Postup : 2018/2626(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0143/2018

Předložené texty :

B8-0143/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0090

NÁVRH USNESENÍ
PDF 353kWORD 55k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0139/2018
12.3.2018
PE616.089v01-00
 
B8-0143/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP))  
B8‑0143/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Sýrii,

–  s ohledem na strategii EU pro Sýrii, kterou přijala Rada dne 3. dubna 2017,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Sýrie, zejména na rezoluce 2254 (2015) a 2401 (2018),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních EU namířených proti osobám odpovědným za násilné represe v Sýrii, včetně rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2016(1), 20. března 2017(2) a 26. února 2018(3),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1949 a na její dodatkové protokoly,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989 a na její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů z roku 2000,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení,

–  s ohledem na Ottawskou úmluvu z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy ze dne 9. prosince 1948,

–  s ohledem na Ženevské komuniké z června 2012,

–  s ohledem na závěry konference, která se pod názvem „Podpora Sýrie a okolního regionu“ konala v Londýně v únoru 2016,

–  s ohledem na závěry konference, která se pod názvem „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“ konala v Bruselu ve dnech 4. a 5. dubna 2017, a na předchozí konference věnované situaci v Sýrii, které byly uspořádány v Kuvajtu, Berlíně a Helsinkách,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na Memorandum o vytvoření zón deeskalace v Syrské arabské republice, které dne 6. května 2017 podepsaly Írán, Rusko a Turecko,

 

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

 

A.  vzhledem k tomu, že válka již v Sýrii zuří sedmým rokem a že tento konflikt za sebou zanechal více než 400 000 mrtvých, tisíce dalších zraněných či zmrzačených, 13,5 milionu lidí, kteří naléhavě potřebují humanitární pomoc, a pět milionů osob, z nichž se staly uprchlíci žijící v sousedních zemích;

B.  vzhledem k tomu, že do této války byly postupně vtaženy hlavní regionální i globální síly, že tato válka odhalila hluboké rozpory a ohrozila celkovou regionální a mezinárodní bezpečnost;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory řadě snah, vyvíjených i prostřednictvím Organizace spojených národů, se mezinárodnímu společenství dosud nepodařilo nalézt udržitelné mírové řešení, které by tuto válku ukončilo, uspokojivě řešit zoufalou humanitární situaci a osoby, které nesou vinu za útoky proti civilistům, předat spravedlnosti;

D.  vzhledem k tomu, že Rusko je jednou z nejdůležitějších mezinárodních opor syrského prezidenta Bašára al-Asada a přežití režimu má pro ochranu ruských zájmů v této zemi zásadní význam; vzhledem k tomu, že Rusko vetovalo v Radě bezpečnosti OSN řadu rezolucí kritizujících prezidenta al-Asada a navzdory mezinárodnímu odsouzení nadále poskytuje syrskému režimu vojenskou podporu;

E.  vzhledem k tomu, že dne 24. února 2018 Rada bezpečnosti OSN jednomyslně přijala usnesení č. 2401, ve kterém žádá, aby všechny strany konfliktu alespoň na dobu 30 po sobě následujících dní zastavily boje a umožnily dodávky humanitární pomoci a lékařskou evakuaci těžce nemocných a zraněných osob, které se nacházejí oblasti východní Ghúty nedaleko Damašku; vzhledem k tomu, že i během této přestávky pokračují vzdušné údery a ostřelování;

F.  vzhledem k tomu, že od zesílení útoků ve východní Ghútě, k němuž došlo minulý měsíc, bylo zabito nejméně 541 osob; vzhledem k tomu, že podle zpráv se v této oblasti, od roku 2013 obléhané syrskou vládou, nachází přibližně 393 000 civilistů, kteří odtud nemohou pryč; vzhledem k tomu, že podle zpráv je region bombardován barelovými bombami a granáty a že několik nemocnic bylo vyřazeno z provozu;

G.  vzhledem k tomu, že syrská vláda popírá, že by cílem útoky byli civilisté, a tvrdí, že se snaží osvobodit východní Ghútu od „teroristů“;

H.  vzhledem k tomu, že od listopadu 2017 sevřela východní Ghútu v ještě pevnějším obležení, čehož důsledkem jsou nedostatečné dodávky potravin a stav akutní podvýživy u přibližně 12 % dětí ve věku do pěti let, které se z této oblasti nemohou dostat; vzhledem k tomu, že v oblasti je akutní nedostatek lékařského materiálu, takže lékaři jsou nuceni ošetřovat těžce zraněné pacienty bez použití celkových anestetik, nitrožilních antibiotik, krevních sáčků a sterilních obvazů; vzhledem k tomu, že humanitární organizace podle svých vyjádření potřebují mít jistotu, že vyhlášené příměří skutečně platí, protože jedině pak mohou do oblasti vyslat humanitární pracovníky a vozy s nákladem;

I.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 neumožnil syrský režim poskytnutí humanitární pomoci odhadovanému počtu 275 000 civilistů ve východním Aleppu, a nepřijal tak potřebná opatření, aby chránil jejich základní lidské právo na život;

I.  vzhledem k tomu, že oblasti obydlené civilním obyvatelstvem jsou bez rozlišování ostřelovány i ozbrojenými opozičními skupinami, včetně Islámského státu / Dá’iš, které používají civilistů jako živých štítů, a že oblasti, kde se nacházejí převážně civilisté, jsou dlouhodobě obléhány, což omezuje přístup k humanitární a lékařské pomoci;

J.  vzhledem k tomu, že Sýrie je signatářem Úmluvy o chemických zbraních a že arzenál svých deklarovaných chemických zbraní podle svého prohlášení zničila v roce 2013, kdy byly v důsledku útoku nervově paralytickým plynem sarinem zabity stovky lidí na povstalci ovládaných předměstích Damašku; vzhledem k tomu, že syrský režim je obviňován z toho, že zakázané chemické zbraně použil v občanské válce od roku 2013 opakovaně; vzhledem k tomu, že podle nové zprávy OSN posílá do Sýrie vybavení, které lze použít k výrobě chemických zbraní;

K.  vzhledem k tomu, že počet případů mučení, hromadného zatýkání a plošného ničení obydlených oblastí v posledních sedmi letech dramaticky vzrostl, velký počet Syřanů byl vysídlen a mnozí byli donuceni přestěhovat se dále od tolik potřebné humanitární pomoci;

L.  vzhledem k tomu, že pro tento konflikt neexistuje žádné vojenské řešení a nelze uzavřít žádnou smysluplnou ani úspěšnou mírovou dohodu, jež by umožnily, aby syrský prezident Bašár al-Asad zůstal u moci;

M.  vzhledem k tomu, že Římský statut Mezinárodního trestního soudu, který podepsaly a ratifikovaly všechny členské státy EU, uvádí, že nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek, k nimž patří zejména genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, nesmí zůstat nepotrestány;

N.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodních humanitárních a lidskoprávních právních předpisů je zakázáno zaměřovat se na osoby nebo skupiny na základě jejich náboženské nebo etnické identity a útočit na civilisty, kteří se neúčastní bojů, a na osoby poskytující humanitární pomoc těm, kdo uvízli v oblastech konfliktu; vzhledem k tomu, že takové útoky mohou představovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti;

O.  vzhledem k tomu, že syrské bezpečnostní složky zatkly a stále zadržují desetitisíce osob včetně mírových aktivistů, humanitárních pracovníků, právníků a novinářů, přičemž mnoho osob vynuceně zmizelo, je mučeno nebo vystaveno nějakému jinému způsobu špatného zacházení a mnoho z nich v důsledku ve vazebních zařízeních umírá;

P.  vzhledem k tomu, že Sýrie byla v roce 2011 zbavena členství v Lize arabských států, protože nezastavila krveprolití v zemi;

1.  bezvýhradně odsuzuje nerozlišující útoky syrských vládních sil a jejich spojenců včetně Ruska na civilisty a infrastrukturu, prováděné mimo jiné formou leteckého bombardování, dělostřeleckých útoků, shazování sudových bomb, používání kazetové munice a chemických a jiných mezinárodně zakázaných zbraní;

2.  vyjadřuje politování nad skutečností, že v Sýrii bylo v důsledku náletů, ostřelování a dalších vojenských operací během sedm let trvajícího konfliktu více než 400 000 osob zabito a tisíce dalších zraněno, že miliony osob byly vysídleny a že v důsledku dlouhodobých obléhání hustě obydlených oblastí je civilistům znemožňován přístup k potravinám, vodě, hygienických zařízením a zdravotní péči;

3.  je přesvědčen, že záměrné útoky proti civilistům, organizované využívání mučení a sexuálního násilí, zabraňování v přístupu k humanitární pomoci a používání zápalných i jiných střel proti civilním cílům a civilní infrastruktuře představuje válečné zločiny;

4.  požaduje, aby bombardování a nerozlišující útoky namířené proti civilnímu obyvatelstvu, humanitárním pracovníkům a lékařským zařízením v Sýrii byly s okamžitou platností ukončeny, a aby tak byla umožněna evakuace osob, které nejnaléhavěji potřebují lékařskou pomoc, z východní Ghúty a dalších obléhaných oblastí, jako je Jarmúk, Fúa a Kafráia; trvá na tom, aby všechny strany přestaly bránit civilnímu obyvatelstvo v přístupu k základním potravinám a lékům, neboť takové jednání v rozporu s mezinárodním právem;

5.  připomíná všem stranám konfliktu, že nemocnice a zdravotnický personál jsou pod výslovnou ochranou mezinárodního humanitárního práva a že úmyslné útoky na civilisty a civilní infrastrukturu jsou válečným zločinem;

6.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že se ani přes opakované regionální a mezinárodní snahy nepodařilo válku ukončit, a naléhavě vyzývá k další intenzivní celosvětové spolupráci, která povede k dosažení trvalého mírové řešení konfliktu;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že Rusko vetovalo řadu rezolucí Rady bezpečnosti OSN, které byly vedeny snahou o ukončení syrského konfliktu, a nad tím, že Rusko podporuje Asadův režim, který nese hlavní díl odpovědnosti za nerozlišující útoky na civilisty a civilní infrastrukturu;

8.  vyzývá zejména Rusko a Írán, aby využily svého vlivu a přesvědčily prezidenta Bašára al-Asada a další strany konfliktu, aby ukončily své vojenské operace a bezodkladně se zapojily do mírového procesu pod vedením OSN;

9.  odmítá jakoukoli roli prezidenta Bašára al-Asada v Sýrii po ukončení konfliktu;

10.  podporuje stíhání osob, které jsou obviněny z nerozlišujících útoků na civilní obyvatelstvo, ze svévolného zastavení humanitární pomoci k smrti vyhladovělým obyvatelům, z použití chemických zbraní proti nevinnému obyvatelstvu a z organizování mučení a sexuálního násilí, Mezinárodním trestním soudem a zavazuje se pokračovat v úsilí o zodpovědnost v Sýrii;

11.  podporuje rezoluci č. 71/248 Valného shromáždění OSN, která byla přijata v prosinci 2016 a která požaduje, aby byl zaveden nový mechanismus, jenž napomůže vyšetřování a stíhání osob, které jsou v Sýrii odpovědny za zločiny považované podle mezinárodního práva za nejzávažnější; podporuje rovněž rezoluce Rady OSN pro lidská práva, které vyzývají k vytvoření panelu na vysoké úrovni, který se bude zabývat případy svévolného zadržování osob a vynuceného mizení;

12.  podporuje i nadále jednotu, svrchovanost, územní celistvost a nezávislost Sýrie;

13.  plně podporuje práci zvláštního vyslance OSN pro Sýrii Staffana de Mistury, který usiluje o dosažení mezinárodní dohody o udržitelném mírovém řešení;

14.  vyjadřuje politování nad tím, že Liga arabských států není schopna využít svého vlivu na jednotlivé strany syrského konfliktu a umožnit tak dosažení jeho trvalého a mírového řešení;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky, vládám a parlamentům zemí sousedících se Sýrií a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 305I, 14.11.2016, s. 4.

(2)

Úř. věst. L 75, 21.3.2017, s. 24.

(3)

Úř. věst. L 54I, 26.2.2018, s. 8.

Poslední aktualizace: 14. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí