Postup : 2018/2626(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0144/2018

Předložené texty :

B8-0144/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0090

NÁVRH USNESENÍ
PDF 298kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0139/2018
12.3.2018
PE616.090v01-00
 
B8-0144/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Sýrii  (2018/2626(RSP))


Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP))  
B8-0144/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 18. května 2017 o strategii EU pro Sýrii(1),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1949,

  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zejména na prohlášení ze dne 23. února 2018 o masakru ve východním předměstí Ghúta, a na její vyjádření při příjezdu na zasedání Rady pro zahraniční věci, které se konalo dne 26. února 2018,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Mogheriniové a komisaře Stylianidese ze dne 20. února 2018 o humanitární situaci ve východní Ghútě a v syrské provincii Idlib a jejich společné prohlášení ze dne 6. března 2018 o situaci ve východní Ghútě a v jiných částech Sýrie,

–  ohledem na rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních EU proti Sýrii(2) a na závěry Rady ze dne 26. února 2018 ohledně rozšíření sankčního seznamu o jména dalších dvou ministrů,

  s ohledem na společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě ze dne 14. března 2017 s názvem „Základní prvky strategie EU pro Sýrii“ (JOIN(2017)0011) a na závěry Rady o Sýrii ze dne 3. dubna 2017, které společně vytvářejí novou strategii EU pro Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedajících, které zaznělo dne 5. dubna 2017 na konferenci s názvem „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna o situaci v Sýrii adresovaná Radě pro lidská práva v Ženevě, zejména na prohlášení ze dnů 26. února 2018 a 2. března 2018, a na jeho informace o aktuální činnosti jeho úřadu a nejnovějším vývoji stavu lidských práv, které ústně poskytl dne 7. března 2018,

–  s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, zejména na rezoluci 2401 (2018) o třicetidenním příměří v Sýrii pro dodávky humanitární pomoci,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 5. března 2018 o zhoršujícím se stavu lidských práv ve východní Ghútě,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A-71/248 ze dne 21. prosince 2016 o mezinárodním, nestranném a nezávislém mechanismu na pomoc při vyšetřování a stíhání osob odpovědných v souladu s mezinárodním právem za nejvážnější zločiny spáchané v Syrské arabské republice od března 2011,

–  s ohledem na Římský statut a zakládající dokumenty Mezinárodního soudního dvora a na tribunály ad hoc, včetně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a Zvláštního tribunálu pro Libanon,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

 

A.  vzhledem k tomu, že Sýrie prochází humanitární katastrofou nesmírných rozměrů a že se situace vzhledem k pokračujícímu násilí a útokům zhoršuje; vzhledem k tomu, že 13 milionů lidí podle evidence potřebuje nějakou formu humanitární pomoci, z toho 6 milionů dětí; vzhledem k tomu, že 6,1 milionu osob je vnitřně vysídleno a více než 5 milionů je v sousedních zemích zaregistrováno jako syrští uprchlíci; vzhledem k tomu, že syrský konflikt si zatím mezi místním obyvatelstvem vyžádal 400 000 obětí na životech;

B.  vzhledem k tomu, že 3 miliony civilistů žijí v obléhaných oblastech (přičemž nejvíce civilních obětí je od roku 2017 hlášeno z měst Rakká a Dajr az-Zaur); vzhledem k tomu, že v severovýchodní Sýrii jsou cílem útoků zdravotnické a civilní infrastruktury, takže 300 000 civilistů muselo uprchnout do provincie Idlib;

C.  vzhledem k tomu, že EU se svými členskými státy od vypuknutí války uvolnila na řešení syrské krize jak v Sýrii, tak i v sousedním regionu více než 10,4 miliardy EUR, a stala se tak největším dárcem; vzhledem k tomu, že EU významným způsobem podporuje také sousední země, které uprchlíkům poskytují útočiště a kterým za to vyslovuje hluboké uznání;

D.  vzhledem, k tomu, že boje v Sýrii neutuchají a že syrský režim za podpory Ruska a Íránu pokračuje ve vedení vojenské ofenzívy a v bombardování vlastního obyvatelstva v provinciích východní Ghúta a Idlib, které již desítky civilistů zaplatily životem; vzhledem k tomu, že humanitární situace v Sýrii, zejména ve východní Ghútě, opakovaně vyvolává mimořádné znepokojení, protože tamní podmínky se v uplynulých týdnech výrazně zhoršily a protože jsou vedeny útoky na konvoje převážející pomoc, které se tak nemohou dostat k potřebným lidem; vzhledem k tomu, že je všeobecně známo a doloženo, že ve východní Ghútě jsou přítomné různé teroristické skupiny, jako je např. Džabhat an-Nusra, která je napojena na al-Káidu; vzhledem k tomu, že tyto útoky a válečná taktika, která spočívá v obléhání obydlených oblastí s cílem vyhladovět civilisty, představují jasné porušení mezinárodního humanitárního práva;

E.  vzhledem k tomu, že mnoho obléhaných oblastí bylo dříve označeno za bezpečné zóny pro nuceně vysídlené osoby, které musely uprchnout z jiných syrských provincií;

F.  vzhledem k tomu, že násilnosti páchané během syrského konfliktu Assadovým režimem, jeho spojenci a teroristickými skupinami zahrnují cílené, plošné a chemické útoky na civilisty, mimosoudní zabíjení, mučení a špatné zacházení, násilná zmizení, hromadné a svévolné zatýkání, kolektivní tresty, útoky na zdravotnické pracovníky a odpírání potravin, vody a lékařské pomoci;

G.  vzhledem k tomu, že od 20. ledna 2018, kdy Turecko zahájilo operaci Olivová ratolest proti kurdským Lidovým obranným jednotkám (YPG) a Ženským lidovým jednotkám (YPJ) v kurdském Afrínu, který leží severozápadně od provincie Aleppo, byly desetitisíce lidí vysídleny a humanitární situace se začala rychle zhoršovat; vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace zdokumentovaly válečné zločiny, kterých se dopouští turecká armáda a letectvo, závažná porušování mezinárodního humanitárního práva a Ženevských úmluv; vzhledem k tomu, že proti tisícům civilistů je vedeno plošné bombardování a že turecké jednotky a jejich spojenci, syrské islamistické ozbrojené skupiny, údajně používají nekonvenční zbraně;

H.  vzhledem k tomu, že ISIS/Dá‘iš a jiné džihádistické skupiny páchají obrovská zvěrstva, včetně brutálních poprav a sexuálního násilí, únosů, mučení, nucených konverzí a zotročování žen a dívek, a vážně porušují mezinárodní právo; vzhledem k tomu, že pro teroristické útoky jsou verbovány a využívány děti; vzhledem k vážným obavám z toho, že v oblastech kontrolovaných teroristy jsou civilisté používáni jako lidské štíty; vzhledem k tomu, že tyto zločiny obnášejí i válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu;

I.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN konečně přijala rezoluci 2401 o situaci v Sýrii, v níž požaduje okamžité zastavení bojů na jeden měsíc, aby byl zajištěn přístup pro urgentní humanitární pomoc a aby bylo možné evakuovat nemocné a raněné; vzhledem k tomu, že Rusko v posledních letech vetovalo 11 rezolucí Rady bezpečnosti OSN a aktivně se podílelo na zmírnění formulací v rezolucích;

J.  vzhledem k tomu, že syrský režim, ani ruské a íránské ozbrojené síly nedodržovaly příměří ve východní Ghútě vyhlášené rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2401, a to navzdory opakovaným výzvám předsedy Rady bezpečnosti OSN a dalších jejích členů, generálního tajemníka OSN a dalších mezinárodních aktérů včetně EU; vzhledem k tomu, že armáda na několika frontách postoupila a že během útoků z východní strany enklávy převzala kontrolu nad vesnicemi a zemědělskými usedlostmi; vzhledem k tomu, že armáda zneužívá „osvobození“ regionu jako záminky k útokům na civilisty;

K.  vzhledem k tomu, že syrský režim a jeho spojenci již pět let obléhají východní Ghútu, kde jsou civilisté terčem bombardování, ostřelování a chemických útoků, a že podle zpráv stovky lidí v této oblasti zemřely na otravu toxickými plyny; vzhledem k tomu, že obyvatelé východní Ghúty jsou v důsledku blokády zcela odříznuti od veškeré pomoci a že pouze 14. února 2018 dorazil jediný konvoj s pomocí jen pro 7 200 osob, zatímco zde žije 400 000 lidí; vzhledem k tomu, že absolutní prioritou je nyní humanitární pomoc a že toto úsilí přineslo jeden malý pozitivní výsledek, když se konvoji OSN konečně podařilo 5. března vstoupit do Dúmy, kde poskytl 27 000 strádajících osob potraviny a zdravotnický materiál;

L.  vzhledem k tomu, že taková pomoc má jen velmi malou šanci dostat se ke všem potřebným v Ghútě, protože většina jejích obyvatel hledá úkryt pod zemí a má jen omezený, nebo vůbec žádný přístup k základním komoditám, vodě a sanitárním zařízením; vzhledem k tomu, že Assadův režim a jeho spojenci aktivně v celé Sýrii blokují dodávky a zajišťování důležitých zdravotnických, potravinových a humanitárních zásob Organizací spojených národů, Evropskou unií, nevládními organizacemi a místními subjekty;

M.  vzhledem k tomu, že další zprávy o situaci ve východní Ghútě naznačují, že v posledních týdnech jsou neustále a úmyslně vedeny letecké útoky na nemocnice, školy a tržiště, tj. na místa, která v první řadě navštěvují nevinní civilisté; vzhledem k tomu, že tým zvláštního vyslance uvedl, že mezi 18. a 22. únorem 2018 bylo napadeno celkem 14 nemocnic, tři zdravotnická střediska a dvě ambulance; vzhledem k tomu, že jen několik dnů poté, 25. února, se ve zprávách o Šifúníje uvádělo, že několik civilistů včetně dětí trpí respiračními problémy, protože byli vystaveni kontaktu s jedovatými látkami; vzhledem k tomu, že dne 20. března se má na půdě Rady bezpečnosti OSN uskutečnit interaktivní dialog s generálním ředitelem Organizace pro zákaz chemických zbraní a náměstkyní generálního tajemníka OSN Izumi Nakamitsuovou;

N.  vzhledem k tomu, že Assadův režim používá taktiky nuceného přesídlení s cílem změnit náboženské a demografické složení měst a regionů; vzhledem k tomu, že taková taktika byla použita např. v městech Dárajá, Mu'adamíjat aš-Šám v blízkosti Damašku a ve čtvrti al-Wa'r ve městě Homs;

O.  vzhledem k tomu, dne 26. února 2018 přidala EU na svůj sankční seznam syrského ministra informací a ministra průmyslu kvůli rostoucímu počtu případů porušování lidských práv v Sýrii; vzhledem k tomu, že ředitel syrského Národního bezpečnostního úřadu Ali Mamlouk, který je na sankčním seznamu EU, se údajně v Římě setkal s italským ministrem vnitra a ředitelem italské Agentury pro informace a vnější bezpečnost, a že toto setkání bylo zjevným porušením rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP;

P.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2017 navrhlo Spojené království v rámci skupiny G7, aby na Rusko byly v návaznosti na smrtelný chemický útok v Chán Šajchúnu uvaleny další sankce; vzhledem k tomu, že tento návrh vetovala Itálie;

Q.  vzhledem k tomu, že je povinností mezinárodního společenství a jednotlivých států pohnat k odpovědnosti osoby, které v průběhu syrského konfliktu porušovaly mezinárodní lidskoprávní normy a humanitární právo, mimo jiné tím, že mezinárodní společenství a jednotlivé státy vedle vnitrostátního práva uplatní princip univerzální jurisdikce; vzhledem k tomu, že to lze učinit buď na základě stávajících vnitrostátních a mezinárodních opravných prostředků, včetně vnitrostátních soudů a mezinárodních tribunálů, nebo v rámci případných mezinárodních trestních tribunálů ad hoc; vzhledem k tomu, že kromě této osobní odpovědnosti za trestné činy mohou být za určitých podmínek stíhány rovněž státy za porušení povinností vyplývajících z mezinárodních smluv a úmluv, které přísluší do jurisdikce Mezinárodního soudního dvora včetně Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984 a Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948;

R.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství neposkytlo demokratické a sekulární opozici dostatečnou podporu; vzhledem k tomu, že v současné situaci je demokratická a sekulární opozice oslabena a civilisté jsou uvězněni mezi džihádistickými teroristy a islámskými fundamentalisty na jedné straně a podporovateli Assadova režimu na straně druhé;

S.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně prohlásila, že syrský konflikt nelze vyřešit vojenskou cestou a že nepřijatelné utrpení syrského lidu může ukončit pouze inkluzivní transformace pod syrským vedením a pod záštitou OSN; vzhledem k tomu, že válku v Sýrii v praxi určují vojenské operace, které vedly k tomu, že podmínky na zemi diktují vnější aktéři, mimo jiné i Rusko, Írán a Turecko; vzhledem k tomu, že jednání, jejichž hlavním centrem je Ženeva, nepřinesla zatím ani po 9. kole uspořádaném ve dnech 25. a 26. ledna 2018 ve Vídni konkrétní pokrok při hledání mírového řešení krize v Sýrii; vzhledem k tomu, že dne 4. května 2017 uzavřely Rusko, Írán a Turecko v Kazachstánu dohodu o zřízení čtyř „deeskalačních“ zón, jež garanti nerespektují, ani nechrání; vzhledem k tomu, že na kongresu věnovaném syrskému národnímu dialogu, který se konal dne 30. ledna 2018 v Soči, bylo ohlášeno zřízení ústavního výboru, který nebyl přijat všemi stranami;

T.  vzhledem k tomu, že druhé ministerské konferenci na téma „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“, která proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2018, bude předsedat místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie společně s OSN; vzhledem k tomu, že stejně jako loni bude cílem konference udržet Sýrii v centru pozornosti mezinárodního společenství, a to projednáním všech kritických aspektů spjatých s krizí (humanitárního, finančního i politického) uvnitř země i v rámci regionu (v Libanonu, Jordánsku a Turecku); vzhledem k tomu, že podpora a závazky mezinárodního společenství jsou i nadále nezbytné pro dosažení mírové budoucnosti v Sýrii a v regionu;

U.  vzhledem k tomu, že úsilí EU o poskytování humanitární pomoci a plánování budoucnosti Sýrie je chvályhodné; vzhledem k tomu, že by EU neměla nikdy poskytnout bezpodmínečnou pomoc při rekonstrukci Sýrii, kterou vede a ovládá Assad a jeho spojenci Rusko a Írán; vzhledem k tomu, že Assadovi, Putinovu Rusku a Íránu nemůže být dovoleno, aby unikli před ekonomickými dopady svých vojenských zásahů; vzhledem k tomu, že veškeré závazky přijaté při obnově musí směřovat k zajištění míru a odpovědnosti;

V.  vzhledem k tomu, že obnova Sýrie by měla být založena na přístupu zdola nahoru a úspěšném posilování postavení místních subjektů, čímž by byly vyloučeny známé teroristické skupiny;

1.  ostře odsuzuje prudce se zhoršující situaci v Sýrii, která je přímým výsledkem probíhající ofenzívy a kroků syrského režimu a jeho spojenců Ruska a Íránu a v jejímž důsledku již více než 400 000 osob zemřelo, 6,1 milionu obyvatel bylo v rámci Sýrie vysídleno a 5 milionů občanů ze Sýrie uprchlo; vyjadřuje vážné obavy ze spirály násilí, jež se roztočila v mnohých částech země, například ve východní Ghútě, Afrínu a Idlibu;

2.  co nejostřeji odsuzuje násilí, které pokračuje ve východní Ghútě navzdory jednomyslnému přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2401, a naléhavě žádá všechny strany a zejména Assadův režim, Rusko a Írán, aby tuto rezoluci plně a okamžitě uplatňovaly a respektovaly; připomíná režimům vládnoucím v Sýrii, Rusku a Íránu, že podle mezinárodního práva nesou odpovědnost za hanebné trestné činy, kterých se i nadále dopouštějí v Sýrii, a že pachatelé těchto trestných činů, ať už jsou to státy či jednotlivci, budou pohnáni k odpovědnosti; vyjadřuje politování nad tím, že Rusko vetovalo všechny rezoluci Rady bezpečnosti OSN odsuzující útoky a vyzývající k vyšetřování;

3.  vítá skutečnost, že humanitárnímu konvoji OSN se dne 5. března 2018 podařilo poprvé za čtyři měsíce dorazit do Dúmy ve východní Ghútě, ale zdůrazňuje, že tak sporadický a omezený přísun pomoci nestačí; vyzývá syrský režim a jeho spojence, aby násilí ve východní Ghútě i v jiných částech Sýrie okamžitě zastavili, aby ukončili obléhání a skoncovali s úmyslně přemrštěným, nepřiměřeným a nahodilým bombardováním a chemickými útoky na civilisty, a to i na děti, konvoje převážející evakuované obyvatelstvo a humanitární a zdravotnické pracovníky a na civilní infrastrukturu, jako jsou školy a nemocnice;

4.  plně podporuje výzvu uvedenou v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2401, která všechny strany konfliktu vybízí, aby okamžitě zastavily boje nejméně na 30 po sobě následujících dnů; opakovaně vyzývá všechny strany, zejména syrské orgány, aby nesly odpovědnost za ochranu syrského obyvatelstva a okamžitě v Sýrii zastavily všechny útoky na civilisty; vyzývá garanty příměří v deeskalačních zónách, aby plnili své úkoly až do konce, a zajistili tak ukončení násilí a trestných činů a umožnili a zaručili neomezený přístup do těchto zón;

5.  znovu a co nejostřeji odsuzuje zvěrstva a rozsáhlé porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, k nimž během konfliktu dochází, zejména kroky jednotek Assadova režimu, včetně těch, jež podporují jeho spojenci Rusko a Írán, jakož i kroky Turecka a nestátních ozbrojených skupin, zejména ISIS/Dá‘iš a Džabhat Fatah aš-Šám; zdůrazňuje svůj postoj, podle něhož musí být všichni, kdo jsou odpovědní za porušování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv, pohnáni k odpovědnosti; připomíná, že v souladu se zásadou univerzální jurisdikce může vnitrostátní soud stíhat jednotlivce za jakékoli závažné trestné činy, jež jsou v rozporu s mezinárodním právem; vítá kroky, které na základě této zásady podniklo několik členských států, a vybízí všechny ostatní členské státy, aby učinily totéž; dále vítá iniciativy členských států, které usilují o pohnání jednotlivců k odpovědnosti na základě svých vnitrostátních právních předpisů; vybízí všechny členské státy, aby na závažná porušení mezinárodního práva pohlížely v rámci svých vnitrostátních právních předpisů jako na trestné činy; vyzývá členské státy, aby syrský stát postavily před Mezinárodní soudní dvůr za porušování úmluvy proti mučení, kterou Sýrie podepsala, s cílem stanovit odpovědnost státu jakožto nepřímý prostředek pro pozdější soudní rozhodnutí o individuální trestní odpovědnosti; odsuzuje neustálé blokování úsilí o to, aby situaci v Sýrii řešil Mezinárodní trestní soud; opakuje svou výzvu EU a členským státům, aby v úzké koordinaci s podobně smýšlejícími zeměmi posoudily možnost vytvoření tribunálu pro válečné zločiny v Sýrii;

6.  je nadále přesvědčen, že v Sýrii není možné dosáhnout účinného řešení konfliktu ani trvalého míru, aniž by byla vyvozena odpovědnost za spáchané zločiny; podporuje nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisi, kterou zřídilo OSN, při jejích komplexních a nezávislých vyšetřováních násilných činů spáchaných v Sýrii, včetně použití chemických zbraní; vítá vytvoření mezinárodního, nestranného a nezávislého mechanismu na pomoc při vyšetřování a stíhání osob, jež jsou podle mezinárodního práva odpovědny za nejvážnější zločiny spáchané v Syrské arabské republice od března 2011; lituje toho, že tento mechanismus stále není plně financován; vyzývá členské státy, aby splnily své přísliby v tomto ohledu; domnívá se, že rovněž přímý příspěvek EU k tomuto mechanismu by měl být vyšší;

7.  zdůrazňuje zásadní úlohu nevládních organizací a místních i mezinárodních organizací občanské společnosti při zajišťování důkazů, mimo jiné i digitálními prostředky, o válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a jiných porušeních zákonů, včetně ničení kulturního dědictví; vyzývá EU, aby takové organizace aktivně vyhledávala a náležitě financovala;

8.  oceňuje práci humanitárních pracovníků, kteří se snaží poskytovat velmi potřebnou pomoc, potraviny, vodu a léky osobám, které uvízly v oblasti konfliktu, a opětovně naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby zajistily bezpečný a neomezený přístup humanitárních agentur k těmto civilistům zasaženým válkou; odsuzuje různé případy sexuálního zneužití a pochybení, k nimž došlo v mezinárodních humanitárních organizacích, včetně sexuálního vykořisťování syrských uprchlíků osobami, jež poskytovaly pomoc pod záštitou OSN a dobře známých mezinárodních organizací;

9.  opětovně zdůrazňuje nadřazenost ženevského procesu vedeného OSN a podporuje úsilí, jež vyvíjí zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura v zájmu skutečného a inkluzivního politického přechodu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2254, který vyjednaly všechny syrské strany za podpory hlavních mezinárodních a regionálních aktérů; zdůrazňuje, že důležité je najít politické řešení konfliktu;

10.  vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby vynaložila veškeré úsilí na oživení mírových rozhovorů zprostředkovaných OSN a požadovala aktivnější roli v těchto jednáních a využila při tom finanční kapacity EU a ochotu vynaložit značné zdroje na obnovu Sýrie; naléhavě vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby počínaje druhou bruselskou konferencí, jež se bude konat v Bruselu ve dnech 24. a 25. dubna 2018, do svého úsilí o budoucnost syrského lidu více zapojovala syrskou občanskou společnost a ty, kteří chtějí demokratickou, pluralitní a inkluzivní Sýrii, a aby tyto strany aktivně podporovala; vybízí místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby spolupracovala se syrským lidem na rozvoji lokalizovaných strategií obnovy pro různé regiony v Sýrii; zdůrazňuje, že by EU měla zvážit všechny dostupné možnosti spolupráce se svými mezinárodními partnery, včetně shazování pomoci z letadel a zřízení bezletových zón;

11.  vítá druhou bruselskou konferenci, která se bude konat pod záštitou EU a bude usilovat o to, aby mezinárodní společenství vyjádřilo, a to i prakticky, plnou politickou a hospodářskou podporu ženevskému procesu ve prospěch Syřanů v nouzi a zemí, v nichž pobývají syrští uprchlíci; varuje před zahájením jakýchkoli pokusů o obnovu před uzavřením politické dohody, kterou vyjedná OSN a na níž se budou podílet všechny strany; vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby do této konference více zapojila organizace občanské společnosti;

12.  zdůrazňuje, že je mimořádně důležité chránit děti, předně usilovat o jejich přístup ke vzdělání, a to i v případě dětských uprchlíků žijících v sousedních zemí, a podporovat psychologickou rehabilitaci těchto traumatizovaných dětí; vyzývá mezinárodní společenství, aby dostálo svým nesplněným závazkům týkajícím se humanitární podpory v Sýrii a sousedních zemích;

13.  vyzývá členské státy, aby projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům, kteří utíkají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programů přesidlování a přijímání uprchlíků z humanitárních důvodů, a zavedly toto sdílení do praxe; je znepokojen nevraživostí vůči uprchlíkům, jež narůstá v zemích sousedících se Sýrií; opakuje, že žádný uprchlík by neměl být vrácen do Sýrie proti své vůli nebo na základě účelových dohod s válčícími frakcemi;

14.  vítá poslední přezkum restriktivních opatření EU vůči Sýrii, na jehož základě byli na seznam cílových osob zařazeni dva další jednotlivci, kteří nesou společnou odpovědnost za represe proti civilnímu obyvatelstvu v této zemi; vyjadřuje své znepokojení nad údajnou nedávnou návštěvou ředitele syrského národního bezpečnostního úřadu v Římě za účelem takzvaných bezpečnostních rozhovorů s italským ministrem vnitra a ředitelem italské Agentury pro informace a vnější bezpečnost, která se uskutečnila zjevně v rozporu se sankčním seznamem EU; vyzývá italské orgány a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby tuto návštěvu co nejostřeji odsoudily; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zahájila vyšetřování okolností vzniku této situace; vyzývá všechny členské státy, aby dodržovaly rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP; požaduje, aby proti Rusku a Íránu byly v návaznosti na jejich cílené a úmyslné zásahy proti civilnímu obyvatelstvu ve východní Ghútě a v ostatních částech Sýrie zavedeny další sankce;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů, členům mezinárodní skupiny na podporu Sýrie a všem stranám zapojeným do konfliktu a aby zajistil překlad tohoto textu do arabštiny.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0227.

(2)

Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 11.

Poslední aktualizace: 14. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí