Eljárás : 2018/2566(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0145/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0145/2018

Viták :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Szavazatok :

PV 15/03/2018 - 10.13

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0091

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 270kWORD 70k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

a B8-0007/2018. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az USA támadásáról a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az USA támadásáról a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP))  
B8-0145/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága által 2017. július 13-án bejelentett vizsgálatra, amelynek célja annak megállapítása, hogy az érett spanyol olajbogyó kivitele dömpingelt formában történik-e az Egyesült Államok piacára és hogy kereskedelemtorzító támogatásban részesül-e, melyet annak nyomán indítottak, hogy az érett olajbogyó tisztességes kereskedelmének biztosítására felállított koalíció petíciót nyújtott be, miszerint a spanyol kivitel állítólag tisztességtelen versenyt jelent,

–  tekintettel az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának 2017. augusztus 5-i jelentésére, amely megállapítja, hogy az érett olajbogyó spanyol kivitele kárt okoz, és veszélyt jelenthet a kaliforniai ágazatra,

–  tekintettel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának a spanyol exporttal szembeni ideiglenes kiegyenlítő vámok megállapításáról szóló, 2017. november 21-i előzetes határozatára,

–  tekintettel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának 2017. január 18-i előzetes határozatára, amely a spanyol exporttal szemben ideiglenes dömpingellenes vámokat állapít meg,

–  tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel „Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán)” című, a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az amerikai dömpingellenes és különösen az érett spanyol olajbogyóval szembeni kiegyenlítő vámokkal kapcsolatos vizsgálatok nagyon veszélyes precedenst teremtenek más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan, amelyek szintén részesülnek mezőgazdasági támogatásban a KAP keretében;

B.  mivel fennáll annak a kockázata, hogy az Egyesült Államok hatóságai más hasonló vizsgálatokat is elvégezhetnek, veszélyeztetve ezzel a kétoldalú mezőgazdasági kereskedelmi kapcsolatokat és megkérdőjelezve az európai mezőgazdasági modell egészét;

C.  mivel a kiegyenlítő vámmal kapcsolatos vizsgálat végső eredménye hasonló vizsgálatokat vonhat maga után más harmadik országok részéről, többek között az érett olajbogyón kívül, más agrár-élelmiszeripari termékek esetében, ami kárt okozna az EU azon törekvéseit illetően, hogy a KAP-ot nemzetközi szinten olyan rendszerré tegye, amelynek nincs kereskedelemtorzító hatása;

D.  mivel az Európai Unió számos KAP-reformot hajtott végre, amelyek célja többek között az volt, hogy agrárpolitikáját a WTO szabályaival összhangba hozza, drasztikus változások bevezetésével, különösen a termeléstől függő támogatási rendszerről a termeléstől független támogatási rendszerre való áttéréssel;

E.  mivel a KAP-ból az étkezési olajbogyó spanyolországi elsődleges termelői részére juttatott támogatások a WTO mezőgazdasági megállapodásának II. melléklete szerint „zöld dobozos” támogatásnak minősülnének, mivel azok termeléstől függetlenek, és nem torzítják a kereskedelmet;

F.  mivel ezek a mezőgazdasági támogatások a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás 2. cikke értelmében nem minősülnének termékspecifikus támogatásnak;

G.  mivel a spanyol olajbogyóval szemben indított vizsgálat az USA által már elindított több mint 50 olyan kereskedelmi eljárás egyike, amelyeket az „America first” jelmondat alatt folytatott új protekcionista politika keretében indítottak el, és amelyek a transzatlanti kapcsolatokat akadályozó, indokolatlan és aránytalan kereskedelmi korlátozások kialakulásához vezetnek;

H.  mivel komoly kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a vizsgálatot végző amerikai szakemberek által az ideiglenes dömpingellenes különbözet kiszámításához használt képlet összeegyeztethető-e a WTO szabályaival;

I.  mivel az Egyesült Államok vizsgálata a három fő spanyol termelőre összpontosít, amelyek az USA-ba irányuló spanyol kivitel 70 %-át tették ki, és mivel a dömpingellenes és kiegyenlítő vámok hatással lehetnek Spanyolország, a világ legnagyobb termelője által exportált összes érett olajbogyóra;

J.  mivel az Egyesült Államok a vizsgálat alá vont három spanyol vállalat esetében átlagosan 17,13 %-os ideiglenes dömpingellenes vámot, valamint bármely spanyol exportőr esetében átlagosan 4,47 %-os kiegyenlítő vámot vetett ki;

K.  mivel a spanyol termelők elveszíthetik az Egyesült Államok piacát, amely évente 70 millió eurós árbevételt biztosít számukra, miközben az Egyesült Államok döntése által okozott exportkiesésből a harmadik országokból – például Egyiptomból, Tunéziából vagy Törökországból – származó versenytársak profitálnának;

L.  mivel az Egyesült Államok vizsgálatainak negatív végeredménye legfeljebb ötéves végrehajtási időszakot eredményezne, amely további öt évvel meghosszabbítható, és véget vetne a spanyol exportnak;

M.  mivel az exportveszteségeken kívül a három vállalat nagyon magas ügyvédi költségekkel szembesül, amelyek már több mint 5 millió eurót tesznek ki;

N.  mivel az elmúlt években az Egyesült Államokban egyre nagyobb piaci részesedést szerző spanyol export versenyképessége annak az eredménye, hogy e vállalatok a csúcstechnológiába és a minőségi fejlesztésekbe történő beruházások révén költségeik csökkentésére törekedtek, és nem az európai támogatások következménye;

O.  mivel az Egyesült Államokba irányuló spanyol export növekedése (2013 óta 20 %-os növekedés figyelhető meg) több ezer munkahely létrejöttét tette lehetővé és gazdasági segítséget nyújtott Andalúzia egyes térségeinek, amelyek a gazdasági válság által leginkább sújtott térségek közé tartoztak;

P.  mivel a Spanyolországban előállított érett olajbogyóknak átlagosan 83 %-át exportálják, ami jelzi a nemzetközi piacok alapvető fontosságát e termék tekintetében;

Q.  mivel az Egyesült Államok olajbogyó-fogyasztásának 50 %-a behozatalból származik, és a spanyol olajbogyók az országban elfogyasztott 100 millió kilogramm 37 %-át teszik ki, amelyeket főként feldolgozott termékek, például pizza előállításához használnak fel;

1.  kéri a Bizottságot, hogy nyújtson határozott tanácsadói támogatást az Egyesült Államok vizsgálatai által érintett spanyol vállalatoknak;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy tisztázza, hogy a vizsgálatot végző amerikai szakemberek által a dömpingellenes különbözetek kiszámításához használt képlet összeegyeztethető-e a WTO szabályaival;

3.  kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy meg lehet-e támadni az Egyesült Államok határozatait a WTO vitarendezési testülete előtt;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden lehetséges diplomáciai intézkedést annak érdekében, hogy megvédje az Európai Unió mezőgazdasági támogatásainak nem torzító jellegét;

5.  támogatja, hogy az Európai Unió hasonló vizsgálatokat indítson az Egyesült Államok Európai Unióba irányuló mezőgazdasági exportját illetően, azokra az agrár-élelmiszeripari termékekre összpontosítva, amelyek az Egyesült Államok kormányától kereskedelemtorzító támogatásokban részesülnek, és amelyeket az EU jelentős mennyiségben importál, mint például az etanol, a mandula, a durumbúza és a kukorica;

6.  súlyos aggodalmát fejezi ki azon negatív következményeket illetően, amelyeket az amerikai kiegyenlítő eljárás a teljes európai mezőgazdasági modellre gyakorolhat;

7.  határozottan bírálja ezeket és az Egyesült Államok kormánya által az uniós behozatallal szemben a közelmúltban elfogadott egyéb korlátozó kereskedelmi intézkedéseket, mivel ezek egyértelműen olyan új, protekcionistább politikát képviselnek, amely nincs összhangban a WTO szabályaival; úgy véli, hogy ez a világkereskedelem általánosabb instabilitásának kialakulásához vezet, és komolyan hátráltathatja az Európai Unióval fenntartott kereskedelmi kapcsolatokat;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Bizottságnak és az Egyesült Államok hatóságainak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 608. o.

Utolsó frissítés: 2018. március 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat