Návrh uznesenia - B8-0144/2018Návrh uznesenia
B8-0144/2018

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Sýrii

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0139/2018

Postup : 2018/2626(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0144/2018
Predkladané texty :
B8-0144/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0144/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii

(2018/2626(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä uznesenie z 18. mája 2017 o stratégii EÚ pre Sýriu[1],

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1949,

  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), najmä na vyhlásenie z 23. februára 2018 o masakre vo východnej Ghúte a na jej poznámky po príchode na zasadnutie Rady pre zahraničné veci 26. februára 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia PK/VP Federicy Mogheriniovej a komisára Christosa Stylianidesa z 20. februára 2018 o humanitárnej situácii vo východnej Ghúte a v Idlibe (Sýria) a zo 6. marca 2018 o situácii vo východnej Ghúte a aj inde v Sýrii,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP z 9. mája 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii[2] a na závery Rady z 26. februára 2018 o pridaní dvoch nových ministrov do zoznamu sankcií,

  so zreteľom na spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade zo 14. marca 2017 s názvom Prvky stratégie EÚ pre Sýriu (JOIN(2017)0011) a závery Rady o Sýrii z 3. apríla 2017, ktoré spolu predstavujú novú stratégiu EÚ pre Sýriu,

–  so zreteľom na vyhlásenia spolupredsedov ku konferencii o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu z 5. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna o situácii v Sýrii pred Radou pre ľudské práva v Ženeve, najmä na vyhlásenia z 26. februára 2018 a 2. marca 2018, ako aj jeho ústne aktualizované informácie o činnosti jeho úradu a najnovšom vývoji v oblasti ľudských práv zo 7. marca 2018,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, najmä na rezolúciu č. 2401 (2018) o 30-dňovom ukončení násilností v Sýrii, aby sa umožnilo poskytnutie humanitárnej pomoci,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 5. marca 2018 o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv vo východnej Ghúte,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A-71/248 z 21. decembra 2016 o medzinárodnom, nestrannom a nezávislom mechanizme na pomoc pri vyšetrovaní a stíhaní osôb zodpovedných za najzávažnejšie trestné činy podľa medzinárodného práva spáchané v Sýrskej arabskej republike od marca 2011,

–  so zreteľom na Rímsky štatút a zakladajúce listiny Medzinárodného súdneho dvora, ako aj na ad hoc tribunály vrátane Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu, Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu a Špeciálneho súdu pre Libanon,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 

A.  keďže mimoriadna situácia v Sýrii je mimoriadnou humanitárnou katastrofou a naďalej sa zhoršuje, pretože násilie a útoky pokračujú; keďže 13 miliónov ľudí je zaregistrovaných s potrebou nejakej formy humanitárnej pomoci, pričom 6 miliónov z nich predstavujú deti; keďže 6,1 milióna ľudí bolo vysídlených v rámci krajiny a viac ako 5 miliónov predstavujú registrovaní sýrski utečenci žijúci v susedných regiónoch; keďže počas konfliktu prišlo o život celkovo 400 000 Sýrčanov;

B.  keďže v obliehaných oblastiach žijú 3 milióny civilistov (pričom v roku 2017 bol najväčší počet civilných obetí zaznamenaný v Rakka a Dajr az-Zaur); keďže v severovýchodnej Sýrii sa útoky zameriavajú na zdravotnú a civilnú infraštruktúr, čo viedlo k tomu, že 300 000 civilistov muselo nájsť útočisko v meste Idlib;

C.  keďže od vypuknutia vojny EÚ a jej členské štáty zmobilizovali viac ako 10,4 miliardy EUR na pomoc pri riešení sýrskej krízy, a to interne aj externe v susednom regióne, čím sa EÚ stala najväčším darcom; keďže EÚ výrazne podporuje a chváli aj susedné krajiny prijímajúce utečencov;

D.  keďže boje v Sýrii pokračujú, a rovnako aj vojenská ofenzíva a bombardovanie sýrskeho režimu proti vlastnému ľudu s podporou Ruska a Iránu vo východnej Ghúte a v Idlibe, čo má za následok desiatky mŕtvych civilistov; keďže pokiaľ ide o humanitárnu situáciu v Sýrii, a to najmä vo východnej Ghúte, boli opakovane vyslovené mimoriadne obavy, pretože podmienky sa v posledných týždňoch výrazne zhoršili, keďže útoky sa zameriavajú na konvoje prevážajúce pomoc a zabraňujú im v prístupe k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc; keďže prítomnosť teroristických skupín, ako napríklad Džabhat Al Nusra (pridružená k al-Káide) a iných teroristických organizácií vo východnej Ghúte a je dobre známa a zdokumentovaná; keďže tieto útoky a využívanie obliehania obývaných oblastí ako vojnovej taktiky na vyhladovanie obyvateľstva sú jednoznačnými porušeniami medzinárodného humanitárneho práva;

E.  keďže mnohé obliehané oblasti boli predtým označené ako bezpečné miesta pre ľudí, ktorí boli násilne vysídlení a utiekli z iných oblastí v Sýrii;

F.  keďže násilie spáchané počas sýrskeho konfliktu režimom prezidenta Asada a jeho spojencami, ako aj teroristickými skupinami, zahŕňa cielené a bezohľadného útoky, útoky chemickými zbraňami na civilistov, nezákonné zabíjanie, mučenie a zlé zaobchádzanie, násilné zmiznutia, hromadné a svojvoľné zatýkanie, kolektívne tresty, útoky na zdravotnícky personál a odopieranie potravín, vody a zdravotnej pomoci;

G.  keďže odkedy Turecko 20. januára 2018 v kurdskej oblasti Afrin v severozápadnej časti provincii Aleppo začala operáciu s názvom Olivová ratolesť proti kurdským silám YPG a YPJ, desiatky tisíc ľudí bolo vysídlených v rámci krajiny a humanitárna situácia sa rapídne zhoršila; keďže skupiny obhajcov ľudských práv zdokumentovali vojnové zločiny, ktoré spáchali turecká armáda a vzdušné sily, a vážne porušenia medzinárodného humanitárneho práva a Ženevských dohovorov; keďže tisícky civilistov sú predmetom bezohľadného bombardovania a v správach sa uvádza, že turecké jednotky a spriaznené sýrske islamistické ozbrojené skupiny používajú nekonvenčné zbrane;

H.  keďže ISIS/Dá’iš a ďalšie džihádistické hnutia sa dopustili zverstiev a vážnych porušení medzinárodného práva vrátane brutálnych popráv a sexuálnych násilností, únosov, mučenia, nútenej konverzie a otroctva žien a dievčat; keďže na teroristické aktivity sa verbujú a používajú deti; keďže existujú vážne obavy z používania civilistov ako ľudské štítov v extrémistami kontrolovaných oblastiach; keďže tieto zločiny predstavujú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu;

I.  keďže Bezpečnostnej rade OSN sa konečne podarilo prijať rezolúciu o situácii v Sýrii, ktorou je rezolúcia č. 2401, v ktorom sa vyzýva na „bezodkladné“ zastavenie násilností na jeden mesiac, aby sa umožnil súrny prístup humanitárnej pomoci, ako aj lekárska evakuácia; keďže Rusko v posledných rokoch vetovalo 11 rezolúcií BR OSN a zohráva aktívnu úlohu pri obmedzovaní obsahu rezolúcií;

J.  keďže prímerí vo východnej Ghúte, ktoré bolo vyhlásené v rezolúcii BR OSN č. 2401, sýrsky režim ani ruské a iránske sily nerealizovali, a to aj napriek opakovaným výzvam predsedu Bezpečnostnej rady, ostatných členov Bezpečnostnej rady OSN, generálneho tajomníka OSN a ďalších medzinárodných subjektov vrátane EÚ; keďže armáda pokročila na viacerých frontoch a pri útoku z východnej strany enklávy prevzala kontrolu nad dedinami a poľnohospodárskymi podnikmi; keďže armáda používa „oslobodenie“ regiónu ako zámienku na útoky na civilné obyvateľstvo;

K.  keďže východnú Ghútu obliehajú sýrsky režim a jeho spojenci už päť rokov, pričom civilné obyvateľstvo je vystavené leteckému bombardovaniu, ostreľovaniu a používanie chemických zbraní a správy uvádzajú, že toxický plyn v tejto oblasti zapríčinil stovky úmrtí; keďže obyvatelia východnej Ghúty boli odrezaní od akejkoľvek formy pomoci blokádou trvajúcou od 14. februára 2018, kým iba jediný konvoj sa dostal k 7 200 ľuďom zo 400 000, ktorí žijú v tejto oblasti; keďže podpora humanitárnej pomoci je teraz v centre záujmu viac ako kedykoľvek predtým, čo viedlo k jednému malému pozitívnemu výsledku, keď sa konvoju pomoci OSN 5. marca nakoniec podarilo vstúpiť do mesta Dúmá a dostať sa k 27 500 ľuďom, ktorí potrebovali potraviny a zdravotnícke potreby;

L.  keďže táto pomoc je veľmi vzdialená od toho, aby sa dostala ku všetkým ľuďom v núdzi v Ghúte, keďže väčšina obyvateľstva sa ukrýva v podzemí s obmedzeným prístupom alebo bez prístupu k základným komoditám, vode a sanitácii; keďže Asadov režim a jeho spojenci naďalej aktívne blokujú dodávky a zabezpečovanie životne dôležitých zdravotníckych, potravinových a humanitárnych zásob zo strany OSN, EÚ, MVO a miestnych subjektov v celej Sýrii;

M.  keďže ďalšie správy o situácii vo východnej Ghúte, naznačujú, že v posledných týždňoch neustále letecké útoky úmyselne zasahovali nemocnice, školy, trhy, inými slovami miesta, ktoré navštevujú predovšetkým nevinní civilisti; keďže tím osobitného vyslanca uviedol, že medzi 18. a 22. februárom 2018 boli vykonané útoky na celkovo 14 nemocníc, tri zdravotné strediská a dve sanitky; keďže len o niekoľko dní neskôr, 25. februára, sa správach o meste Šífúnía uvádzalo, že niekoľko civilistov vrátane detí malo respiračné problémy, pretože boli vystavení jedovatým látkam; keďže na 20. marca je naplánovaný interaktívny dialóg v BR OSN s generálnym riaditeľom Organizácie pre zákaz chemických zbraní a zástupcom generálneho tajomníka OSN Izumim Nakamitsuom;

N.  keďže Asadov režim používa taktiku núteného vysídľovania obyvateľstva s cieľom zmeniť sektárske zloženie veľkomiest, miest a regiónov a vyvolať demografickú zmenu; keďže takúto taktiku použili vo veľkomestách vrátane miest Darája a Mu´addamíjat aš-Šám na okraji Damašku a vo štvrti al-Wa´ar v meste Hums;

O.  keďže 26. februára 2018 EÚ vzhľadom na rastúci počet prípadov porušovania ľudských práv v Sýrii doplnila do zoznamu sankcií dvoch nových ministrov – ministra pre informácie a ministra pre priemysel; keďže riaditeľ sýrskeho úradu národnej bezpečnosti Alí Mamlúk, ktorý je v zoznamu sankcií EÚ, sa údajne v Ríme stretol s talianskym ministrom vnútra a s riaditeľom talianskej agentúry pre informácie a vonkajšiu bezpečnosť, čo je zjavne v rozpore s rozhodnutím Rady 2011/273/SZBP;

P.  keďže v apríli 2017 v nadväznosti na smrteľný chemický útok v Chán Šajchún navrhla delegácia Spojeného kráľovstva v kontexte G7 uloženie ďalších sankcií proti Rusku; keďže Taliansko tento návrh vetovalo;

Q.  keďže je povinnosťou medzinárodného spoločenstva a jednotlivých štátov vyvodiť zodpovednosť voči osobám zodpovedným za porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva spáchané počas konfliktu v Sýrii, a to aj prostredníctvom uplatňovania zásady univerzálnej súdnej právomoci, ako aj vnútroštátnych právnych predpisov; keďže na to môžu využiť platné vnútroštátne a medzinárodné prostriedky nápravy vrátane vnútroštátnych súdov a medzinárodných tribunálov alebo ad hoc medzinárodné trestné tribunály, ktoré sa ešte len zriadia; keďže za určitých podmienok možno okrem vyvodenia takejto osobnej trestnej zodpovednosti súdne stíhať aj štáty za porušenia povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov v jurisdikcii Medzinárodného súdneho dvora vrátane Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984 a Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídia z roku 1948;

R.  keďže medzinárodné spoločenstvo neposkytlo dostatočnú podporu demokratickej a sekulárnej opozícii; keďže v súčasnej situácii je demokratická a sekulárna opozícia oslabená a civilné obyvateľstvo sa ocitlo v pasci medzi džihádistickými teroristami a islamistickými fundamentalistami na jednej strane a prívržencami Asadovho režimu na strane druhej;

S.  keďže EÚ opakovane vyhlásila, že sýrsky konflikt nie je možné vyriešiť vojensky a že neprijateľné utrpenie sýrskeho ľudu môže ukončiť len inkluzívna zmena pod sýrskym vedením pod záštitou OSN; keďže vojnu v Sýrii prakticky vymedzili vojenské operácie a spôsobili, že podmienky na mieste vytyčujú vonkajší aktéri vrátane Ruska, Iránu a Turecka; keďže rokovania v Ženeve po 9. kole, ktoré sa uskutočnilo 25. a 26. januára 2018 vo Viedni, dosiaľ neviedli ku konkrétnemu pokroku, pokiaľ ide o mierové riešenie krízy v Sýrii; keďže 4. mája 2017 dospeli Rusko, Irán a Turecko v Kazachstane k dohode o vytvorení štyroch zón deeskalácie, ktoré ručitelia nerešpektovali a neochraňovali; keďže sýrsky kongres národného dialógu, ktorý sa konal 30. januára 2018 v Soči, ohlásil zriadenie ústavného výboru, ktorý však neprijali všetky strany;

T.  keďže spolupredsedami druhej ministerská konferencia o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu, ktorá sa uskutoční 24. až 25. apríla 2018, budú PK/VP a OSN; keďže rovnako ako minulý rok, cieľom konferencie bude zachovať zameranie medzinárodného spoločenstva na Sýriu, a to riešením všetkých rozhodujúcich otázok (otázky humanitárnej pomoci a financovania a politické otázky) v súvislosti s krízou v krajine a v regióne (Libanon, Jordánsko a Turecko); keďže v záujme dosiahnutia mierovej budúcnosti v Sýrii a okolitom regióne sú podpora a záväzok medzinárodného spoločenstva naďalej hlavnými faktormi;

U.  keďže úsilie, ktoré vyvíja EÚ pri poskytovaní humanitárnej pomoci a plánovaní budúcnosti Sýrie, je chvályhodné; keďže EÚ by nemala poskytnúť bezvýhradnú pomoc na obnovu Sýrie pod vedením a kontrolou Asada a jeho spojencov Ruska a Iránu; keďže nemožno dovoliť, aby Asad, Rusko na čele s Vladimirom Putinom a Irán nemuseli znášať hospodárske dôsledky svojich vojenských zásahov; keďže všetky záväzky týkajúce sa rekonštrukcie sa musia využiť na podporu mieru a zodpovednosti;

V.  keďže obnova Sýrie by sa mala zakladať na prístupe zdola nahor a posilnení postavenia miestnych subjektov, čím sa vylúčia známe teroristické skupiny;

1.  dôrazne odsudzuje dramaticky sa zhoršujúcu situáciu v Sýrii, ktorá je priamym dôsledkom pokračujúcej ofenzívy a opatrení zo strany sýrskeho režimu a jeho spojencov Ruska a Iránu, pričom táto situácia už viedla k viac ako 400 000 úmrtiam, 6,1 milióna vnútorne vysídlených osôb v Sýrii a 5 miliónom utečencov; vyjadruje hlboké znepokojenie rastúcim násilím v mnohých častiach krajiny, ako je to v prípade východnej Ghúty, Afrinu a Idlibu;

2.  čo najdôraznejšie odsudzuje napriek jednomyseľnému prijatiu rezolúcie BR OSN č. 2401 pokračujúce násilie vo východnej Ghúte a naliehavo vyzýva všetky strany, a najmä Asadov režim, Rusko a Irán, aby v plnej miere a urýchlene začali vykonávať a dodržiavať túto rezolúciu; pripomína režimom v Sýrii, Rusku a Iráne, že sú podľa medzinárodného práva zodpovedné za strašné zločiny, ktoré naďalej páchajú v Sýrii, a že páchatelia týchto zločinov, či už ide o štáty alebo jednotlivcov, budú braní na zodpovednosť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rusko vetovalo všetky rezolúcie BR OSN, v ktorých sa odsudzujú útoky a v ktorých sa požaduje vyšetrovanie;

3.  víta skutočnosť, že konvoj pomoci OSN bol 5. marca 2018 prvý raz za štyri mesiace schopný dosiahnuť mesto Dúmá vo východnej Ghúte, ale zdôrazňuje, že takýto sporadický a obmedzený prístup nie je dostatočný; vyzýva sýrsky režim a jeho spojencov, aby ihneď zastavili násilie vo východnej Ghúte a aj inde v Sýrii a prerušili obliehanie, zastavili zámerne prehnané, neprimerané a bezohľadné bombardovanie a chemické útoky namierené proti civilistom vrátane detí, konvojom prevážajúcim evakuované osoby, zdravotníckemu a humanitárnemu personálu a civilnej infraštruktúre, ako napríklad školy a nemocnice;

4.  v plnej miere podporuje výzvu uvedenú v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2401 pre všetky strany konfliktu, aby bezodkladne počas aspoň 30 po sebe nasledujúcich dní zastavili násilnosti; opätovne vyzýva všetky strany, najmä sýrske orgány, aby dodržiavali svoju povinnosť chrániť obyvateľov Sýrie, a aby okamžite zastavili všetky útoky na civilné obyvateľstvo v Sýrii; vyzýva ručiteľov prímeria v zónach deeskalácie, aby naplnili svoju zodpovednosť s cieľom zastaviť páchané násilie a zločiny a umožnili a zabezpečili neobmedzený prístup do týchto zón;

5.  opätovne a čo najdôraznejšie odsudzuje ohavné činy a rozsiahle porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sa pácha počas konfliktu, a najmä skutky, ktorých sa dopúšťajú ozbrojené sily Asadovho režimu, a to aj s podporou jeho spojencov Ruska, Iránu a Turecka, ako aj štátne a neštátne subjekty, najmä organizácia ISIS/Dá’iš a Džabhat Fath aš-Šám; zdôrazňuje svoje stanovisko, že tí, ktorí sa dopúšťajú porušovania medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv, sa musia za svoje činy zodpovedať; pripomína, že podľa zásady univerzálnej súdnej právomoci môže vnútroštátny súd trestne stíhať osoby za všetky závažné trestné činy, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom; víta kroky, ktoré prijali niektoré členské štáty v rámci tejto zásady, a vyzýva všetky ostatné členské štáty, aby urobili to isté; okrem toho víta iniciatívy členských štátov, v rámci ktorých berú na zodpovednosť jednotlivcov podľa svojho vnútroštátneho práva; nabáda všetky členské štáty, aby vážne porušenia medzinárodného práva začali považovať za trestné činy podľa ich vnútroštátneho práva; vyzýva členské štáty, aby začali konanie proti Sýrii Medzinárodným súdnym dvorom za porušovanie Dohovoru o mučení, ktorého je zmluvnou stranou, s cieľom určiť zodpovednosť štátu ako nepriamy prostriedok na neskoršie súdne určenie individuálnej trestnej zodpovednosti; vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcim blokovaním pokusov o prednesenie situácie v Sýrii pred Medzinárodný trestný súd; opakuje svoju výzvu EÚ a jej členským štátom, aby v úzkej koordinácii s podobne zmýšľajúcimi krajinami preskúmali možnosť zriadeniu súdu pre vojnové zločiny spáchané v Sýrii;

6.  je naďalej presvedčený, že účinné riešenie konfliktu ani trvalý mier v Sýrii nemožno dosiahnuť bez vyvodenia zodpovednosti za spáchané zločiny; podporuje prácu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie zriadenej OSN pri vykonávaní komplexného nezávislého vyšetrovania porušení práva páchaných v Sýrii vrátane použitia chemických zbraní; víta zriadenie medzinárodného, nestranného a nezávislého mechanizmu na pomoc pri vyšetrovaní a stíhaní osôb zodpovedných za najzávažnejšie trestné činy podľa medzinárodného práva spáchané v Sýrskej arabskej republike od marca 2011; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento mechanizmus stále nemá k dispozícii dostatok finančných prostriedkov; vyzýva členské štáty, aby splnili svoje záväzky v tejto oblasti; domnieva sa, že EÚ by mala tiež zvýšiť priamy príspevok k mechanizmu;

7.  zdôrazňuje mimoriadne dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú MVO a miestne a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o zaznamenávanie dôkazov o vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti a inom násilí vrátane ničenia kultúrneho dedičstva, a to aj digitálnymi prostriedkami; vyzýva EÚ, aby aktívne vyhľadávala a primerane financovala takéto spotrebiteľské organizácie;

8.  oceňuje úsilie humanitárnych pracovníkov o poskytovanie potrebnej pomoci, potravín, vody a liekov tým, ktorých postihol konflikt, a opätovne naliehavo vyzýva všetky strany zapojené do konfliktu, aby humanitárnym organizáciám zaistili bezpečný, neobmedzený prístup k civilnému obyvateľstvu postihnutému vojnou; vyjadruje poľutovanie nad rôznymi prípadmi sexuálneho zneužívania a pochybení, ktorých výskyt sa odhalil v rámci organizácií medzinárodnej pomoci, vrátane sexuálneho vykorisťovania sýrskych utečencov zo strany tých, ktorí poskytovali pomoc v mene OSN a známych medzinárodných organizácií;

9.  opätovne potvrdzuje prioritu ženevského procesu pod vedením OSN a podporuje úsilie osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Staffana de Misturu o skutočný a inkluzívny politický prechod v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2254, o ktorom rokovali všetky sýrske strany a ktorý má podporu kľúčových medzinárodných a regionálnych aktérov; zdôrazňuje dôležitosť nájdenia politického riešenia konfliktu;

10.  vyzýva PK/VP, aby vyvinula všetko úsilie na obnovenie mierových rokovaní sprostredkovaných OSN a požadovala aktívnejšiu úlohu pri týchto rokovaniach a využila na to finančnú kapacitu EÚ a ochotu vyčleniť značné zdroje na obnovu Sýrie; naliehavo vyzýva PK/VP, aby v rámci svojho úsilia o budúcnosť sýrskeho obyvateľstva výraznejšie zapojila a aktívne podporila sýrsku občiansku spoločnosť a tých, ktorí chcú demokratickú, pluralitnú a inkluzívnu Sýriu, a aby začala druhou bruselskou konferenciou, ktorá sa bude konať 24. a 25. apríla 2018; nabáda PK/VP, aby spolupracovala so sýrskym ľudom s cieľom vypracovať stratégie lokalizovanej obnovy rôznych regiónov Sýrie; zdôrazňuje, že EÚ by mala pri spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi zvážiť všetky dostupné možnosti vrátane leteckého zhadzovania pomoci a vytvorenia bezletových zón;

11.  víta druhú bruselskú konferenciu, ktorej organizátorom je EÚ, zameranú na vyjadrenie úplnej politickej a hospodárskej podpory medzinárodného spoločenstva pre ženevský proces pre Sýrčanov v núdzi a pre krajiny, ktoré prijali sýrskych utečencov, a jej prenesenie do praxe; varuje pred začiatkom akéhokoľvek úsilia o obnovu pred dosiahnutím politickej dohody zahŕňajúcej všetky zmluvné strany, ktorú dosiahne OSN; vyzýva PK/VP, aby do tejto konferencie vo väčšej miere zapojila organizácie občianskej spoločnosti;

12.  zdôrazňuje zásadný význam ochrany detí a dôležitosti ich prístupu k vzdelávaniu, a to aj pre detských utečencov v susedných krajinách, ako aj zásadný význam podpory psychologickej rehabilitácie týchto traumatizovaných detí; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby splnilo svoje nedodržané záväzky v oblasti humanitárnej pomoci v Sýrii a susedných krajinách;

13.  vyzýva členské štáty, aby preukázali silenejší záväzok k spoločnej zodpovednosti, ktorý by sýrskym utečencom umožňoval nájsť ochranu hneď za hranicami susedného regiónu, a to aj prostredníctvom presídlenia a systémov prijímania osôb z humanitárnych dôvodov, a premietli ho do praxe; vyjadruje znepokojenie rastúcimi náladami zameranými proti utečencom v krajinách susediacich so Sýriou; pripomína, že žiadni utečenci by sa nemali posielať späť do Sýrie proti ich vôli alebo ako súčasť pohodlných dohôd s bojujúcimi stranami;

14.  víta najnovšie preskúmanie reštriktívnych opatrení EÚ voči Sýrii, ktorým sa zoznam určených osôb rozšíril o dve osoby, ktoré majú spoločnú zodpovednosť za represie voči civilnému obyvateľstvu v krajine; vyjadruje obavy v súvislosti s údajnou nedávnou návštevou vedúceho sýrskeho výboru národnej bezpečnosti v Ríme s cieľom viesť takzvané bezpečnostné rozhovory s talianskym ministrom vnútra a s riaditeľom talianskej agentúry pre informácie a vonkajšiu bezpečnosť, čo predstavuje zjavné porušenie zoznamu sankcií EÚ; vyzýva talianske orgány a PK/VP, aby čo najdôraznejšie odsúdili túto návštevu; vyzýva PK/VP, aby bezodkladne začala vyšetrovanie okolností, za ktorých táto situácia mohla nastať; vyzýva všetky členské štáty, aby rešpektovali rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP; vyzýva na uvalenie ďalších sankcií na Rusko a Irán v nadväznosti na ich cielené a úmyselné opatrenia voči civilnému obyvateľstvu vo východnej Ghúte, ako aj vo zvyšných častiach Sýrie;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii Spojených národov, členom medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie a všetkým stranám zapojeným do konfliktu, a tiež zabezpečil preklad tohto textu do arabčiny.

Posledná úprava: 14. marca 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia