Procedură : 2018/2566(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0145/2018

Texte depuse :

B8-0145/2018

Dezbateri :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.13

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0091

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 475kWORD 78k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0007/2018

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz în numele Grupului PPE

B80145/2018 Rezoluția Parlamentului European referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP))  

Parlamentul European,

  având în vedere ancheta anunțată la 13 iulie 2017 de Departamentul pentru Comerț al SUA și de Comisia pentru comerț internațional a SUA pentru a stabili dacă măslinele spaniole coapte sunt exportate pe piața americană la prețuri de dumping și beneficiază de subvenții care denaturează piața, în urma unei petiții din partea Coaliției pentru comerțul echitabil în domeniul măslinelor coapte care acuza practici de concurență neloială din partea exporturilor spaniole,

  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional a SUA din 5 august 2017, care a stabilit că exporturile spaniole de măsline coapte provoacă daune și ar putea reprezenta o amenințare pentru sector în California,

  având în vedere decizia preliminară a Departamentului pentru Comerț al Statelor Unite din 21 noiembrie 2017 prin care s-au stabilit taxe compensatorii provizorii împotriva exporturilor spaniole,

  având în vedere decizia preliminară a Departamentului pentru Comerț al Statelor Unite din 18 ianuarie 2017 prin care s-au stabilit taxe antidumping provizorii împotriva exporturilor spaniole,

  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului(1),

  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (O-000006/2018B8-0007/2018),

  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât ancheta antidumping și, în special, ancheta în materie de taxe compensatorii ale SUA împotriva măslinelor coapte spaniole a stabilit un precedent deosebit de periculos pentru alte produse agricole care beneficiază și ele de subvenții agricole în cadrul PAC;

B.  întrucât există riscul ca alte anchete similare să fie efectuate de către administrația SUA, punând astfel în pericol relațiile bilaterale privind comerțul cu produse agricole și punând sub semnul întrebării modelul agricol european în ansamblu;

C.  întrucât un rezultat final al anchetei în materie de taxe compensatorii ar putea declanșa efectuarea de anchete similare de către alte țări terțe, inclusiv pentru alte produse agroalimentare decât măslinele coapte, lucru care ar afecta în mod negativ eforturile depuse de UE pentru a transforma PAC într-un sistem care nu denaturează concurența la nivel internațional;

D.  întrucât Uniunea Europeană a întreprins o serie de reforme ale PAC care au vizat, printre alte obiective, alinierea politicii sale agricole cu normele OMC prin introducerea unor schimbări radicale, în special trecerea de la un sistem de sprijin cuplat la unul decuplat;

E.  întrucât subvențiile acordate din cadrul PAC pentru producătorii primari de măsline de masă în Spania se încadrează ca sprijin din categoria cutia verde, în conformitate cu anexa II la Acordul privind agricultura al OMC, întrucât sunt decuplate de producție și nu denaturează concurența;

F.  întrucât subvențiile agricole respective nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate specifice unui produs în temeiul articolului 2 din Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii;

G.  întrucât ancheta inițiată împotriva cazului măslinelor spaniole este una dintre cele peste 50 de proceduri comerciale deja începute de către SUA în cadrul noii sale politici protecționiste desfășurate sub deviza America pe primul loc, care duc la restricții comerciale nejustificate și disproporționate care împiedică relația transatlantică;

H.  întrucât există îndoieli serioase cu privire la faptul că formula utilizată de investigatorii din SUA pentru a calcula marja antidumping preliminară ar fi compatibilă cu normele OMC;

I.  întrucât ancheta SUA se concentrează pe cei trei mari producători spanioli care au reprezentat 70 % din exporturile din Spania către SUA, iar taxele antidumping și taxele compensatorii pot afecta toate exporturile de măsline coapte din Spania, care este principalul producător mondial;

J.  întrucât SUA a impus taxe antidumping provizorii de în medie 17,13 % celor trei întreprinderi spaniole care fac obiectul anchetei, precum și taxe compensatorii de în medie 4,47 % pentru toți exportatorii spanioli;

K.  întrucât producătorii spanioli ar putea pierde piața americană care le-a asigurat o cifră de afaceri de 70 milioane EUR pe an, în timp ce concurenții din țări terțe, cum ar fi Egiptul, Tunisia sau Turcia, ar beneficia de golul la export creat de decizia SUA;

L.  întrucât un rezultat final negativ al anchetelor SUA ar duce la o perioadă de aplicare de până la cinci ani, care ar putea fi prelungită cu o perioadă suplimentară de cinci ani și ar pune capăt exporturilor spaniole;

M.  întrucât, pe lângă pierderile în materie de exporturi, cele trei întreprinderi sunt afectate de nivelul foarte ridicat al onorariilor avocaților, care a ajuns deja la peste 5 milioane EUR;

N.  întrucât competitivitatea exporturilor spaniole, a căror cotă de piață a crescut treptat în SUA în ultimii ani, este rezultatul eforturilor depuse de aceste întreprinderi în vederea reducerii costurilor prin intermediul investițiilor în tehnologii de vârf și în îmbunătățiri calitative și nu este o consecință a subvențiilor europene;

O.  întrucât creșterea exporturilor spaniole în SUA (+ 20 % față de 2013) a permis crearea a mii de locuri de muncă și a sprijinit din punct de vedere economic zone din Andaluzia care au fost printre cele mai afectate de criza economică;

P.  întrucât în medie 83 % dintre măslinele coapte produse în Spania sunt exportate, lucru care indică importanța vitală a piețelor internaționale pentru acest produs;

Q.  întrucât importurile acoperă 50 % din consumul de măsline al Statelor Unite ale Americii, iar măslinele spaniole reprezintă până la 37 % din cele 100 de milioane de kilograme consumate în această țară, care sunt utilizate în cea mai mare parte în producția de produse prelucrate, precum pizza,

1.  solicită Comisiei să acorde un sprijin consultativ puternic întreprinderilor spaniole afectate de anchetele desfășurate de SUA;

2.  solicită Comisiei să clarifice compatibilitatea cu normele OMC a formulei utilizate de către anchetatorii din SUA pentru a calcula marja antidumping;

3.  solicită Comisiei să studieze posibilitatea de a contesta deciziile SUA în fața organului de soluționare a litigiilor al OMC;

4.  solicită Comisiei să ia toate măsurile diplomatice posibile pentru a apăra faptul că subvențiile agricole ale Uniunii Europene nu denaturează concurența;

5.  sprijină inițierea de către Uniunea Europeană a unor anchete similare cu privire la exporturile de produse agricole din SUA către UE, punând accentul pe acele produse agroalimentare care primesc din partea administrației SUA subvenții care denaturează comerțul și sunt importate de către UE în cantități semnificative, cum ar fi etanolul, migdalele, grâul dur și porumbul;

6.  își exprimă preocupările grave referitoare la consecințele negative pe care le poate avea procedura compensatorie a SUA pentru întregul model agricol european;

7.  critică în mod ferm aceste măsuri comerciale restrictive și cele de altă natură adoptate recent de administrația SUA împotriva importurilor din UE, deoarece acestea reprezintă în mod clar o nouă politică mai protecționistă, care nu este în conformitate cu normele OMC; consideră că acest lucru va crește nivelul de instabilitate generală în cadrul comerțului mondial și riscă să afecteze în mod grav relațiile comerciale cu Uniunea Europeană;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei Europene și autorităților Statelor Unite ale Americii.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 608.

Ultima actualizare: 14 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate