interesus;

5.  primygtinai reikalauja, kad Rusijos vadovaujamos diplomatinės iniciatyvos neturėtų pakenkti JT pastangoms pasiekti politinį sprendimo būdą; šiomis aplinkybėmis dar kartą patvirtina nuolatinę JT vadovaujamo Ženevos proceso viršenybę ir remia JT specialiojo pasiuntinio Staffano de Misturos pastangas užtikrinti tikrą politinį pereinamąjį laikotarpį laikantis JT ST rezoliucijų; pakartoja, kad, laikantis JT ST rezoliucijos 1325, į konflikto sprendimo procesą svarbu įtraukti moteris; atkakliai tvirtina, kad į derybas dėl Sirijos ateities ir valdymo struktūros svarbu įtraukti Sirijos pilietinę visuomenę ir visas etnines ir religines mažumas;

6.  toliau nerimauja dėl žmogaus teisių gynėjos ir Sacharovo premijos laureatės Razanos Zaitouneh, kurią, kaip pranešama, 2013 m. gruodžio mėn. Dumoje pagrobė ginkluota grupuotė „Jaysh al-Islam“, dingimo; ragina sudaryti ES specialiosios paskirties grupę, kuri koordinuotų ir stiprintų pastangas siekti išsiaiškinti jos buvimo vietą ir užtikrinti, kad ji būtų paleista į laisvę;

7.  išreiškia susirūpinimą dėl į teritorijas grįžtančių gyventojų padėties, įskaitant gyventojus, kurie buvo atsiimti iš IS / „Da’esh“, pvz., Rakoje, kuri yra užteršta sprogstamųjų karinių medžiagų liekanomis; ragina ypatingą dėmesį skirti šiems gyventojams, be kita ko, siekiant stabilizuoti padėtį susijusiose teritorijose ir užkirsti kelią į „Da’esh“ panašaus reiškinio atsiradimui;

8.  ragina valstybes nares teikti praktinę paramą ES strategijos dėl Sirijos, kuria nustatomas patikimas ir išsamus aktyvesnių ES veiksmų konfliktinėse ir pokonfliktinėse stadijose, įgyvendinimui;

9.  ragina, kad Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė užmegztų ryšius su konflikto regioniniais ir vietos subjektais ir bando rasti bendrą pagrindą siekiant taikos, kad būtų pradėtos diskusijos dėl Sirijos ateities;

10.  teigiamai vertina tai, kad ES strategijoje dėl Sirijos akcentuojama parama Sirijos gyventojų atsparumui; pažymi, kad Sirijos pilietinė visuomenė atliks gyvybiškai svarbų vaidmenį atkuriant socialinę sanglaudą ir socialinį kapitalą, skatinant susitaikymą ir teikiant pagrindines paslaugas Sirijoje; ragina ES ir valstybes nares didinti savo paramą stiprinant Sirijos žmonių ir pilietinės visuomenės gebėjimus, įskaitant darbą ir bendradarbiavimą su dalyviais, kurie skatina žmogaus teises, lygybę (įskaitant lyčių lygybę ir mažumų teises), demokratiją ir įgalėjimą, kai įmanoma, tai daryti teritorijose, kurių nekontroliuoja B. al-Assado režimas ir JT ST nurodytos teroristinės grupuotės, taip pat veikti per išeivijoje regione arba Europoje gyvenančius Sirijos pabėgėlius; šiuo atžvilgiu ragina labiau remti taikias ir demokratines Sirijos pilietinės visuomenės organizacijas ir žmogaus teisių gynėjus, įskaitant „Madad“ fondo, priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, ir Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės paramą;

11.  ragina ES ir jos valstybes nares plėsti dabartinio „Madad“ fondo taikymo sritį siekiant sudaryti sąlygas anksčiau teikti gaivinimo ir atsparumo paramą Sirijoje namų ūkių ir bendruomenės lygmeniu; pažymi, kad Sirijos piliečiams turėtų būti leidžiama įvertinti savo gaivinimo prioritetus ir poreikius, ir ragina ES ir jos valstybes nares skirti pakankamai išteklių vietos lygmeniu vykdomoms ir su konkrečiomis aplinkybėmis ir lyčių lygybe susijusioms apklausoms apie gaivinimo poreikius; pažymi, kad tokie vertinimai turėtų būti nepriklausomi nuo Sirijos vyriausybės ir jie turėtų būti užbaigti prieš prasidedant projektams;

12.  nekantriai laukia artėjančios Briuselio konferencijos dėl paramos Sirijos ir viso regiono ateičiai; pažymi, kad per artimiausius metus humanitariniai poreikiai išliks labai dideli ir primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares garantuoti savo ilgalaikį įsipareigojimą patenkinti Sirijos žmonių humanitarinius poreikius ir užtikrinti jų pasirengimą atstatymo veiksmams JT patvirtinus politinį susitarimą; primygtinai ragina ES ir valstybes nares užtikrinti prasmingą Sirijos pilietinės visuomenės veikėjų dalyvavimą prieš Briuselio konferenciją, jos metu ir jai pasibaigus;

13.  teigiamai vertina ES įsipareigojimą toliau teikti humanitarinę pagalbą Sirijos kaimyninėms šalims, kurios priima milijonus pabėgėlių; tačiau ragina valstybes nares parodyti didesnį įsipareigojimą dalijantis naštą ir leisti pabėgėliams, bėgantiems iš Sirijos karo zonų, rasti apsaugą ne tik artimiausiame kaimyniniame regione, vykdant perkėlimą, humanitarinio priėmimo programas, supaprastintą šeimos susijungimo politiką ar lankstesnę vizų išdavimo tvarką;

14.  ragina ES ir jos valstybes nares rodyti pavyzdį griežtai laikantis negrąžinimo principo ir viešai pasisakyti prieš nuolatinį priverstinį šiuo metu Sirijos kaimyninėse šalyse esančių sirų grąžinimą; ragina ES ir jos valstybes nares aiškiai atmesti bet kokius susitarimus, pagal kuriuos B. al-Assado režimas mainais už atstatymo pagalbą susigrąžina Sirijos pabėgėlius;

15.  griežtai smerkia nebaudžiamumą, kuriuo naudojasi už Sirijoje padarytus nusikaltimus atsakingi asmenys; mano, kad atskaitomybės nebuvimas skatina tolesnius žiaurumus ir didina aukų kančias; todėl primygtinai laikosi nuomonės, kad visus nusikaltėlius reikia patraukti atsakomybėn, o aukoms išmokėti reparacijas;

16.  tvirtai mano, kad ES šioje srityje turi imtis daugiau veiksmų, įskaitant ES atsakomybės strategijos už Sirijoje padarytus žiaurius nusikaltimus priėmimą, kurioje taip pat atsispindėtų svarbus valstybių narių vaidmuo šiuo atžvilgiu, ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę šiuo klausimu imtis aktyvių veiksmų;

17.  dar kartą ragina ES ir jos valstybes nares, glaudžiai bendradarbiaujant su panašiai mąstančiomis šalimis, ištirti galimybę sukurti Sirijos karo nusikaltimų teismą, kol Sirijos klausimai galės sėkmingai būti perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui; ragina valstybes nares praplėsti visą būtiną paramą IIIM;

18.  primygtinai ragina visas valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių siekiant patraukti įtariamus nusikaltėlius atsakomybėn, visų pirma taikant visuotinės jurisdikcijos principą ir vykdant tyrimus ES piliečių, atsakingų už Sirijoje padarytus žiaurius nusikaltimus, atžvilgiu ir juos patraukiant baudžiamojon atsakomybėn; šiuo atžvilgiu teigiamai vertina kai kurių valstybių narių, visų pirma Vokietijos ir Švedijos, pastangas tirti Sirijoje padarytus žiaurius nusikaltimus ir patraukti nusikaltėlius atsakomybėn; atkreipia dėmesį į svarbų Europos ryšių palaikymo centrų darbą atsižvelgiant į asmenis, atsakingus už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę ir Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinį direktoratą remti tinklą ir įtraukti jį ateityje vykdant su atsakomybės užtikrinimu Sirijoje susijusią veiklą;

19.  primygtinai ragina visas valstybes nares užtikrinti visapusišką atitiktį Tarybos sprendimui 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, visų pirma įšaldant sąraše nurodytų asmenų turtą ir asmenų, kurie turi naudos iš Sirijos režimo arba jį remia, priėmimo apribojimų; išreiškia susirūpinimą dėl neseniai pateiktų ataskaitų apie šio sprendimo pažeidimus ir primena valstybėms narėms apie jų pareigą pagal tarptautinę teisę užtikrinti, kad būtų areštuoti ir įkalinti jų teritorijoje esantys asmenys, atsakingi už žiaurius nusikaltimus; primygtinai ragina valstybes nares įvertinti galimybę nustatyti papildomas tikslines priemones, kurios būtų taikomos už Rytų Gutoje padarytus nusikaltimus atsakingiems asmenims;

20.  yra šokiruotas dėl ES pagamintų ginklų ir amunicijos, kuri buvo rasta „Da’esh“ Sirijos ir Irako kovotojų rankose, kiekio; pažymi, kad Bulgarija ir Rumunija nesugebėjo veiksmingai taikyti Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP dėl ginklų eksporto, kiek tai susiję su perdavimais, kurie prieštarauja galutinio naudotojo sertifikatams; ragina visas valstybes nares atsisakyti panašių perdavimų ateityje, visų pirma į JAV ir Saudo Arabiją, ir ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares, visų pirma Bulgariją ir Rumuniją, paaiškinti, kokių priemonių buvo imtasi šiam klausimui išspręsti; ragina EIVT nagrinėti įvairius atvejus, kurie buvo atskleisti neseniai paskelbtoje „Conflict Armament Research“ ataskaitoje, ir Konvencinių ginklų eksporto darbo grupėje (COARM) ir susijusiuose forumuose nagrinėti veiksmingesnius diversijos rizikos vertinimo metodus, įskaitant tai, kad Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatyto kriterijaus laikymasis per būsimą šio dokumento peržiūrą turi būti paverstas teisiniu įsipareigojimu; nusprendžia pradėti šio klausimo tyrimą;

21.  primena, kad bet kokios priemonės, kurių imtasi kovojant su „Da’esh“ ir kitomis JT ST pripažintomis teroristų grupuotėmis, turi griežtai atitikti tarptautinę teisę; ragina valstybes nares ir jų sąjungininkes, visų pirma JAV, užtikrinti skaidrumą, atsakomybę ir visapusišką tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės laikymąsi, atsižvelgiant į jų dalyvavimą tarptautinės koalicijos veikloje, taip pat į jų karinį bendradarbiavimą su konflikto šalimis;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, bendram JT ir Arabų Valstybių Lygos specialiajam įgaliotiniui Sirijai, Tarptautinės paramos Sirijai grupės nariams ir visoms su konfliktu Sirijoje susijusioms šalims.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0227.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika